1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
 • jednička na startu

  Rádi bychom Vás pozvali na Jedničku na startu, která se letos uskuteční v pátek 13. října 2017 od 13.00 hodin v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře. Tato tradiční událost změnila v tomto roce svůj koncept. Čeká Vás bohatý doprovodný program (hudební produkce, občerstvení, představení studentských spolků, sportovní aktivity) a součástí slavnosti bude i křest nového benefičního kalendáře, na kterém se podílely studentské spolky 1. LF UK. Výtěžek z jeho prodeje bude věnován organizaci Cesta domů na dětskou paliativní péči. Těšíme se na Vás!

  Zobrazit více
  jednička na startu
 • OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

  26. září 2017 v 10.00, III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2 (přízemí budovy, vedle sekretariátu přednosty)
  Ing. Karel Zvára – Biomedicínská informatika 

  téma: "Extrakce informací z lékařských textů"

  školitel: doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr., VŠE, Praha

  Zobrazit více
  OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
 • OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE 3

  26. září 2017 v 15.30, zasedací místnost děkanátu UK – 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2

  MUDr. Magdaléna Dušejovská – Biochemie a patobiochemie

  téma: "Velikost jednotlivých lipoproteinových částic u různých patologických stavů"

  školitel: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., IV. interní klinika 1. LF UK

   

  Zobrazit více
  OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE 3
 • Medialogy

  Dětská paliativní péče v Čechách

  Čím se liší dětská paliativa od dospělé? Je dětská paliativa dostupná? Je tato péče o děti náročnější i z hlediska jejích poskytovatelů? A kolik takových zařízení v ČR vlastně máme?

  Přijďte si nás poslechnout 24. 10. 2017 od 10.00. Přijďte se nás zeptat. A pošlete to dál.

  Zobrazit více
  Medialogy
zavřít