1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Téma

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu Andrey Burgetové

90878Výzkumná skupina doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., MBA, působí v rámci Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Každý z jejích členů je sám úspěšným vědeckým pracovníkem s vlastními týmy a výzkumnými projekty. Z kmenových vědců jsou to prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., a RNDr. Jan Krásenský. Na výzkumu úzce spolupracují také lékaři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN – MUDr. Petr Dušek, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., a MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Na práci týmu se podílí studenti doktorských studijních programů a pregraduální studenti včetně těch zahraničních.

Zaměření 

Projekt je zaměřen na zkoumání prediktivní síly multiparametrické magnetické rezonance (MR), zejména parametrů odrážejících akumulaci železa v mozku, a zkoumá především predikci prognózy pacientů v časné fázi roztroušené sklerózy (RS). Ke stanovení železa v mozku in vivo využíváme pokročilých MR technik kvantitativního mapování susceptibility (QSM) a R1, R2* relaxometrie. Dále zkoumáme biochemické a imunologické parametry v krvi a likvoru, které souvisí s metabolismem železa, oxidativním stresem a feroptózou, a hledáme markery, které souvisí s akumulací železa v mozku. Součástí projektu je i MR-histopatologická studie, kde používáme obdobný protokol MR jako u pacientů, kde je záměrem potvrdit validitu QSM (ve spojení s R2*/R1 relaxometrií) ve stanovení koncentrace železa v lézích v bílé hmotě. Primárním cílem je najít nové MR biomarkery související s množstvím železa v mozku. Měly by předvídat rychlost progrese onemocnění a odrážet aktivitu nemoci u pacientů s RS. Dalším cílem je validace QSM metody v detekci železa v plakách a centrální šedé hmotě u RS. Ověření metody probíhá pomocí MR-histopatologické korelační studie a identifikací imunologických a biochemických markerů v krvi a mozkomíšním moku, které jsou asociovány s ukládáním železa v centrální šedé hmotě a v plakách v bílé hmotě.

Spolupráce, granty, projekty

Činnost výzkumného týmu je úzce provázaná s výzkumnými skupinami z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, se skupinou zaměřenou na diagnostiku, terapii a výzkum RS a skupinou zaměřenou na neurodegenerativní choroby. Dále spolupracujeme s kolegy z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Aktuálně jsou na pracovišti MR řešeny tři projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, členové výzkumného týmu participují na několika dalších projektech této agentury v rámci spolupracujících výzkumných skupin. Tým se účastní výzkumu i na jiných projektech, například RVO, Progres Q27, UNCE. Spolupracuje s dalšími týmy i na mezinárodní úrovni. Skenování post mortem se uskutečňuje na 7T MR v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně, dále spolupracuje s výzkumnými pracovišti v Grazu a Göettingenu.

Významné výstupy 

Úspěšnost výzkumu je podpořena řadou publikací v zahraničních časopisech s impakt faktorem. V současné fázi vývoje jsou naléhavě zapotřebí nové spolehlivé biomarkery pro onemocnění RS pro monitorování léčby s potenciálně modifikujícím účinkem. Klinické, neuroradiologické a biochemické biomarkery mohou také identifikovat podskupiny pacientů s RS s odlišnou patofyziologií a reakcí na léčbu. Identifikace nových MR parametrů, které by předvídaly rychlost progrese onemocnění, může přispět k lepšímu porozumění patofyziologie nemoci a zlepšit léčebnou strategii u pacientů s RS.

Pokud máte zájem o více informací, pište na: andrea.burgetova@vfn.cz