1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Rozhovory

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Téma

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Co pro mě znamená Jednička

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Vědecké skupiny

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Jednička ve vědě

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.

Erasmus a stáže

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

 

Moje volba studia medicíny na FVL, dnešní 1. LF, byla jednoznačná. Stýkal jsem se tehdy se spolužáky studujícími na jiných fakultách a jasně jsem si uvědomil nejen odbornou a pedagogickou prioritu, ale také vědeckou a společenskou úroveň fakulty. Atmosféra unikátní historie se stýkala s nejmodernějšími poznatky a hlavně se snahou o jejich získání a prosazení, což nebylo v minulých dobách vždy jednoduché. Po studiu jsem pracoval v menších zařízeních a po návratu na I. chirurgickou kliniku jsem zde zastával prakticky všechna postavení a funkce (včetně tzv. fiškuských či lapidušských prací během studia). Měl jsem štěstí, že jsem mohl působit i mimo ČR a stále velmi aktivně kooperuji s mnohými odborníky v zahraničí. Prakticky při všech svých zahraničních cestách jsem se v medicínském prostředí setkal s pozitivním hodnocením FVL a posléze – v míře ještě vyšší – také 1. LF. Vysoká úroveň pre- a postgraduální výuky, unikátní vědecké výsledky a vynikající úroveň klinické práce tvoří ohromnou devizu fakulty. Člověk si to uvědomí právě v cizině, kde je komplex 1. LF a VFN považován kolegy z Vídně, Heidelbergu či Curychu za Mercedes české medicíny. Je nutné si uvědomit, že se jedná o mimořádný závazek pro nás a především naše nástupce, protože „nahoře“ se drží jen ti nejlepší, kteří si mohou vážit své práce a znají i její široké souvislosti včetně filosofie a historie alma mater. Pak mají – krom pocitu smysluplnosti a naplněnosti života – předpoklad zařadit se do prestižních intelektuálských proudů. Pro současné studenty by uvedené podněty měly být motivací a výzvou.