1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Granty a projekty

72289

S ohledem na finanční náročnost výzkumných projektů se v budoucnu předpokládá vyšší důraz na zahraniční zdroje. Z hlediska organizačního upořádání se do vědeckovýzkumné činnosti fakulty promítlo vybudování několika infrastruktur s využitím Evropských strukturálních fondů, a to vznikem dvou center –  Ústavu BIOCEV a Centra pokročilého preklinického zobrazování (CAPI). V budoucnu přispěje k rozvoji výzkumné činnosti 1. LF UK vybudování komplexu Kampus Albertov, na jehož realizaci
se naše fakulta podílí společně s dalšími fakultami UK.

Mimo výše uvedených institucionálních projektů se fakulta podílí na řešení mnoha úkolů z různých oblastí. Nejvíce externích projektů je získáváno od Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, dalším významným poskytovatelem je Grantová agentura ČR. Dále jsou na 1. LF UK řešeny resortní projekty ministerstva školství, ministerstva vnitra, ministerstva průmyslu a obchodu či dalších.

Fakulta je zapojena také do řešení projektů financovaných . Významný zdroj financování představuje Grantová agentura UK, jejíž projekty jsou určeny postgraduálním studentům. Za účelem účinného propojování výsledků základního a klinického výzkumu fakulta podpořila vznik tzv. M.D. /Ph.D. programů, ve kterých se studenti doktorského studia zapojují zároveň do předatestační přípravy. Ve spolupráci s příslušnými institucemi se tak mohou uplatňovat a rozvíjet nejnovější vědecké poznatky ve zdravotnictví.

Hodnocení: spravovat