1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

stuka| tisk | spravovat

Jak získat e-mail

Pro využívání elektronické pošty na našem fakultním serveru musi každý její uživatel mít zřízenu schránku (účet, account) na tomto serveru. Schránku pro zaměstnance fakulty, externí spolupracovníky a studenty (studentům se fakultní emailová adresa zřizuje pouze ve výjimečných případech, automaticky na ní nárok nemají) zřídí správce fakultní sítě na osobní vyžádání uživatele. Tím je uživateli přiděleno 'login' (píše se malými pismeny), a 'heslo' (password, je citlivé na velká/malá pismena). Oboji uživatel uloží do své paměti a snaží se je nezapomenout. Při přihlašování se k serveru je vyzván k jejich vložení, což učiní pečlivě (a zakončí 'Enterem'), neboť server netoleruje překlepy ani jejich eventuální opravy (pozor na z/y při cs/usa klávesnici).
Fakultní server se jmenuje dec52.lf1.cuni.cz.

E-mail adresa, na níž Vám Vaši korespondenční partneři budou psát, je:

login(zavináč)lf1.cuni.cz

nebo

vase_krestni.vase_prijmeni(zavináč)lf1.cuni.cz.

Obě varianty jsou platné, preferuje se varianta druhá. Login, heslo i jmeno píšeme zásadně bez diakritických znamének.

MAXIMÁLNÍ VELIKOST ODESÍLANÉ ZPRÁVY
Limit pro velikost zprávy je 10MB. To ovšem platí pouze pro textové přílohy. Pokud se rozhodnete poslat přílohu jiného typu, např. obrázek, limit se z technických důvodů snižuje zhruba o 30%.


Automatické odpovídání na e-maily v nepřítomnosti
Automatické odpovídání se nastavuje a zapíná přes Webmail (https://webmail.lf1.cuni.cz, Nastavení / Dovolená).

Podrobný návod najdete na https://webmail.lf1.cuni. cz/help/dovolena/index.html


Nastavení pravidel pro filtrování e-mailu
Pomocí této funkce si např. můžete sami nastavit (nebo zrušit) trvalé přesměrování fakultních e-mailů na jinou e-mailovou adresu. Nastavení je dostupné opět přes Webmail (https://webmail.lf1.cuni.cz, menu Nastavení / Filtry).

Pokud jste již používali starší způsob filtrování e-mailu programem maildrop, najdete všechna pravidla převedená do nového systému. Filtry prosím edituje již pouze přes www rozhraní Webmailu, Původní způsob (soubor .mailfilter) už nefunguje).

 


 

 


Poštu můžete samozřejmě využívat (vybírat/psát) z PC (terminálu), připojeného do sítě internet kdekoli na světě, a to takto:

 

 

  • buď se přihlásíte (telnetem) k našemu serveru dec52.lf1.cuni.cz a spustíte některý ze tří poštovních programů (elm, mutt, pine), které jsou instalovány na našem serveru pod operačním systémem UNIX
  • nebo tzv. POP klientem, což jsou programy, běžící na PC, zpravidla pod operačním systémem Windows, např. Pegasus, Outlook Express, Netscape Messenger.

Pro nastavení POP klienta platí:
pop3 server: dec52.lf1.cuni.cz
SMTP server: uvnitř naší (fakultní) sítě: dec52.lf1.cuni.cz
vně naší sítě: zjistit u tamního správce.
Toto rozlišení na 'vně' a 'uvnitř' platí i pro dial-up
připojeni přes modem !
Podrobnosti najdete
zde

Pokud hodláte použivat pouze e-mail (a nikoli jiné síťové služby jako např telnet či ftp), a číst ji pouze POP klientem, můžete mít tzv. nepropadající heslo (bez možnosti jeho změny); ovšem pozor - i toto heslo má svou životnost, a to dva roky, a po této době se musíte obrátit na správce sitě s žádosti o prodlouženi.

Jak nastavit IMAP, zjistíte ZDE.

Data o telefonech na pracoviště a e-mailových adresách jsou importována do personální databáze 1. LF, která je zdrojem kontaktních údajů pro fakultní adresář.

Díky sběru údajů a mechanizmu průběžné aktualizace nebude již v příštích letech zapotřebí separátní oprava údajů pro Karolínku jak tomu bylo až dosud.

Průběžná aktualizace kontaktních údajů v personální databázi a ve fakultním adresáři

  • změna telefonu: změní-li se pracovní telefon zaměstnance, nebo zjistí-li zaměstnanec chybu ve svých telefonních kontaktech, nahlásí ji prostřednictvím sekretariátu svého pracoviště na personální oddělení, kde bude oprava zanesena do databáze.
  • změna emailu: přeje-li si zaměstnanec změnit údaje o své preferované e-mailové adrese, kam mu má být přeposílána fakultní elektronická pošta, může o to požádat na Oddělení výpočetní techniky. O provedené změně bude informováno personální oddělení, které ji zanese do personální databáze.
  • nástup nového zaměstnance: personální oddělení zjistí telefon na jeho novém pracovišti z Návrhu na přijetí do pracovního poměru. Pokud se na nového zaměstnance vztahuje povinnost používat fakultní email, zaměstnanec vyplní příslušný formulář a domluví se na emailové schránce. Fakultní email (případně i soukromý email pro účely přesměrování) bude následně předán personálnímu oddělení k zápisu do personální databáze.
  • ukončení pracovního poměru: personální oddělení ověří, zda zaměstnanec nemá na fakultě ještě jiný úvazek. Pokud ne, zašle po skončení měsíce elektronicky sestavu s požadavkem na zrušení emailových schránek.

 
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 11834 poslední aktualizace: phuba, 25.08.2017
Hodnocení: (hodnotilo 14 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít