1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Karla Šonky

Tým působící na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN tvoří prof. Karel Šonka, prof. Soňa Nevšímalová, doc. Iva Příhodová, doc. David Kemlink, as. MUDr. Simona Dostálová, pět postgraduálních a tři pregraduální studenti. Skupinu doplňují dvě neuroložky a kolektiv sester.

Zaměření

Skupina je vědecky zaměřena na poruchy spánku a bdění a vychází ze své klinické práce pokrývající celé věkové spektrum včetně dětské populace. Hlavními výzkumnými oblastmi jsou choroby s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie a idiopatické hypersomnie, jejich etiologie, patofyziologie, terapie i sociální aspekty), parasomnie NREM i REM spánku (zejména porucha chování v REM spánku), poruchy pohybu ve spánku (zejména syndrom neklidných nohou) a poruchy dýchání ve spánku. V případě narkolepsie a idiopatické hypersomnie skupina navazuje na svého zakladatele, světově uznávaného doc. Bedřicha Rotha (1919–1989).
85943

Spolupráce, granty a projekty

Spánková výzkumná skupina má těsné výzkumné spojení s dalšími skupinami Neurologické kliniky a v rámci 1. LF UK a VFN spolupracuje s Klinikou dětského a dorostového lékařství, Radiodiagnostickou klinikou, Anatomickým ústavem, se III. interní klinikou a dále s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (doc. Rusz) a Národním ústavem duševního zdraví (MUDr. Bušková). Skupina má letitou spolupráci s Centrem pro poruchy spánku v Montpellier (prof. Dauvilliers a prof. Billiard), Centrem pro narkolepsii při Stanfordově univerzitě v Kalifornii (prof. Mignot), Institutem neurogenomiky Helmholtzova centra v Mnichově (prof. Winkelmann) a s dalšími evropskými a mimoevropskými pracovišti. Centrum pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky je zakládajícím členem European Narcolepsy Network a v tomto uskupení uskutečnilo několik výzkumných projektů a jeden z nich vedlo. Členové skupiny jsou součástí International REM Sleep Behavior Disorder Study Group, v jejímž rámci také participují na výzkumných projektech. Podobně se tým (zejména doc. Kemlink) angažuje v European Restless Legs Study Group.

Skupina řeší v současné době grant AZV MZ ČR „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ (hlavní řešitel prof. Šonka), je spoluřešitelem a spoluiniciátorem mezinárodního grantu financovaného Michael J. Fox Foundation for Parkinsons’ Research „Automatická akustická analýza řeči a porucha chování v REM spánku pro zjišťování subjektů s vysokým rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a jiných alfa-synukleinopatií“ spolu s centry v Miláně, Rochesteru, Montrealu, Montpellier, Marburgu a Innsbrucku (hlavní řešitel doc. Rusz, FEL ČVUT). Členové týmu jsou spoluřešiteli univerzitního grantu Progres Q27/LF1 a individuálně participují na dalších grantech.

Skupina se dále věnuje projektům týkajícím se idiopatické hypersomnie, zpožděné fáze spánku, vývojovým aspektům poruch dýchání ve spánku a metodice aktigrafického monitorování.

Významné výstupy

V posledních letech úspěšně absolvovali čtyři postgraduální studenti. Členové týmu publikovali za 5 letech jako první nebo korespondující autoři v časopisech Sleep (1x), Sleep Medicine (8x), Journal of Sleep Research (3x), BMC Neurology (1x), Clinical Neuropharmacology (1x), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (6x), Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis (1x), Physiological Research (1x), Neuroendocrinology Letters (3x), Behavioral Sleep Medicine (1x) a Journal of Clinical Sleep Medicine (1x).

Pokud máte zájem o více informací, pište na karel.sonka@lf1.cuni.cz.