1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Rozhovory

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Téma

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Co pro mě znamená Jednička

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Vědecké skupiny

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Jednička ve vědě

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské

Erasmus a stáže

Mayo Clinic – jedna z největších profesních zkušeností

V současnosti jsme svědky neustále se zvyšující dynamiky v medicínských poznatcích. K tomu, abychom jako odborníci byli schopni pohotově reagovat na rostoucí požadavky na zkvalitnění komplexní péče o pacienty, je třeba se kontinuálně vzdělávat. Protože se zabývám tak komplexním oborem, jakým je orální medicína, se snažím se maximálně reflektovat profesní novinky. V roce 2019 jsem si přála doplnit svoje zkušenosti o zahraniční stáž. Jednou z mých největších profesních zkušeností se tak stal studijní pobyt na Mayo Clinic v americkém Rochesteru (Minnesota).
87565

Jako lékař a postgraduální student jsem nadšeným konzumentem výsledků vědecké práce tohoto špičkového pracoviště. Od počáteční komunikace po samotné osobní setkání s danými specialisty z Mayo Clinic jsem vnímala jejich obrovský zájem o to, abych se na klinice cítila maximálně komfortně. Ochota zdejšího personálu obdobně jako obyvatel Rochesteru byla neuvěřitelná a příjemná.

Celý pobyt byl velkým zážitkem a jedním z nich byla například i první prohlídka komplexu budov, které pod Mayo spadají. Z pohledu mediálního je Gonda Building prezentována nejen jako architektonický skvost, ale především jako pilířová budova, kde probíhá velká část výzkumné činnosti. Zajímavé je zdejší muzeum, kde se v podobě tištěných dokumentů i videoprojekcí mohou zájemci seznámit se základními hodnotami Mayo Clinic. Siebens Building, místo, kde jsem měla možnost strávit většinu svého studijního pobytu, zase každého návštěvníka ohromí důmyslně strukturovanou knihovnou.

Standardy péče od poloviny 19. století

Mayo Clinic je proslulá nejen kvalitou své práce, ale také precizním přístupem k pacientovi. Standardy péče o nemocné si klinika udržuje již zhruba od druhé poloviny 19. století. William W. Mayo spolu s Alfredou Moes byli prvními, kteří začali razit zásady správné péče o pacienty a jejich praktiky udržuje Mayo Clinic dodnes. Historie kliniky i životy zakladatelů jsou zde hojně připomínány spolu s odkazem na víru v Boha, která je vnímána jako přirozená součást bytí. V tamějším obchodě si můžete zakoupit třeba knížku
o fibromyalgii, stejně jako si může vybrat z řady předmětů, které připomínají, že i v případech, kdy člověk ztrácí sílu bojovat, může být víra v onen „vyšší princip“ důležitým faktorem, který figuruje jako cenný pomocník při cestě k vyrovnání se s nelehkou životní zkušeností.
87566

Nejen o léčbě mukositidy po radioterapii

Samotný studijní pobyt se skládal zejména ze seminářů, součástí ale byl i čas na odpočinek a psychickou pohodu všech účastníků. Proto jsem měla možnost v pauzách aktivně, v podobě procházek po okolí, či také pasivně, například šálkem kávy, relaxovat. Pravidelně jsem docházela mimo jiné i na Cancer Research Institute, kde jsme řešili problematiku výživy u onkologických pacientů a kde jsem mohla sdělit své zkušenosti s léčbou mukositidy po radioterapii v oblasti hlavy a krku. Diskutovali jsme i o složení umělé sliny a srovnávali benefity jednotlivých přípravků. Sdílení vlastních zkušeností s kolegy z Mayo Clinic bylo velmi cenné a můžu říci, že i díky tomu jsme na našem oddělení rozšířili terapeutické armamentarium.

Umění Mayo Clinic spočívá i ve velké snaze pacienty maximálně informovat o jejich onemocnění. Tištěné dokumenty o nejčastějších onemocněních ústních sliznic se mezi laiky těší velké oblibě, v letošním roce proto na našem oddělení plánujeme snahu o zvýšení informovanosti pacientů ještě více zesílit. Inspirovali jsme se právě informačními středisky Mayo Clinic a jsme vděčni za to, že se s námi o své know-how podělili.

Respekt k umění medicíny

Pro další pracovní a osobní rozvoj mohu – i krátkou – stáž v zahraničí jednoznačně doporučit. Každá taková zkušenost mě neskutečně posouvá dál a učí stále většímu respektu k umění medicíny. Na základě urovnání si základních životních a profesních hodnot, k čemuž nemalým dílem přispěla i návštěva Mayo Clinic, mohu říci, že většinu profesních i osobních záležitostí zvládám s větším klidem a potřebným úsměvem na tváři.
87567

Kromě kolegů z Mayo Clinic bych chtěla poděkovat třem velkým osobnostem, a to vedoucímu našeho oddělení as. MUDr. Ladislavu Korábkovi, CSc., našemu skvělému panu primáři MUDr. et MDDr. Jaroslavu Valachovi, Ph.D., a mému školiteli RNDr. Štěpánu Podzimkovi, Ph.D. Jejich držení palců mě provází při každém zahraničním pracovním výkonu. Kontakt s lidmi, kteří dokážou probudit zájem o rozvoj oboru a v řadě nejen profesních situací být tím pomyslným majákem, je důvodem, proč v úsilí setrvat.

MDDr. Markéta Janovská, postgraduální studentka, Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky

Foto: archiv M. Janovské