1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Programy pro střední skoly

Programy pro střední skoly

Chcete si s vaši třídou zpestřit výuku biologie nebo chemie? Pak jste na správné adrese! Staňte se na chvíli anatomem, biochemikem, histologem, mikrobiologem, záchranářem nebo vědcem! Pro středoškoláky a jejich učitele jsme si připravili interaktivní, zhruba hodinové workshopy z různých oblastí biomedicíny. Program si můžete poskládat tak, aby vyhovoval vašim potřebám a optimálně jste využili návštěvu našich moderně vybavených pracovišť – ať už v oblasti Albertova nebo Karlova, tak v biotechnologickém a biomedicínském centru BIOCEV ve Vestci u Prahy.

Stačí, když si vyberete workshopy, které vás zaujaly, všechny uložené se vám zobrazí v souhrnném seznamu a ten pak pomocí tlačítka „Odeslat“ pošlete k nám. Budeme se vám snažit vyjít vstříc s konkrétními požadavky na daný termín. V případě jakýchkoli dotazů nám můžete napsat na e-mail: Ing. Jana Tlapáková - stredoskolaci@lf1.cuni.cz.

Všeobecné podmínky naleznete ZDE

Chemie
Chromatografie:
Čím se ten člověk otrávil?

Přijdete na to, jakou látku obsahuje vzorek krve?
Zkuste jed odhalit pomocí chromatografie.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 3.–4. ročník)
Doba trvání: 120 minut
Náklady: 50 Kč na osobu
Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek    
(pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností);
27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek
nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.
Elektroforéza:
Rozdělte krevní bílkoviny

Dělení bílkovin i dalších látek podle jejich pohybu v elektrickém poli je principem diagnostických i výzkumných technik.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 3.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady: 100 Kč na osobu

TermínyZimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.

Barevné látky:
Barvy kolem nás

Jak chemici měří zbarvení látek? Které látky jsou barevné a proč? Vyzkoušejte si základy spektrofotometrie.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 3.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady na materiál: 50 Kč na osobu

Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.

Dialýza:
Jak funguje umělá ledvina?

Bílkoviny a další látky s velkou molekulou lze očistit od nízkomolekulárních příměsí pomocí dialýzy. Vyzkoušejte si to!

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 3.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady: 50 Kč na osobu

Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu. 

Elektrochemie:
Jak funguje baterie?

Jak jednoduše vyrobit elektřinu? Postavte si galvanický článek. Budete překvapeni, kde všude se s takovými články setkáte.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 1.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady: 50 Kč na osobu

Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 10. 10. – 15. 12. a 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.
Vybrané anorganické reakce:
Proč je ohňostroj barevný a rez rezavá?

Ukážeme si charakteristické vlastnosti sloučenin některých prvků.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 1.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady: 100 Kč na osobu

Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.
Vybrané organické reakce
saponifikace a esterifikace

Vyzkoušejte si organické reakce, o kterých jste dosud jen četli. Vyrobte vůni ústní vody a uvařte mýdlo.

Kde: oblast Karlova
Děkanát 1. lékařské fakulty UK, laboratoře biochemie, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Skupina: max. 18 lidí (vhodné pro 2.–4. ročník)

Doba trvání: 120 minut

Náklady: 50 Kč na osobu

Termíny: Zimní zkouškové období – každou středu, čtvrtek a pátek (pondělky a úterky případně přidáme dle zkušeností); 27. 2. – 18. 5. vždy v úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, maximálně jednou v každém týdnu.
Histologie
Na cestě mezi operačním sálem a mikroskopem

Histologické zkoumání částí lidských orgánů napomáhá diagnostikovat různé nemoci a také umožňuje lépe pochopit vznik a vývoj různých chorobných procesů. Na našem pracovišti se během praktických ukázek s možností svého vlastního zapojení seznámíte s některými histologickými metodami. Uvidíte, co vše se děje se vzorkem lidské tkáně, která se zpracovává pro pozorování v mikroskopu. Seznámíte se s přípravou tkáňových řezů, metodami znázornění a pozorování různých buněk či tkání a s metodami kvalitativního i kvantitativního hodnocení tkáňových struktur na mikroskopických snímcích.

