1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Ondřeje Šedy

73664Členy týmu prof. Ondřeje Šedy z Ústavu biologie a lékařské genetiky aktuálně tvoří Mgr. Michaela Krupková, Ph.D., PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D., Ing. Blanka Chylíková, 3 postgraduální studentky, 1 pregraduální student lékařství a 1 laborantka.

Zaměření

Zastřešujícím tématem výzkumu skupiny je funkční a komparativní genomika metabolického syndromu a jeho jednotlivých složek, tedy inzulinové rezistence, obezity, dyslipidémie a hypertenze. Pomocí kombinace řady „omických“ metod a bioinformatických postupů systémové biologie se u unikátních potkaních modelů i lidských kohort tým snaží nalézt klíčové moduly či sítě genů, které v kombinaci s faktory prostředí (dietou, medikací) ovlivňují manifestaci a průběh samotného onemocnění. Takové signatury jsou potom základem pro predikci, případně pro stratifikaci a personalizaci léčby. Dílčí projekty se pak zaměřují především na oblasti nutrigenomiky a farmakogenomiky, dále na genetickou determinaci citlivosti na dietní ovlivnění v průběhu časného vývoje v rámci konceptu DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease).

Spolupráce, granty a projekty

Ustavení skupiny po několikaletém působení prof. Šedy na Université de Montréal umožnil grant programu MŠMT Návrat. Mimo fakultní pracoviště tým intenzivně spolupracuje s Endokrinologickým ústavem (doc. Bendlová, aktuálně běžící projekt GA ČR), několika skupinami Institutu klinické a experimentální medicíny včetně Transplantcentra (Dr. Trunečka, běžící projekt AZV) a několika ústavy Akademie věd ČR. Zahraniční spolupráce je realizována především s kanadskými laboratořemi (Dr. Poitout, Dr. Lavoie).

Významné výstupy

Výzkumné skupině se podařilo ustavit řadu geneticky definovaných modelů farmakogenetických a nutrigenetických interakcí, které souvisí se zvýšeným rizikem manifestace metabolického syndromu, případně s nežádoucími účinky léčivých látek používaných při terapii tohoto onemocnění. Kromě objasnění významu jednotlivých genů pro patogenezi složek metabolického syndromu (včetně konexinu 50 a proreninového receptoru) skupina definovala koncepty nutričně-modulované farmakogenetické interakce a dynamické genetické architektury multifaktoriálních znaků.

Pokud máte zájem o více informací, pište na oseda@lf1.cuni.cz