1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Elektronické zdroje

72067

Nezbytnou podmínkou vědecké, výzkumné a odborné činnosti je rychlá, uživatelsky
komfortní a široká dosažitelnost vědecké a odborné literatury. Akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty i studenti naší a jiných fakult UK mohou prostřednictvím Ústavu
vědeckých informací (ÚVI) čerpat z široké palety elektronických zdrojů. Ústav nabízí oborové databáze – Bibliographia Medica Čechoslovaca, Embase (OVID), Evidence-Based medicine Reviews (OVID), Embase (OVID), Micromedex, PubMed, UptoDate – a dále multioborové databáze, jako jsou EBSCOhost, Google Scholar, ProQuestCentral, Science Direct, Scopus, Web of Science.

Mezi nejvýznamnější databáze používané pro studium, vědeckou práci a její hodnocení patří Web of Science, Scopus, PubMed, UpToDate a Embase. U každé je uveden její popis, producent, typ databáze, aktualizace a přístup. Základní informace o databázích, jejich zaměření a jedinečnosti naleznou uživatelé na stránkách Ústavu vědeckých informaci v sekci E-zdroje.

Naše fakulta je jako součást UK zapojena do projektu pro centrální objednávání e-zdrojů pro vědu a výzkum – CzechElib (CEL), který je řízen a koordinován Národní technickou knihovnou. Cílem projektu by mělo být společné zakoupení e-zdrojů (maximální počet, na kterém je shoda v rámci UK a lékařských fakult, pro dané obory a kategorie vědecké, výzkumné a odborné činnosti).

Hodnocení: spravovat