Kde: oblast Albertova
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Skupina: 4 stanoviště vždy pro max. 5 studentů (vhodné pro 2.–4. ročník)

Doba trvání: 80 minut (4 x 20 minut)

Náklady: 2000 Kč za použité reagencie (barviva, imunohistochemická činidla, roztoky)

Termíny: zimní zkouškové období, tj. 22. 1. – 18. 2. (max. 3 termíny)

Nebojte se první pomoci

 Naši studenti vám interaktivní a zábavnou formou ukážou, jak na první pomoc. Každý z vás si bude moci vyzkoušet masáž srdce, dýchání z úst do úst nebo použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který dnes bývá k dispozici na veřejně dostupných místech, např. v obchodních centrech. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci! Ti nejodvážnější z vás si také budou moci na umělých modelech vyzkoušet, jak se odebírá krev nebo jak se intubuje!

Skupina: max. 15 lidí

Doba trvání: 45–60 minut

Náklady:

Termíny: flexibilně
Fyziologie
Monitorování životních funkcí

 Jedním z nejznámějších českých vědců je Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), který založil první samostatný ústav pro zkoumání funkcí lidského těla ve světě – Fyziologický ústav 1. LF UK. Po jeho vzoru vznikaly Fyziologické ústavy na všech lékařských fakultách po celém světě. Uvidíte a budete si moci vyzkoušet, jak dnešní medicína dovede sledovat a vyhodnocovat řadu životních funkcí. Vyzkoušíte si monitorování dýchání, EKG, tlaku krve, okysličení krve a produkci CO2. Uvidíme, zda se sledované hodnoty mění při zátěži nebo stresu. Pomocí ultrazvuku si zkusíte vizualizovat a změřit průtok krve v cévách a orientačně si prohlédnete některé orgány. Možná vás překvapí, že některé lékařské přístroje jsou docela rychle pochopitelné.

Kde: oblast Albertova
Fyziologický ústav 1. LF UK,  Centrum léařských simulací, Albertov 5, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 16 lidí (vhodné pro 2.–4. ročník)

Doba trvání: 90 minut (od 13.30 do 15.00)

Náklady: 200 Kč na spotřebovaný materiál, 2500 Kč personální

Termíny: 16. a 17. 1., 30. a 31. 5.

Umělí lidé

 V posledních 20 letech v medicíně ožívá dávno známý nápad, jak výuku zlepšit, tedy škola hrou. Učebny vypadají spíše jako nemocniční oddělení než jako třídy. Místo pacientů jsou zde herci nebo umělí lidé – figuríny, které dýchají, mluví, tluče jim srdce, mají puls… Jsou o poznání dokonalejší (a o moc dražší) než „anduly“, které asi znáte z nácviku první pomoci. Mohou být nekonečně trpěliví, mohou být ošetřováni stále znovu a znovu a nevadí, když se zákrok nepovede. Naopak! Chybami se člověk učí, navíc mnohem rychleji než memorováním. A tady chyby nestojí životy ani zdraví skutečných pacientů. Škola je tady hrou. V Centru medicínských simulací 1. LF UK, kde se učí i medici, si budete moci vyzkoušet a zažít jaké to je, když náhle přijdete k někomu, kdo možná potřebuje neodkladnou pomoc. Vaši pomoc. U nás to bude v klidu, bez rizika a s naším vedením. Ale někdy příště, třeba na ulici, už možná ne.

Kde: oblast Albertova
Fyziologický ústav 1. LF UK,  Centrum léařských simulací, Albertov 5, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 16 lidí (vhodné pro 1.–4. ročník)

Doba trvání: 60 minut (od 15.00 do 16.00)

Náklady: 200 Kč na spotřebovaný materiál, 1800 Kč personální

Termíny: 16. a 17. 1., 30. a 31. 5.

Nebojte se první pomoci

 Naši studenti vám interaktivní a zábavnou formou ukážou, jak na první pomoc. Každý z vás si bude moci vyzkoušet masáž srdce, dýchání z úst do úst nebo použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který dnes bývá k dispozici na veřejně dostupných místech, např. v obchodních centrech. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci! Ti nejodvážnější z vás si také budou moci na umělých modelech vyzkoušet, jak se odebírá krev nebo jak se intubuje!

Skupina: max. 15 lidí

Doba trvání: 45–60 minut

Náklady:

Termíny: flexibilně
Mikrobiologie
Jak se zjišťují sexuálně přenosné nemoci

 Během krátké přednášky se seznámíte s problematikou sexuálně přenosných infekcí, jako jsou HIV, žloutenky, infekce lidskými papilomaviry (HPV), kapavka a syfilis, a s jejich důsledky na zdraví člověka. V praktikárnách si pak vyzkoušíte barvení bakterií, mikroskopování preparátů nebo si prohlédnete sbírku různých zajímavých preparátů. 

Kde: oblast Albertova
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 7, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 16 lidí (vhodné pro 3.–4. ročník)

Doba trvání: 60 minut

Náklady: 100 Kč na osobu

Termíny: zimní zkouškové období, tj. 22. 1. – 18. 2., letní zkouškové období, tj. 4.–30. 6.
Nebojte se první pomoci

 Naši studenti vám interaktivní a zábavnou formou ukážou, jak na první pomoc. Každý z vás si bude moci vyzkoušet masáž srdce, dýchání z úst do úst nebo použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který dnes bývá k dispozici na veřejně dostupných místech, např. v obchodních centrech. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci! Ti nejodvážnější z vás si také budou moci na umělých modelech vyzkoušet, jak se odebírá krev nebo jak se intubuje!

Skupina: max. 15 lidí

Doba trvání: 45–60 minut

Náklady:

Termíny: flexibilně
Anatomie
Proč a jak se zkoumá nádorové mikroprostředí

 Celosvětově stoupá výskyt zhoubných nádorů. Proto je nutné lépe pochopit jejich molekulární a biologické vlastnosti, aby bylo možno najít nové léčebné postupy. V přednášce uslyšíte, že jednou z možností je i studium nádorového mikroprostředí. Dosavadní výzkumy ukazují, že podpůrné buňky (např. fibroblasty a některé buňky imunitního systému) významně stimulují růst nádorů. Jejich terapeutické ovlivnění by se tak mohlo stát novou léčebnou metodou.

Kde: oblast Karlova
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 200 lidí

Doba trvání: 45 minut

Náklady:

Termíny: 17. 1., další po domluvě

Kolik kyslíku potřebuje embryo?

 V první části přednášky se dozvíte něco z historie přípravy anatomických preparátů – od prvních metod až po plastinaci, o které se dnes tolik diskutuje. Ve druhé části přednášky uvidíte model experimentální hypoxie (nedostatku kyslíku), který umožnuje sledovat, co se odehrává v embryonálním období ve tkáních zárodku, jak je ovlivněna tvorba cév a dalších struktur. Množství kyslíku, které je dostupné v embryonálním období, je nižší, ale přesto existují způsoby, jak tento relativní nedostatek překonat.

Kde: oblast Karlova
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 200 lidí

Doba trvání: 50 minut

Náklady:

Termíny: 6. 6., další po domluvě
Jak se vyvíjí a funguje převodní systém srdeční

 Srdce je orgán prohánějící krev skrz organismus. Jeho přítomnost a správná činnost je nezbytná, pokud organismus dosáhne určité velikosti a komplexnosti – v případě člověka se tak stane po 22. dnu zárodečného vývoje. Po funkční stránce se lidské srdce skládá ze 4 dutin, které jsou od sebe odděleny přepážkami a chlopněmi. Jeho činnost je řízena a koordinována elektrickými impulsy, jež si srdce samostatně generuje a které jsou modulovány vegetativním nervstvem. V této přednášce bude prezentován funkční pohled na jednotlivé srdeční součásti, jež má zlepšit pochopení vztahu mezi stavbou a funkcí srdce a zlepšit zapamatování informací důležitých mimo jiné i pro prevenci a léčbu srdečních chorob.

Kde: oblast Karlova
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 200 lidí

Doba trvání: 45 minut

Náklady:

Termíny: 18. 4., další po domluvě
Co mají společného lidské a zvířecí orgány?

