1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Garanti praxí

72234Seznam garantů praxí, kteří zápočty za absolvované praxe zapisují  a zadávají do SISu.


Všeobecné lékařství

2. r. - Základy péče o nemocné - Mgr. Jana Heczková, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 

4. r. - Chirurgie - prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

 

5. r. - Prázdninová praxe pediatrie - prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. (Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

   - doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. (Pediatrická klinika 1. LF UK a TN v Praze)

5. r. - Interna - prázdninová praxe - doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. / II.interní klinika

                                                -  doc.MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. / III.interní klinika

                                                -  as. MUDr. Tomislav Švestka, CSc. / IV.interní klinika

                                                -  as. MUDr. Jan Haber, CSc./ I. interna

Studenti si chodí pro zápočty na jednotlivé kliniky dle konzultačních hodin uvedených garantů. S sebou přinesou na našem formuláři potvrzení o vykonané praxi ze zařízení, na kterém ji absolvovali.

Dobrovolná praxe v rámci volitelného předmětu:

Gynekologie a porodnictví - doc. MUDr. Anotonín Pařízek, CSc. /VFN, doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. /VFN, as. MUDr. Karel Hurt, DrSc. / Gyn. - por. klinika Bulovka každý pátek

Zubní lékařství

4. r. - Prázdninová praxe stomatologická - prof. MUDr. René Foltán, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 19 uživatelů) spravovat