1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Projekty OPPA

(Operační program Praha Adaptabilita)

oppa

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1.LF UK Praha
Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu
Fyziologie – interaktivní elektronická učebnice a elektronické návody k praktickým cvičením
Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání

Reforma pregraduální výuky neurologie na 1. LF UK v Praze
Reforma bakalářských studijních oborů ergoterapie a fyzioterapie na 1.LF UK Praha
Inovace studijního programu Zubní lékařství na 1.LF UK Praha
Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně

 

Hodnocení: spravovat