1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.
Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová.

99506Skupina se věnuje onkourologické problematice se zaměřením na karcinom močového měchýře, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Jejím cílem je jednak nalézt přesné prognostické faktory, umožňující v době diagnózy karcinomu močového měchýře odhadnout další průběh onemocnění a přizpůsobit mu charakter adjuvantní léčby a intenzitu sledování. Dalším cílem je nalézt přesný diagnostický marker, který by byl schopen nahradit alespoň část nutných cystoskopických kontrol během sledování. V současné době se výzkum soustředí zejména na určení prognostického významu exprese genu SPTAN1 v tkáni karcinomu močového měchýře a hladiny ATRA (all-trans retinoid acid) v séru pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře (non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC) ve vztahu k riziku budoucí recidivy onemocnění. Při zkoumání možností neinvazivní detekce karcinomu močového měchýře se nyní věnujeme srovnání diagnostické přesnosti močové cytologie, markeru EpiCheck s proteinovými močovými markery CA9, Midkinem, Hepsinem. U pacientů s pokročilým karcinomem prostaty se nyní věnujeme stanovení jednotlivých sestřihových variant androgenního receptoru v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) z periferní krve, cirkulující volné nádorové DNA (cfDNA) a určení jejich vlivu na odpověď na první a další linie hormonální léčby.

U pacientů před radikální prostatektomií hodnotíme prediktivní význam exprese enzymu sérové thymidin kinázy 1 (STK1). Dále jsme se zaměřili na zhodnocení přesnosti tzv. biparametrického protokolu magnetické rezonance prostaty ve srovnání s aktuálně standardním multiparametrickým protokolem. Cílem je prokázání non-inferiority biparametrického protokolu v záchytu klinicky signifikantního karcinomu prostaty ve fúzní biopsii, což by vedlo ke zrychlení a zlevnění vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienty. U pacientů s karcinomem ledviny hledáme vhodný sérový prognostický marker, který by byl v době operace schopný určit pacienty s nepříznivým průběhem onemocnění. Jako slibná se jeví souvislost hladiny proteinového markeru sRage s délkou přežití. Nově jsme při další fázi výzkumu protinádorové léčby cytostatikem s inovativním mechanismem účinku v mitochondriích nádorových buněk MitoTamem-01 zahájili spolupráci s Laboratoří molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR. V oblasti nádorových markerů u urologických malignit jsme v letech 2011–2014 realizovali projekt 1. LF UK, VFN a Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“.

U karcinomu prostaty, močového měchýře a ledviny jsme analyzovali panely vybraných biomarkerů pro danou klinickou otázku. Ve spolupráci se soukromou společností jsme vyvinuli několik technologií multimarkerové analýzy, jejichž diagnostickou přesnost a prognostický význam se nyní snažíme potvrdit v navazujících prospektivních studiích.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústavu biologie a lékařské genetiky, Radiodiagnostické kliniky, Ústavu patologie 1. LF UK a VFN a Biocevu. Od roku 2021 se ve spolupráci s Ústavem nukleární medicíny 1. LF UK a VFN a Onkologickou klinikou 1. LF UK a FTN podílíme na realizaci léčebného programu „Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy membránově vázaného prostatického specifického antigenu (č. 20201123–001)“. Pracoviště je zapojeno do sítě bank biologického materiálu BBMRI. V rámci spolupráce se skupinou pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) proběhla řada multicentrických retrospektivních studií, ve kterých jsme sdíleli naše klinická data a podíleli se na vzniku publikací týkajících se například prognostického významu různých klasifikací nádorového gradu či prognózy pacientů se svalovinu detruzoru neinfiltrujícími karcinomy močového měchýře léčenými intravezikální vakcínou BCG. Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem.