1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Kontakty

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  Kateřinská 1660/32
  121 08 Praha 2

  tel.: 224 961 111
  fax: 224 915 413
  E-mail: office@lf1.cuni.cz

 • Vrátnice Kateřinská: 725 757 019
 • Vrátnice Na Bojišti: 606 299 730

  IČO: 00216208
  DIČ: CZ00216208
 • ID datové schránky: piyj9b4
 • Úřední hodiny podatelny:
  Po-Pá 8:00 - 12:00

  Úřední hodiny pokladny:
  Po, St, Pá 10:00 - 12:00
  Út 12:30 - 15:00
  Čt zavřeno

Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
Podrobné hledání

Adresář 1. LF UK

Všechny
Děkan 224 964 237,224 963 015 WEB
Děkanát 224 964 237
Děkanát: Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 224 968 574 WEB
Děkanát: Centrum pro eHealth a telemedicinu WEB
Děkanát: Ekonomický úsek 224 964 250 WEB
Děkanát: Finanční oddělení 224 964 248 WEB
Děkanát: Grantové oddělení 224 964 264 WEB
Děkanát: Hospodářské oddělení 224 964 375 WEB
Děkanát: Medicínské informační centrum pro evropské projekty 224 962 846,224 962 847 WEB
Děkanát: Mzdová účtárna 224 964 284 WEB
Děkanát: Oddělení strategického rozvoje 224 964 392 WEB
Děkanát: Oddělení komunikace 224 964 640 WEB
Děkanát: Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 224 964 187 WEB
Děkanát: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 224 964 571 WEB
Děkanát: Oddělení veřejných zakázek 224 964 260 WEB
Děkanát: Oddělení výpočetní techniky / Centrum podpory multimediálních forem výuky 224 964 100 WEB
Děkanát: Personální oddělení 224 964 254 WEB
Děkanát: Právní oddělení 224 964 312 WEB
Děkanát: Sekretariát 224 964 237,224 963 015 WEB
Děkanát: Správa majetku 224 964 138 WEB
Děkanát: Studijní oddělení 224 964 201 WEB
Děkanát: Technicko - provozní oddělení 224 964 352 WEB
Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 780 WEB
Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 811 WEB
BIOCEV 325 873 031 WEB
Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 901 WEB
Centrum pro experimentální biomodely, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 815 WEB
Dermatovenerologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 586,224 962 400 WEB
Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 104 WEB
Foniatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 931 WEB
Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 430,224 968 432 WEB
Geriatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 225 374 111 ústř.,225 374 175 sekret. WEB
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 912 964,224 967 425 WEB
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 083 229 WEB
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 082 161,266 082 176,266 082 430 WEB
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 081 111,261 082 632 WEB
I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 215 WEB
I. interní klinika - klinika hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 527 WEB
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 941 500 WEB
II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 709 WEB
II. interní klinika  - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 605,224 922 692,224 962 651 WEB
III. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 438 000,224 438 001 WEB
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 922 WEB
Interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 097 WEB
IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 506 WEB
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 270,224 968 269 WEB
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 202 999 WEB
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 243,224 962 311 WEB
Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 082 717,266 082 472 WEB
Klinika infekčních nemocí, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 553 WEB
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 696,224 962 574 WEB
Klinika ortopedie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 284
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 434 301 WEB
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 967 734,224 967 734 WEB
Klinika plastické chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 083 204 WEB
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 530,224 964 630 WEB
Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 479,224 968 478 WEB
Klinika spondylochirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 432 581
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 202 963 WEB
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 549,224 965 550 WEB
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 191 WEB
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 329,224 963 030 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 492 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 219,224 917 830 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 224 962 219 WEB
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 433 901 WEB
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 082 844 WEB
Pediatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 180 WEB
Pneumologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 853,261 082 372 WEB
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 344-5 WEB
Radiodiagnostická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 233 WEB
Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Revmatologický ústav 234 075 249,234 075 244,234 075 210 WEB
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 963 191 WEB
Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 967 848,224 967 847,224 967 050 WEB
Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 842 WEB
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 732 WEB
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 141 WEB
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 449 (Jazyky),224 965 621 (Dějiny) WEB
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 125 WEB
Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 442 WEB
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 919 967 WEB
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 472,224 966 264 WEB
Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústav hematologie a krevní transfúze 221 977 217 WEB
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 281 WEB
Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 813 WEB
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova  224 965 901,224 965 916 WEB
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 710,224 968 685 WEB
Ústav radiační onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 283 840 990 ext. 103 WEB
Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 615,224 968 614 WEB
Ústav tělesné výchovy, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 816 WEB
Ústav tělovýchovného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 716 WEB
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 805 WEB
Ústav vědeckých informací, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 602 WEB
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 439 WEB
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 508 WEB
Vedení fakultyDěkanátTeoretická pracoviště
Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 780 WEB
BIOCEV 325 873 031 WEB
Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 901 WEB
Centrum pro experimentální biomodely, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 815 WEB
Fyziologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 430,224 968 432 WEB
Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 842 WEB
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 732 WEB
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 449 (Jazyky),224 965 621 (Dějiny) WEB
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 125 WEB
Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 442 WEB
Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova  224 965 901,224 965 916 WEB
Ústav tělesné výchovy, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 965 816 WEB
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 805 WEB
Ústav vědeckých informací, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 602 WEB
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 963 439 WEB
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 224 968 508 WEB
Klinická pracoviště
Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 811 WEB
Dermatovenerologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 586,224 962 400 WEB
Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 104 WEB
Foniatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 931 WEB
Geriatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 225 374 111 ústř.,225 374 175 sekret. WEB
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 912 964,224 967 425 WEB
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 083 229 WEB
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 082 161,266 082 176,266 082 430 WEB
Chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 081 111,261 082 632 WEB
I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 215 WEB
I. interní klinika - klinika hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 527 WEB
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 941 500 WEB
II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 709 WEB
II. interní klinika  - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 605,224 922 692,224 962 651 WEB
III. chirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 438 000,224 438 001 WEB
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 922 WEB
Interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 097 WEB
IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 506 WEB
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 270,224 968 269 WEB
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 202 999 WEB
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 243,224 962 311 WEB
Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 082 717,266 082 472 WEB
Klinika infekčních nemocí, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 553 WEB
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 696,224 962 574 WEB
Klinika ortopedie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 284 WEB
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 434 301 WEB
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 967 734,224 967 734 WEB
Klinika plastické chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 083 204 WEB
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 530,224 964 630 WEB
Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 479,224 968 478 WEB
Klinika spondylochirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 432 581 WEB
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 202 963 WEB
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 549,224 965 550 WEB
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 973 203 191 WEB
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 329,224 963 030 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 492 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 219,224 917 830 WEB
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 224 962 219 WEB
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole 224 433 901 WEB
Ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 266 081 111,266 082 844 WEB
Pediatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 180 WEB
Pneumologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice 261 083 853,261 082 372 WEB
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 344-5 WEB
Radiodiagnostická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 962 233 WEB
Revmatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Revmatologický ústav 234 075 249,234 075 244,234 075 210 WEB
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 963 191 WEB
Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 967 848,224 967 847,224 967 050 WEB
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 141 WEB
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 919 967 WEB
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 472,224 966 264 WEB
Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústav hematologie a krevní transfúze 221 977 217 WEB
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 964 281 WEB
Ústav nukleární medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 813 WEB
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 710,224 968 685 WEB
Ústav radiační onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Nemocnice Na Bulovce 283 840 990 ext. 103 WEB
Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 968 615,224 968 614 WEB
Ústav tělovýchovného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 224 965 716 WEB