1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Rozhovory

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Téma

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Co pro mě znamená Jednička

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Vědecké skupiny

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Jednička ve vědě

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz

 

Erasmus a stáže

Představujeme vědeckou skupinu prof. Vladimíra Krále

Výzkumná skupina profesora Vladimíra Krále působí v centru 1. LF UK – BIOCEV, kde spolupracuje s dalšími týmy. Úzce provázána je taktéž s výzkumnou skupinou profesora Pavla Martáska, profesora Karla Smetany či doktora Ivana Mikuly, fungujících ať už v centru BIOCEV nebo na dalších ústavech fakulty. V rámci výzkumné skupiny působí seniorští a juniorští vědečtí pracovníci, ale taktéž studenti a doktorandi z 1. LF UK, VŠCHT či Přírodovědecké fakulty UK.

Zaměření
Výzkumná skupina se svým zaměřením snaží co nejlépe aplikovat znalosti designu, přípravy a studia nových molekul. Využívá moderní metody a nástroje pro studium rozpoznávání molekul, intermolekulárních interakcí a nabyté poznatky zejména pro aplikace v medicinální chemii. Připravuje inovativní molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí (dvoufotonové fluorescenční próby) s mitochondriální vnitrobuněčnou lokalizací, transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu, formuluje nové formy léčiv a farmakologických systémů, vyvíjí nové próby pro buněčné rozpoznávání či studium interakcí s DNA nebo RNA. Všechny výsledky jsou ochráněny užitným vzorem či patentem, a následně publikovány v odborných časopisech světového významu nebo prezentovány na mezinárodních konferencích.

77972

Spolupráce, granty a projekty

Skupina spolupracuje s dalšími laboratořemi BIOCEV, 1. LF UK a také s mnoha pracovišti v rámci projektů TA ČR, EATRIS s ÚOCHB či VŠCHT. Velmi úzce je propojena s týmem profesora Pavla Martáska v rámci Laboratoře Mitochondrií MitoLab. Na studiu fluorescenčních prób kooperuje s Centrem molekulární genetiky AV ČR. Nedílnou součástí je mezinárodní spolupráce s výzkumnými skupinami z USA, Finska, Izraele, Německa, Japonska či Švýcarska.
Dílčí výzkumné projekty mají grantovou podporu MPO, TA ČR, GA ČR, MZe či MŠMT. Na několika projektech smluvního výzkumu skupina rovněž intenzivně spolupracuje také s komerčním sektorem.

Mezinárodní význam
Výzkumný tým patří k mezinárodně vysoce ceněným vědeckým skupinám v oblasti molekulárního designu nových molekul. Důkazem tohoto významu je mnoho prací v impaktovaných časopisech, využitých národních a mezinárodních patentů, užitných vzorů či zapojení do národních a nadnárodních vědeckých klastrů.
Pokud máte zájem o více informací, pište na: vladimir.kral@lf1.cuni.cz