1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Habilitační řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Teze přednášky obhájené na  VR 1.LF UK Jmenován docentem
9.6.2016
Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

lékařská biofyzika 19. 9. 2017
1.12.2017
5.5.2016
MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 25.10.2016 1.12.2016
21.4.2016
MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.11.2016 1. 1. 2017
21.4.2016
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. Fyziologický ústav 1. LF UK lékařská fyziologie 28.2.2017 1. 5. 2017

18.4.2016
MUDr. David Hoskovec, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 29.11.2016 1. 1. 2017
10.3.2016
Ing. Drahomíra Springer, Ph.D Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 13.12.2016 1. 2. 2017

10.3.2016
MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 13.12.2016 1. 2. 2017
10.3.2016
MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN pracovní lékařství 29.11.2016 1. 1. 2017

26.1.2016
MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20. 9. 2016 1.11.2016

14.1.2016
Ing. Daniel Jirák, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK; IKEM

lékařská biofyzika 25.10.2016 1.12.2016

10.12.2015
MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20. 9. 2016 1.11.2016
12.11.2015
MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 28.6.2016

22.10.2015
RNDr. Bohumír Procházka, CSc. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK lékařská informatika 26. 4. 2016 1. 8. 2016

22.10.2015
MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace 31. 5. 2016 1.10.2016
12.10.2015
MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce infekční nemoci 31. 5. 2016 1.10.2016

8.10.2015
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Anatomický ústav 1. LF UK

neurologie 28. 6. 2016 1.10.2016

8.10.2015
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce chirurgie 31. 1. 2017 1. 4. 2017

20.8.2015
MUDr. Martin Magner, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 28. 3. 2016 1. 6. 2017
20.8.2015
MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 26.1.2016 1.4.2016
23.7.2015
MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. Med. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie 29. 9 2016 zastaveno na vlastní žádost

14.5.2015
MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.  Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirurgie 15.12.2015 1.3.2016

19.3.2015
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové otorinolaryngologie 26. 4. 2016 1. 8. 2016

19.3.2015
MUDr. Jakub Závada, Ph.D.  Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav vnitřní nemoci 24.11.2015 1.1.2016

19.2.2015
MUDr. Juri Marinov, CSc.  Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní trasfúze; VŠHT vnitřní nemoci 23.2.2016 1.6.2016

22.1.2015
MUDr. Eva Závadová, CSc.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN lékařská imunologie 15.12.2015 1.3.2016

22.1.2015
MUDr. Petr Schalek, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 20.10.2015

22.1.2015
MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. Urologická klinika 1. LF UK a VFN urologie 22.9.2015 1.11.2015

21.1.2015
MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, I. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 20.10.2015 1.12.2015

30.10.2014
MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.  IKEM, IV. interní klinika 1. LF UK vnitřní nemoci 26.5.2015 1. 8. 2015

16.10.2014
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, IPVZ, University New York in Prague, Filozofická fakulta UK lékařská psychologie 23.6.2015 1. 8. 2015

4.9.2014
MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Nemocnice Na Homolce, Anatomický ústav 2. LF UK, ČVUT, 1. LF UK radiologie 28.4.2015 1.7.2015
7.8.2014
MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FVN gynekologie a porodnictví 24.2.2015 1.5.2015
6.2.2014
MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce; Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN infekční nemoci 21.10.2014 1.1.2015
6.2.2014
MUDr. Petra Lišková, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 25.11.2014 1.1.2015

14.11.2013
MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.  II. interní klinika 1. lF UK a VFN vnitřní nemoci 30.9.2014 1.11.2014

19.9.2013
Ing. Karel Holada, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN lékařská mikrobiologie 30.9.2014 1.11.2014

5.9.2013
MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN; IKEM kardiochirurgie 25.2.2014 1.5.2014
12.6.2013
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN onkologie 25.3.2014 1.6.2014

16.5.2013
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 25.3.2014 1.6.2014

