1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Rozhovory

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Téma

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Co pro mě znamená Jednička

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Vědecké skupiny

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Jednička ve vědě

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty

 

Erasmus a stáže

Kde učíme „kliniku“

Použijeme-li obecný obrat „klinická základna 1. LF UK“, mimofakultní veřejnosti, ale i velké části naší akademické obce, se na prvním místě jaksi automaticky vybaví Všeobecná fakultní nemocnice s našimi společnými pracovišti, klinikami a ústavy. VFN je jistě naším klíčovým partnerem v pregraduální i postgraduální přípravě, nicméně naše základna je dnes mnohem širší.

73798

Nejdříve stručná bilance. Naše fakulta má v současnosti přes 70 pracovišť. Mnoho z nich je samostatných, čistě akademických. S VFN sdílíme 35 společných pracovišť (25 klinik a 10 ústavů). S pražskými fakultními nemocnicemi, FN Motol a ÚVN, jich máme 11. Dalších 11 klinik pak nalezneme v Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici v Krči. „Jednooborovými“ klinickými pracovišti jsou Revmatologická klinika v Revmatologickém ústavu a Ústav klinické a experimentální hematologie v ÚHKT.

Kromě pracovišť s formalizovaným statutem kliniky nás dlouhodobá spolupráce na výuce ovšem váže například i s IKEM, Nemocnicí Na Homolce či Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Nově jsme pojali partnerství s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně, kde učíme nelékařské obory. Rozšíření možností klinické praxe umožňují i volitelné předměty, například ve spolupráci s Aesculap Akademií B. Braun (trenažéry a simulátory), společností Medin (osteosyntéza) nebo s klinickým centrem Iscare (gastroenterologie). V současnosti máme několik rámcových a desítky individuálních smluv s mimopražskými zdravotnickými zařízeními – státními i nestátními –, kde mohou naši studenti vykonávat letní praxe. A pokud hovoříme o těch mimopražských, je třeba zmínit i partnery zahraniční, většinově využívané našimi kolegy z anglické paralelky, v Německu a Izraeli. Průběžně jednáme s dalšími potenciálními kandidáty, namátkou s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s níž mimo jiné úzce spolupracuje LF UK v Plzni, či s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie v Košicích.

Potřebujeme široké disciplinární spektrum…

Má-li být spolupráce úspěšná, musí být výhodná pro obě strany. Z pohledu fakulty hovoří pro nutnost široké základny hned několik argumentů. Potřebujeme široké disciplinární spektrum, chceme nadále udržet mezi lékařskými fakultami nejlepší poměr počtu učitelů k počtu studentů. Zároveň musíme zajistit co největší kontakt studentů s reálnými pacienty napříč celým spektrem akreditované pregraduální, ale i postgraduální výuky. K tomu potřebujeme partnery, kteří splňující náročná kritéria a standardy definované akreditací. Ty sledují naši garanti předmětů a výuka většinou probíhá za přímé účasti našich kmenových učitelů.

…nabízíme reputaci a opinion leadery v biomedicíně

A co onen pohled druhé strany? Být součástí klinické základny lékařských fakult je v celém světě prestižní záležitostí. Od Harvardu po Prahu. I proto spousta nemocnic bojuje o přívlastek „fakultní“ či „univerzitní“ (v návrhu zákona o univerzitních nemocnicích takových pracovišť figurovalo původně dokonce několik desítek). Ponechávám stranou občas se vyskytující důvody lokálně specifické, pragmatické, marketingové, politické a lobbistické, asociované s očekáváními budoucího financování pregraduálního a specializačního vzdělávání atd. atd. Název „fakultní“ v celosvětovém měřítku představuje sounáležitost s reprezentanty nejsoučasnější biomedicíny, je synonymem špičkové péče o pacienty a tím reprezentuje i spoluzodpovědnost akademické komponenty za chod, strategii a směřování pracoviště.

Fakulta přináší profesory, docenty, aktivní Ph.D. studenty, výsledky vědecké práce a grantových projektů. Zároveň symbióza obou partnerů znamená závazek vytvářet podmínky pro mezigenerační kontinuitu aktivní pedagogické a vědecké práce a nepřerušovanou přípravu nových akademických odborníků. Ti navíc přinášejí významné prostředky svých mezd z rezortu školství, autoritu a prestiž, vědecké výsledky (opět provázené prostředky „za“ a „na vědu“) a jsou průmyslem a komerční sférou vnímanými „opinion leadery“. Studenti fakulty pak pro zdravotnické pracoviště představují pool kandidátů, z nichž si může vybírat svou budoucí pracovní sílu. To vše má na světových fakultních či univerzitních pracovištích jasnou oporu v legislativě a projekci v nastavení odpovědností akademické a zdravotnické komponenty v managementu nemocnice. V této legislativě u nás zatím dost pokulháváme a pohybujeme se spíše v rovině zvykového práva a naturální směny…

Hledá se partner. Zn. klinicky excelentní

Jak z výše načrtnutého popisu naší klinické základny vyplývá, partnerství fakulty se ovšem neomezuje jen na fakultní nemocnice. Spolupráce méně komplexní – zjednodušeně řečeno, ne každé klinicky kvalitní pracoviště je opravdu akademické a zároveň epizodický výskyt profesora na částečný úvazek nedělá univerzitní nemocnici –, se ve světě odehrává v nejrůznějších „teaching hospitals“ či v jednotlivě nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V našich podmínkách jsme v posledních letech navázali či reformulovali mnoho takových partnerství. Zájemců o používání loga a reputace 1. LF UK bylo a je hodně, náš výběr pro solidní spolupráci se ale striktně odvíjí od klinické excelence, faktického zapojení do výuky našich studentů a oboustranné výhodnosti.

Aleksi Šedo, děkan fakulty