1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKT:

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Vedoucí oddělení

Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel: 224 964 187

MICEP

Medicínské informační centrum
pro evropské projekty

Věda a výzkum

mdema 06.10.2017

Celostátní konference DNA diagnostiky - 9. až 10. 11. 2017

Celostátní konference DNA diagnostiky, která se bude konat ve dnech 9.-10. 11. 2017 v Plzni, v kongresovém centru hotelu Parkhotel.


timkova 11.10.2017

Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 v kategoriích o nejlepší diplomové nebo disertační práce a dvě zvláštní ocenění "Nejlepší disertační práce psaná ženou" a "Ocenění za překonání překážek při studiu pro studenta"

Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2017.mdema 29.08.2017

Studentská vědecká konference Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pod záštitou děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., pořádá Studentskou vědeckou konferenci pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. V příloze naleznete pozvánku a informace důležité pro zasílání abstraktů Ročník:IV. Termín konání: 22.11.2017 Místo konání: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


jsyko 25.03.2015

Uchazečům o studium v doktorském studijním programu/studentům doktorského studijního programu

52230Doporučujeme všem uchazečům/studentům, aby se předem seznámili s předpisy týkajícími se doktorského studijního programu (tištěná podoba, internetové stránky fakulty). V případě jakýchkoliv pochybností během studia prosím o okamžité konzultování na odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu fakulty.

 


mpavl 25.03.2015

Konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

Ústav dědičných metabolických poruch 1.F UK a VFN nabízí pro zájemce z 1.LF a VFN konzultace v plánování, provedení, statistickém vyhodnocení a biologické interpretaci experimentálních dat získaných pomocí DNA čipů.

mpavl 25.03.2015

Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně


Na základě doporučení Pracovní skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie a hematoonkologie, v souladu s Věstníkem MZ 7/2008 a na základě skutečností zjištěných při místním šetření dne 26.8 a 3.10.2008 udělilo MZ ČR Všeobecné fakultní nemocnici v Praze...


mpavl 25.03.2015

Kontakty na poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

52225

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.
kontakty:
telefon : 724 151 028
                e-mail : biolecba@vfn.cz
kontaktní osoba: MUDr. Krásná


timkova 03.03.2016

Kredity pro studenty

KREDITNÍ HODNOCENÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ČINNOSTI 

V RÁMCI POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

 


stuka 25.03.2015

Adresář univerzit

52224 Adresář všech univerzit i dalších vysokých škol z celého světa je umístěn na webové stránce http:// www.braintrack.com.
Seznam univerzit bude rovněž instalován na univerzitní webovou stránku

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 165854 poslední aktualizace: 11.10.2017
Projekty EU eu
zavřít