16.5.2013
MUDr. David Kemlink, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 28.1.2014 1.5.2014

16.5.2013
MUDr. Evžen Křepela, CSc. Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK; Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce lékařská chemie a biochemie 28.1.2014 1.5.2014

16.5.2013
MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.4.2014 1.7.2014
18.4.2013
MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 25.2.2014 1.6.2014

14.3.2013
MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 27.5.2014 1.10.2014
7.3.2013
Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 29.10.2013 1.3.2014

7.3.2013
MVDr. Oto Melter, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol lékařská mikrobiologie 27.5.2014 1.10.2014
31.1.2013
MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN anesteziologie a resuscitace 28.1.2014 1.5.2014

13.12.2012
MUDr. Eva Pokorná, CSc. IKEM, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, 3. LF UK vnitřní nemoci 24.9.2013 1.1.2014

25.10.2012
MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice Praha a IPVZ, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 24.9.2013 1.2.2014

25.10.2012
MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Anatomický ústav 1. LF UK ortopedie 17.12.2013 1.3.2014

25.10.2012
Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni lékařská mikrobiologie 29.10.2013 1.2.2014
18.10.2012
MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Státní zdravotní ústav lékařská mikrobiologie 29.10.2013 1.2.2014
17.9.2012
MUDr. Michaela Beznosková Seydlová, Ph.D. Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol stomatologie 22. 5 2014 zastaveno na vlastní žádost

17.9.2012
MUDr. David Pavlišta, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 25.6.2013 1.11.2013

6.9.2012
MUDr. Tomáš Krechler, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 26.11.2013 1.3.2014
26.7.2012
MUDr. Leoš Křen, Ph.D. Ústav patologie LF MU a FN Brno patologie 28.5.2013 1.11.2013

26.7.2012
MUDr. Aleš Čoček, Ph.D., Dr. med. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady otorinolaryngologie 25. 3. 2014 zastaveno na vlastní žádost

26.7.2012
MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.1.2013 1.7.2013

7.6.2012
MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 26.3.2013 1.6.2013

29.5.2012
MUDr. Rudolf Ganger, Ph.D.  Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Ortopädisches Spital Speising GmbH, Wien ortopedie 18.12.2012 1.5.2013

5.4.2012
Mgr. Karel Černý, Ph.D. Ústav dějin a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství 26.3.2013 1.6.2013
22.3.2012
MDDR. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR patologická fyziologie na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 30.4.2013

15.3.2012
MUDr. Eva Honsová, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN, IKEM patologie 29.1.2013 1.7.2013
15.3.2012
MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 30.10.2012 1.2.2013

15.3.2012
MUDr. Martin Andres, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.11.2012 1.6.2013
12.1.2012
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy NsP onkologie 29.5.2012 1.1.2013

12.1.2012
MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 26.11.2013 1.2.2014
12.1.2012
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK dějiny lékařství 30.10.2012 1.8.2013
24.11.2011
MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci 19.6.2012 1.1.2013

24.11.2011
Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 24.9.2013 1.3.2014

15.11.2011
MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 19.6.2012 1.11.2012

10.11.2011
MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 24.4.2012 1.11.2012

13.10.2011
Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. lékařská chemie a biochemie 27.3.2012 1.11.2012
22.9.2011
MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.  Klinika hepatogastroenterologie IKEM, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 24.4.2012 1.11.2012
22.9.2011
MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. Klinika transplantační chirurgie IKEM, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 19.6.2012 1.11.2012

4.8.2011
MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol lékařská mikrobiologie 24.4.2012 1.11.2012

19.5.2011
MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. Klinika nefrolofie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 31.1.2012 1.7.2012

19.5.2011
doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV otorinolaryngologie 30. 4. 2012 zastaveno na vlastní žádost

19.5.2011
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. II. interní klinika FTN Krč vnitřní nemoci 13.12.2011 1.7.2012