 Srovnávací a vývojová morfologie je oborem, který sleduje utváření specializovaných struktur v těle živočicha a vysvětluje organismus jako soubor struktur vývojově tradičních a struktur, které se účelně přestavují. Je důležitou inspirací například pro chirurgy a antropology. U obratlovců se tvarově jednotné zuby postupně přetvářejí na zuby úchopové, drtící a rozmělňovací; tím klesá i jejich počet. Žvýkací svaly se zmenšují a málo zatěžované lebeční kosti se zvětšují; to souvisí s rozšiřováním lebeční dutiny. Splýváním a přestavbou původně drobných kostních segmentů se zvyšuje složitost povrchu kostí obličejového skeletu primátů; to vypovídá o poloze a úponech podkožních struktur obličeje. Proto lze s vysokou přesností modelovat výraz jednotlivce. Končetiny obratlovců mají potenciál formovat se relativně nezávisle na trupu a následně se rozrůzňovat z původního obecného tvaru. Anatomicky předvídatelně se tak přizpůsobují k různým činnostem (netopýr-let, kytovec-plavba, opice starého a nového světa – rozmanitý úchop, ksukol – úchop a současně i specializované šťourání).

Kde: oblast Karlova
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 200 lidí

Doba trvání: 40 minut

Náklady:

Termíny: po domluvě
Poznejte zákoutí anatomického muzea

 V Muzeu srovnávací anatomie 1. LF UK, které má tradici již od poloviny 19. století a je evidováno ministerstvem kultury mezi celostátně významnými sbírkami, uvidíte porovnání stavby těla různých živočichů s tělem člověka. Nechybějí zde unikátní exponáty živočichů, kterým dnes hrozí vyhynutí či už vyhynuli – jedná se např. o macaráta jeskynního, haterii novozélandskou, ksukola ocasatého, dugonga indického, narvala jednorohého či plejtváka malého. Jeho kompletní kostra je jedním ze dvou exemplářů velryb v českých muzejních sbírkách. V anatomickém muzeu však uvidíte i preparáty různých orgánů lidského těla a další zajímavosti!

Kde: oblast Karlova
Anatomický ústav 1. LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

Skupina: max. 25 lidí

Doba trvání: 45 minut

Náklady:

Termíny: po domluvě

Nebojte se první pomoci

 Naši studenti vám interaktivní a zábavnou formou ukážou, jak na první pomoc. Každý z vás si bude moci vyzkoušet masáž srdce, dýchání z úst do úst nebo použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který dnes bývá k dispozici na veřejně dostupných místech, např. v obchodních centrech. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci! Ti nejodvážnější z vás si také budou moci na umělých modelech vyzkoušet, jak se odebírá krev nebo jak se intubuje!

Skupina: max. 15 lidí

Doba trvání: 45–60 minut

Náklady:

Termíny: flexibilně
Výzkumné centrum
Biologie modelového organismu a výzkum

 Moderní medicína je postavena na vědeckých základech a využívá matematiku a přírodní vědy (především fyziku, chemii, biofyziku, biochemii a biologii) k výzkumu, který je zaměřen na poznání podstaty zdraví a nemoci a následnou cílenou léčbu nemocí a jejich příčin. Během přednášky se mj. dozvíte něco o moderní patologii, výzkumu postaveném na modelových organismech, jež umožňují poznání regulačních mechanismů, evoluci spojující organismy, regulačních cestách nebo o moderní léčbě nádorů. V laboratoři pak budete mít možnost pozorovat transgenní organismy pomocí fluorescenční mikroskopie.

Kde: Biotechnologické a biomedicínské centrum BIOCEV
Průmyslová 595, 252 50 Vestec u Prahy

Skupina: max. 30 lidí na přednášku, 8 lidí na skupinu v laboratoři

Doba trvání: 45 minut přednáška, 30 minut v laboratoři

Náklady:

Termíny: flexibilně

Nebojte se první pomoci

 Naši studenti vám interaktivní a zábavnou formou ukážou, jak na první pomoc. Každý z vás si bude moci vyzkoušet masáž srdce, dýchání z úst do úst nebo použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), který dnes bývá k dispozici na veřejně dostupných místech, např. v obchodních centrech. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci! Ti nejodvážnější z vás si také budou moci na umělých modelech vyzkoušet, jak se odebírá krev nebo jak se intubuje!

Skupina: max. 15 lidí

Doba trvání: 45–60 minut

Náklady:

Termíny: flexibilně