1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Rozhovory

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Téma

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Co pro mě znamená Jednička

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Vědecké skupiny

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Jednička ve vědě

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.

Erasmus a stáže

Doc. Olga Dlouhá, emeritní přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN

96973Na naší fakultě jsem prožila studentská léta a zůstala jsem jí věrná snad v dobrém smyslu pro ostatní i pro mne. Tehdejší studium znamenalo velký respekt k autoritám a naši pokoru z nevědomosti. Po promoci jsem nastoupila na Foniatrickou kliniku jako sekundářka. Prof. Karel Sedláček mne překvapil otázkou, zda se zajímám o fyziku, a během rozhovoru přelétal nad vonící kávou v jeho pracovně krásný papoušek. Pan profesor totiž studoval fonační mechanismy i u ptáků. Jeho zájmy byly široké: například jsem mohla vidět, jak preparuje na rudém sametu pod mikroskopem skalní kosti Přemyslovců, které pak popisoval prof. Emanuel Vlček.

Sedláček mne později učil vyšetřovat sluch u dětí jedním z prvních přístrojů BERA v republice. Fyzika a zejména akustika jsou pro obor foniatrie důležité. Současné generaci mediků asi připadají vzpomínky na tehdejší až renesanční osobnosti komické, ale tyto autority měly velkou zásluhu o vybavení klinik novými přístroji.

Náš obor zaměřený na poruchy komunikace letos slaví 100 let od založení prof. Miloslavem Seemanem. Je interdisciplinární. Díky stáži na naší Neurologické klinice a vlivu prof. Alexeje Nováka se zabývám neurovývojovými poruchami řeči. Foniatrická klinika se stala centrem pro vývojové dysfázie. Prof. Soňa Nevšímalová je mou blízkou spolupracovnicí.

Na 1. LF přednáším od konce 90. let. Pro současnost a budoucnost rozvíjíme zejména obor audiologie, který je potřebný pro sluchovou protetiku (sluchadla, kochleární implantáty). Vyvíjíme originální centrální sluchové testy v češtině a spolupracujeme s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Jsem opravdu ráda, že jsem zažila tradiční medicínu i obrovský rozvoj technologií, které zasahují do všech oborů. Současným medikům přeji, aby nové informace uměli vstřebat a využít ve své budoucí činnosti.