19.5.2011
RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D. Ústav experimentálnej onkologie SAV, Bratislava, Lekárska fakulta UKo Bratislava hygiena a epidemiologie 28.2.2012 1.6.2012
3.5.2011
MUDr. František Liška, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie 31.1.2012 1.6.2012
7.4.2011
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 13.12.2011 1.6.2012
7.4.2011
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 28.2.2012 zastaveno VR UK dne 1.11.2012

10.3.2011
MUDr. Jean-Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 13.12.2011 1.7.2012
9.9.2010
MUDr. Petr Valášek, Ph.D. Anatomický ústav 1. LF UK, School of Biological Sciences, University of Reading anatomie 31.5.2011 1.1.2012

22.7.2010
MUDr. Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 21.6.2011 1.12.2011
1.7.2010
MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.  Klinika kardiologie IKEM vnitřní nemoci 28.5.2013 1.12.2013

30.4.2010
MUDr. František Charvát, Ph.D.  RDG oddělení ÚVN radiologie 26.10.2010 1.5.2011
15.4.2010
MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK lékařská biologie 3.12.2010 zastaveno na vlastní žádost
8.4.2010
MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 25.1.2011 1.6.2011

8.4.2010
MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 30.11.2010 1.5.2011
25.2.2010
MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.5.2014 1.10.2014
25.2.2010
MUDr. Ivana Kuklová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 22.6.2010 1.12.2010
4.2.2010
MUDr. Daniel Driák, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB gynekologie a porodnictví na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 17.12.2013
4.2.2010
MUDr. Ilja Žukov, CSc.  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 14.12.2010 1.5.2011
14.1.2010
MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTsP chirurgie 25.1.2011 1.6.2011
12.11.2009
MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.  Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN lékařská genetika 25.5.2010 1.10.2010
28.10.2009
MUDr. Vilém Rohn, CSc.  II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF a VFN chirurgie 26.10.2010 1.10.2011

8.10.2009
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 23.2.2010 1.6.2010

8.10.2009
MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB gynekologie a porodnictví 22.6. 2010 1.1.2011
2.7.2009
MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 22.6.2010 1.12.2010

2.7.2009
MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 27. 4. 2010 1.10.2010

2.7.2009
MUDr. Jan Živný, Ph.D.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 14.12.2010 1.5.2011
18.6.2009
MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.  Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 26.1.2010 1.5.2010
18.6.2009
MUDr. David Netuka, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN neurochirurgie 22.12.2009 1.4.2010

18.6.2009
MUDr. Magdaléna Skořepová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 21.9.2010 1.4.2011

30.4.2009
MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.  Anatomický ústav1. LF UK anatomie 26.1.2010 1.5.2010
30.4.2009
MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  Onkologická klinika 1. LF a VFN onkologie 21.9.2010 1.2.2011
30.4.2009
MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.  Revmatologický ústav 1. LF a VFN vnitřní nemoci 22.12.2009 1.3.2010

16.4.2009
MUDr. Ivana Kuklová, CSc.  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN dermatovenerologie 24. 11. 2009 řízení zastaveno
16.4.2009
MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.  Endokrinologický ústav Praha vnitřní nemoci 25.5.2010 1. 11. 2010

7.4.2009
MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství 27.10.2009 1. 1. 2010
19.3.2009
MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Radiologie 29.9.2009 1.12.2009
19.3.2009
MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Plzeň gynekologie a porodnictví 24.11.2009 1. 2. 2010

19.3.2009
MUDr. Petr Štádler, Ph.D.  Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 27.10.2009 1. 2. 2010
10.3.2009
Ing. Norbert Kopčo, Ph.D.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice lékařská biofyzika 25.5.2010 1.11.2010
12.2.2009
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol neurologie 27.10.2009 1.1.2010

29.1.2009
MUDr. Roman Šmucler, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 24.11.2009 1.2.2010
15.1.2009
MUDr. Jan Plzák, Ph.D.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlava a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 26.5.2009 1.7.2009

