1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Rozhovory

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Téma

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Co pro mě znamená Jednička

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Vědecké skupiny

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Jednička ve vědě

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.
Erasmus a stáže

RNDr. Luděk Šefc, CSc., vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

91544Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře exce-lentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.