1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Garanti praxí

72234Seznam garantů praxí, kteří zápočty za absolvované praxe zapisují  a zadávají do SISu.


Všeobecné lékařství

2. r. - Základy péče o nemocné - doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek Ph.D, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 


4. r. - Chirurgie - doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. / II. chirurgická klinika

                           doc. MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. / I. chirurgická klinika - studenti zasílají potvrzení o vykonání praxe mailem

 

5. r. - Prázdninová praxe pediatrie - prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. / Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 

5. r. - Interna - prázdninová praxe - doc. MUDr. Michal Vrablík, PhD. / III. interní klinika

                                                      -  as. MUDr. Tomislav Švestka, CSc. / IV. interní klinika

                                                      -  as. MUDr. Jan Haber, CSc. / I. interní klinika

                                                

Studenti si chodí pro zápočty na jednotlivé kliniky dle konzultačních hodin uvedených garantů. S sebou přinesou na našem formuláři potvrzení o vykonané praxi ze zařízení, na kterém ji absolvovali.

Dobrovolná praxe v rámci volitelného předmětu:


Gynekologie a porodnictví - doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. /VFN, doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. /VFN, as. MUDr. Karel Hurt, DrSc. / Gyn. - por. klinika Bulovka každý pátek


Zubní lékařství

4. r. - Prázdninová praxe stomatologická - prof. MUDr. René Foltán, PhD. 

3. r. - Prázdninová praxe - dentální hygiena - prof. MUDr. René Foltán, PhD.

2. r.- Prázdninová praxe a péče o nemocné - PhDr. Simona Frič, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 19 uživatelů) spravovat