15.1.2009
MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 26.5.2009 1.7.2009

20.6.2008
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  II. interní klinika FTN Krč vnitřní nemoci na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 21.9.2010
20.6.2008
MUDr. Martin Prázný, Ph.D.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 24.2.2009 1.6.2009
3.4.2008
MUDr. Tomáš Binder, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol gynekologie a porodnictví 25.11.2008 1.4.2009

13.3.2008
MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.  Kardiovaskulární centrum FN Motol II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 16.12.2008 1.4.2009

13.3.2008
MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 21.10.2008 1.2.2009

6.3.2008
MUDr.Jiří Fousek, Ph.D.  Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie ÚVN Praha ortopedie 28.8.2012 zastaveno na vlastní žádost

14.2.2008
MUDr. Daniel Vyoral, CSc.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK a VFN patologická fyziologie 23.9.2008 1.1.2009

7.2.2008
MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.  Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 21.10.2008 1.2.2009

13.12.2007
RNDr. Dušan Cmarko,Ph.D.  Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK lékařská biologie 23.9.2008 1.1.2009

10.12.2007
MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.  Oční klinika 1. LF UK a VFN Farmakologický ústav 1. LF UK oční lékařství 24.6.2008 1.11.2008
22.11.2007
MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.  Farmakologický ústav 1. LF UK lékařská farmakologie 24.6.2008 1.12.2008

25.10.2007
MUDr. Petra Tesařová, CSc.  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN onkologie 27.5.2008 1.10.2008
18.10.2007
RNDr. Jan Bednár, Ph.D.  Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK lékařská biofyzika 29.4.2008 1.10.2008

18.10.2007
MUDr. Michal Mára, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 29.4.2008 1.7.2008
4.10.2007
MUDr. Zdenka Gašová, CSc.  Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT vnitřní nemoci 26.2.2008 1.5.2008
4.10.2007
MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.  Pracoviště Experimentální medicíny IKEM Praha Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN klinická biochemie 25.3.2008 1.10.2008

27.9.2007
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.5.2008 1.12.2008

6.9.2007
MUDr. Alexander Pilin, CSc.  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK soudní lékařství 25.3.2008 1.6.2008

21.6.2007
MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.  Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN vnitřní nemoci 29.1.2008 1.5.2008
14.6.2007
MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 18.12.2007 1.3.2008

14.6.2007
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 18.12.2007 1.3.2008

8.6.2007
MUDr. Jan Marek, Ph.D.  II. interní klinika 1. LF UK a VFN Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital for Childern, Londýn vnitřní nemoci 30.10.2007 1.2.2008

3.5.2007
RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská genetika 18.12.2007 1.3.2008

27.4.2007
MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.1.2008 1.4.2008
12.4.2007
MUDr. Michal Semrád, CSc.  II. chirugická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN chirurgie 27.11.2007 1.3.2008
8.3.2007
MUDr. Robert Lischke, Ph.D.  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 30.10.2007 1.2.2008
8.2.2007
MUDr. Jan Malík, CSc.  III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 30.10.2007 1.2.2008

14.12.2006
MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.  III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN lékařská informatika 2.10.2007 1.2.2008

2.11.2006
MUDr. David Jahoda, CSc.  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.5.2007 1.11.2007
2.11.2006
MUDr. Ivan Landor, CSc.  I. ortpedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.5.2007 1.11.2007

13.10.2006
MUDr. Robert Jech, Ph.D.  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 24.4.2007 1.10.2007

16.8.2006
MUDr. Miroslav Zeman, CSc.  IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 29.5.2007 1.11.2007
13.7.2007
MUDr. Roman Šmucler, CSc.,  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 26. 6.2007

23.6.2006
MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská genetika 27.2.2007 1.7.2007
15.6.2006
MUDr. Jaromír Mašata, CSc.  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 30.1.2007 1.6.2007

