1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Rozhovory

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Téma

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Co pro mě znamená Jednička

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Vědecké skupiny

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Jednička ve vědě

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje

 

Erasmus a stáže

Po stopách neuroplasticity, postury a nejlepšího portského

Je neděle 5. srpna, a právě jsme přiletěli do Portugalska, kde nás čeká třítýdenní zahraniční stáž Asociace studentů fyzioterapie (ASF). Stáže, která probíhala ve spolupráci s organizací Grupo de Interesse – Movimento Jovem Na Fisioterapia v rámci European Summer Physiotherapy Exchange Programme, se zúčastnilo 9 studentů – 3 z Portugalska a 6 z České republiky, a to ze všech pražských lékařských fakult
a z FTVS UK. Podat přihlášku mohl každý člen ASF a zkusit tak štěstí ve výběrovém řízení.

82987

Nekonečně dlouhá pláž Costa Nova, Aveiro.

Naší první zastávkou byl Lisabon, kde jsme chodili týden a půl do soukromé kliniky Neurocog, která se, jak napovídá název, zaměřuje především na neurologické pacienty. Poté jsme se sešli s portugalským organizátorem stáže v Coimbře, abychom nasáli i trochu té akademické atmosféry. Coimbra je totiž univerzitní město a její Universidade De Coimbra je dokonce starší než naše Univerzita Karlova. Založena byla v roce 1290 a je rovněž světovou památkou UNESCO. Následně jsme se přemístili do Porta, kde jsme zavítali do soukromé kliniky Health & Training Saudé Global, věnující se převážně sportovcům, zejména fotbalistům z domácí i zahraniční ligy.

82989

Úsměvy na akademické půdě, Universidade De Coimbra.

Používáme širší paletu metod na neurofyziologickém podkladě

Soukromé pracoviště Neurocog v Lisabonu bylo pozoruhodné komplexním a interprofesním přístupem
k pacientům. Pod jednou střechou tam totiž pracoval psycholog, logoped a fyzioterapeut – nemocný tudíž dostával maximální možnou šanci se rehabilitovat. Trochu nás však překvapila absence ergoterapeuta, jehož práce je u neurologických pacientů esenciální. Jeho roli zde do jisté míry sekundoval fyzioterapeut. Během našeho pobytu na klinice jsme měli možnost vidět pacienty s CMP, poraněním míchy a s následky nádorových onemocnění.

Zajímavé bylo sledovat odlišný přístup v terapii, nežli je tomu u nás, a následně si vyměnit názory a zkusit vést terapii způsobem, na který jsme zvyklí v ČR. Jedním z mála shodných pilířů byl Bobath koncept
a TheraSuit, jež z výběru metod na neurofyziologickém podkladě praktikovali také. U nás totiž používáme širší paletu metod, které můžeme v rámci fyzioterapie s neurologickým pacientem kombinovat. Zdejší terapeuti neznali Vojtovu metodu, metodu proprioceptivní neuromuskulární facilitace sice znali, avšak nepraktikovali.

82990

Tvař se erudovaně, říkali! Universidade De Coimbra.

Víte, co je Global Posture Re-education?

Naopak v Portu nás čekali naprosto odlišní pacienti. Soukromá klinika Health & Training Saudé Global se zaměřovala na sportovní fyzioterapii. I zde byl velice sympatický přístup ke klientům a zároveň mírně odlišný od toho našeho. Dohromady tam pracovali 4 fyzioterapeuti a každý z nich se specializoval na jiný přístup – manuální a fasciální, mobilizaci a manipulaci, posturální terapii, posilování a trénink. Hodinu pak každý samostatně pracoval s pacientem a následně ho převzal další kolega podle rozvrhu. Na konci týdne se pak všichni terapeuti společně s vedoucím lékařem a zároveň majitelem kliniky sešli a diskutovali
o jednotlivých klientech a nastavení terapie na míru.

82991

Přínosné bylo vidět opět jiné terapeutické metody, a to především ty manuální a posturální. Novinkou pro nás byla metoda Global Posture Re-education (GPR), vytvořená francouzským fyzioterapeutem Philippem Souchardem. GPR pracuje s myšlenkou svalových řetězců, které se mohou zkracovat vlivem konstitučních, behaviorálních a psychologických faktorů. Cílem je protažení zkrácených struktur v předem daných polohách, a tím následná zvýšená kontrakce oslabených, antagonistických svalů. GPR zkoumá příčinu obtíží právě skrze svalové řetězce, které na sebe vzájemně působí a odpovídají za funkční posturální změny.

Každé město nabízí něco překvapivého

82988

V našem oboru, i mimo něj, je potřeba se neustále vzdělávat, objevovat, kriticky přemýšlet a nedržet se přesvědčení, že můj názor je ten jediný správný, jinak se člověk nic nového nenaučí. Všechno se ale samozřejmě netočí jen kolem studia. V Portugalsku nás také čekalo mnoho zážitků, nová přátelství, poznávání kultury a pohlazení našich chuťových pohárků. Ať už se jednalo o Lisabon, Coimbru, Aveiro či Porto, každé město, které jsme navštívili, nám nabídlo něco překvapivého a jedinečného. Spojit krásu této země se vzděláváním a poznáváním nového se mi jeví jako úžasná zkušenost, kterou bych doporučil každému. A to nejlepší portské bylo už jen pomyslnou sladkou tečkou na závěr.


Július Smolej
, 3. ročník fyzioterapie

Foto: archiv J. Smoleje