1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Otázky a odpovědi

72037

Jaké 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studijní programy?

Naše fakulta nabízí studium v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, studium v bakalářských studijních programech Adiktologie, Ergoterapie, Fyzioterapie, Nutriční terapie, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství, a navazujících studijních programech Adiktologie, Ergoterapie pro dospělí a Výživa dospělých a dětí. Kompletní přehled studijních programů naleznete na našem webu v sekci přijímacího řízení.

Chci si podat přihlášku ke studiu na 1. lékařské fakultě. Co pro to mám udělat?

Vyplňte elektronickou přihlášku, odkaz na ni naleznete na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeč. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Přijetím přihlášky na Studijní oddělení je zahájeno přijímací řízení. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému.

Je možné se na vaši fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, při vynikajících výsledcích ze střední školy je možné upustit od přijímací zkoušky. To se týká pouze studijního programu:
Všeobecné lékařství (je nutný studijní průměr do 1,05) Do průměru se započítávají pouze výsledky z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku (analogicky poslední čtyři roky u víceletých gymnázií). Jedná se o celkový studijní průměr všech známek – nejedná se o průměr z průměru jednotlivých sledovaných ročníků. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Musíte splnit všechny body pro upuštění, pokud nějaký bod nesplňujete, není možné upustit od přijímací zkoušky.
Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána ke každému studijnímu programu zvlášť. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením. Žádost se podává do 1.3.2024. Přesné podmínky najdete ZDE.

Lze v přijímacím řízení získat bonifikaci za výsledky nebo aktivitu na střední škole?

Ano, bonifikaci lze získat za výsledky v matematice nebo vybrané typy olympiád.
Tuto bonifikaci můžete uplatnit u studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Fyzioterapie.
Podmínky pro udělení bonifikace najdete ZDE.

Je možné si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství?

Ano, můžete si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
Přihlášky podáváte každou zvlášť, ale přijímací zkoušku skládáte jen jednu.

Mohu si podat více přihlášek na bakalářské studijní programy?

Ano, můžete si podat více přihlášek – jednu přihlášku na každý studijní program, ale přijímací zkoušku skládáte jen jednu.

Vydává fakulta modelové otázky?

Ano, můžete si je objednat na stránkách fakulty zde nebo zakoupit na pokladně děkanátu (Kateřinská 32, Praha 2). Pro magisterské studijní programy vydáváme modelové otázky z fyziky, chemie a biologie. Pro bakalářské studijní programy se modelové otázky pouze z biologie nevydávají. Pro bakalářský studijní program Adiktologie vydáváme modelové otázky z adiktologie. 
Více k modelovým otázkám ZDE.

Mohu studovat v českém programu, pokud jsem absolventem zahraniční střední školy?

Pokud jste absolvovali střední školu v zahraničí, musíte doložit nostrifikaci středoškolského vzdělání (podrobněji ZDE) a certifikát z českého jazyka na úrovni C1 (podrobněji ZDE).

Kdo si může podat přihlášku na navazující studijní program?

Do navazujícího studijního programu si může podat přihlášku pouze uchazeč, který má odbornou způsobilost daného oboru, jinak nemůže být přijat. Jedná se o tento typ způsobilosti: · Výživa dospělých a dětí – odborná způsobilost nutriční terapeut § 15 odst. 1. písm. a), b), c) zákona č. 96/2004 Sb. · Ergoterapie pro dospělé – odborná způsobilost ergoterapeut § 7 zákona č. 96/2004 Sb.

Jak je to s přijímacími zkouškami, pokud budu skládat maturitu až v září?

Na přijímací zkoušku se můžete dostavit, i když budete skládat maturitní zkoušku v září příslušného roku.

Co vše můžu mít u přijímací zkoušky?

U přijímací zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky.

Nemohu se dostavit na řádný termín přijímacího řízení. Je možné využít náhradního termínu?

Ano, ale počítejte s tím, že na něj není automatický nárok.
Náhradní termín vám může udělit děkan z doložených závažných zdravotních důvodů uchazeče nebo doložením pozvánky na přijímací řízení na jinou lékařskou fakultu.

Kde najdu všechny důležité termíny?

Důležité termíny naleznete ZDE.
Den otevřených dveří 1. LF UK: 6. ledna 2024
Termíny přijímacích zkoušek:
· Přihlášky ke studiu: elektronicky do 29. února 2024
· Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 11. června 2024
· Bakalářské a navazující magisterské programy: 10. června 2024
· Náhradní termín: 20. června 2024

Kdy a kde se budou přijímačky konat?

Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v pozvánce, kterou obdržíte měsíc před přijímacím řízením v systému u vaší elektronické přihlášky.

Kolik je v písemných testech správných odpovědí? Může být otázka bez správné odpovědi?

V testech z fyziky, chemie, biologie, ergoterapie a nutriční terapie je vždy minimálně jedna správná odpověď, ale může jich být i více. V písemném testu adiktologie a ošetřovatelství je vždy pouze jedna správná odpověď.

Pořádá fakulta přípravné kurzy?

Pro ty z vás, kteří se chcete předem podrobně seznámit s tématy přijímacích testů a zvýšit tak svou šanci na přijetí, otevíráme přípravné kurzy formou e-learningu.
Probíhají od října 2023 do dubna 2024 a informace o přípravném kurzu naleznete ZDE.

Jak často probíhá výuka kombinované formy?

Výuka probíhá obvykle jednou za měsíc v pátek, sobotu a 3x za akademický rok (říjen, leden, červen) týdenní bloková výuka. Toto je pouze informativního charakteru. Přesné rozvržení výuky určuje garant daného oboru. Rozvrhy jsou uvedeny v SISu (studijní informační systém). Jak nalézt ROZVRH.
Praxe je uvedena ve studijních plánech, které jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Vkládám do elektronické přihlášky doklad o ukončeném vzdělání?

Ne, úředně ověřené maturitní vysvědčení/Bc. diplom se předkládá až u zápisu ke studiu v případě úspěšného složení přijímací zkoušky.

Proč jet do Dobronic?

Poznáte své spolužáky a některé své učitele. Dozvíte se důležité věci o studiu – výukové plány, předpisy… Zní to sice oficiálně, ale je to důležité a zde se to dozvíte v klidu, bez stresu, v hezkém prostředí. Součástí programu soustředění bude kurz první pomoci. V neposlední řadě si zasportujete, strávíte pár dnů na břehu Lužnice a možná zde navážete i přátelství, někdy na celý život.

Hodnocení: (hodnotilo 25 uživatelů) spravovat