1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu doc. Jana Živného

73666Od aktuálního vydání Jedničky vám budeme představovat vědecké skupiny naší fakulty, které se významně podílejí na jejím biomedicínském výzkumu, školí pre- a postgraduální studenty a umožňují jim i mladým vědcům získat odborné dovednosti a praxe ve vysoce specializovaných metodách či analýzách. Seznamte se s vědeckou skupinou doc. Jana Živného z Ústavu patologické fyziologie.

Jeho tým tvoří doc. Jan Janota, který se podílí na přípravě projektů a interpretaci získaných výsledků, 2 postgraduální studenti (jeden je na dlouhodobé stáži v zahraničí), 2 pregraduální studenti medicíny a 1 laborantka.

Zaměření

Skupina se specializuje na metody imunologické analýzy buněčných a tekutých vzorků, analýzu subcelulárních membránových mikrovezikulů pomocí průtokové cytometrie a metody molekulární biologie. Objektem výzkumu jsou maligní nádory, zejména hematologické, a jejich interakce s ostatními tkáněmi či buňkami organismu a možnosti časné diagnostiky nádorových a zánětlivých procesů ve snadno dostupných biologických tekutinách, např. v krvi. Skupina využívá tkáňové kultury a myší model lidské kancerogeneze pro studium biologie nádorových kmenových buněk, jejich senzitivity a rezistence k experimentálním terapeutikům a pro identifikaci nových nádorových biomarkerů. Dále se zabývá analýzou buněčných mikrovezikulů a proteinů produkovaných nádorovými a endotelovými buňkami in vivo a in vitro. Cílem je identifikovat jejich úlohu v patogenezi choroby a posoudit možnosti jejich využití při diagnostice nádorů a zánětlivých procesů.

Spolupráce, granty, projekty

Skupina úzce spolupracuje – a je do určité míry i výzkumně propojena – s dalšími vědeckými skupinami 1. LF, zejména s týmem doc. Pavla Klenera jr. (ÚPF), doc. Stanislava Kmocha (ÚDMP), doc. Jiřího Petráka (Ústav Biocev) a prof. Davida Cibuly (GP klinika). Podílí se na řešení projektu UNCE Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buněk (vedoucí: prof. Tomáš Stopka) a projektu PRVOUK Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (vedoucí: doc. Martin Vokurka). V současnosti řeší grant AZV ČR Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu.

Významné výstupy

Ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami se podařilo identifikovat některé molekulové mechanismy, které brání apoptóze rezistentních buněk hematologických malignit (Klener et al. BCMD 2009; Petrak et al. Proteomics 2009; Leahomschi et al. Neoplasma 2013; Pospisilova et al. Int J Mol Med 2013; Molinsky et al. Leuk Lymphoma 2013), a možné biomarkery ovariálního karcinomu a borderline tumoru (Lorkova et al. Oncology Reports 2012; Zivny et al. Folia Biologica 2016, in press).

Pokud máte zájem o více informací, pište na jzivny@lf1.cuni.cz.