1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Elektronické zdroje

72067

Nezbytnou podmínkou vědecké, výzkumné a odborné činnosti je rychlá, uživatelsky komfortní a široká dosažitelnost vědecké a odborné literatury. Akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty i studenti naší a jiných fakult UK mohou prostřednictvím Ústavu vědeckých informací (ÚVI) čerpat z široké palety elektronických zdrojů.

Mezi nejvýznamnější databáze používané pro studium, vědeckou práci a její hodnocení patří Web of Science, Scopus, PubMed, UpToDate a Embase. Základní informace o databázích, jejich zaměření a jedinečnosti naleznou uživatelé na stránkách Ústavu vědeckých informaci v sekci E-zdroje.

Naše fakulta je jako součást UK zapojena do projektu pro centrální objednávání e-zdrojů pro vědu a výzkum – CzechElib (CEL), který je řízen a koordinován Národní technickou knihovnou. Cílem tohoto národního projektu by mělo být společné pořízení e-zdrojů (maximální počet, na kterém je shoda v rámci UK a lékařských fakult, pro dané obory a kategorie vědecké, výzkumné a odborné činnosti).

Hodnocení: spravovat