2.6.2006
MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.  Neurochirurgické oddělení Neurocentra, Krajská nemocnice Liberec,Neurochirurgická klinika 1. LF a ÚVN Střešovice neurochirurgie 30.1.2007 1.7.2007

25.5.2006
MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.  Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava onkologie 30.1.2007 1.6.2007

31.3.2006
MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D.  I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 19.12.2006 1.4.2007
31.3.2006
MUDr. David Pokorný, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 19.12.2006 1.3.2007
30.3.2006
MUDr. Marie Bartoňová, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 29.5.2007 1.11.2007
30.3.2006
MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 28.11.2006 1.6.2007

9.3.2006
MUDr. Petr Pohlreich, CSc.  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 24.10.2006 1.3.2007
2.3.2006
MUDr. Luděk Peřinka, CSc.  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 24.10.2006 1.3.2007

9.2.2006
MUDr. Petr Neužil, CSc.  Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce vnitřní nemoci 24.4.2007 1.10.2007
19.1.2006
MUDr. Milan Tuček, CSc.  Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 30.5.2006 1.11.2006

15.12.2005
MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.  Chirurgická klinika FTN Praha chirurgie 27.6.2006 1.1.2007

24.11.2005
MUDr. Jan Šochman, CSc.  Klinika kardiologie IKEM Praha vnitřní nemoci 27.6.2006 1.10.2006

13.10.2005
RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.  Psychiatrická klinika 1. LF lékařská chemie a biochemie 30.5.2006 1.11.2006

23.9.2005
MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.  Ústav klinické a experimentální hematologie ÚHKT a I. interní kliniky 1. LF a VFN vnitřní nemoci 30.5.2006 1.11.2006

22.6.2005
MUDr.Marie Kunešová,CSc.  Endokrinologický ústav,Praha vnitřní nemoci 25.4.2006 1.7.2006
20.6.2005
MUDr.Roman Jirák,CSc.  Psychiatrické klinika 1. LF psychiatrie 28.2.2006 1.7.2006

20.6.2005
MUDr.Petr Kozler,Ph.D.  Neurochirurgická klinika 1. LF neurochirurgie 25.4.2006 1.7.2006
14.6.2005
MUDr.Michal Pohanka, Ph.D.  Sexuologický ústav 1. LF, ředitel FN u sv.Anny, Brno sexuologie 28.3.2006 1.10.2007

7.6.2005
Zdeněk Valenta,M.Sc., M.S.,Ph.D.  EuroMISE Centrum, Ústav informatiky AV ČR lékařská informatika 28.2.2006 1.7.2006

11.5.2005
MUDr. Jarmila Procházková,CSc.  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF stomatologie 28.2.2006 1.7.2006

19.4.2005
MUDr. František Holm,CSc.  II. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 31.1.2006 1.5.2006

4.4.2005
MUDr. Svatopluk Adámek,CSc. III. chirurgická klinika 1. LF chirurgie 29.11.2005 1.2.2006

7.3.2005
MUDr. Jaroslav Slavíček,CSc.  Fyziologický ústav 1. LF lékařská fyziologie 29.11.2005 1.2.2006

1.3.2005
MUDr. Antonín Pařízek,CSc.  Gyn.por.klinika 1. LF gynekologie a porodnictví 29.11.2005 1.2.2006

11.2.2005
MUDr. Debora Karetová,CSc.  II. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 29.11.2005 1.2.2006

2.2.2005
MUDr. Milan Tuček,CSc.  Klinika nemocí z povolání 1. LF hygiena a epidemiologie 29.11.2005 zastaveno

24.1.2005
MUDr. Jaroslav Lindner,CSc.  II. chirurgická klinika 1. LF chirurgie 25.10.2005 1.2.2006
15.12.2004
MUDr. Jaromír Astl,CSc.  Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF otorinolaryngologie 25.10.2005 1.2.2006

13.12.2004
MUDr. Pavla Doležalová,CSc.  Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF pediatrie 25.10.2005 1.2.2006
Hodnocení: spravovat