1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ergoterapie a Ergoterapie pro dospělé

103009

102986

„Ergoterapie je pro mě kreativní a smysluplný obor s velkou budoucností. Líbí se mi, že k pacientům přistupujeme holisticky a pomáháme jim jak po stránce fyzické, tak psychické. Doktor dokáže zachránit život, ale ergoterapeut jej pomůže prožít.“

Barbora Vodičková, studentka programu Ergoterapie

Ergoterapie (bakalářské studium Bc.)

  • 3leté studium
  • studium v prezenční formě
  • absolvetn získává titul Bc.
Ergoterapie je zdravotnický program, který využívá specifické diagnostické a léčebné metody a postupy, eventuálně činnosti při funkční diagnostice a terapii jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří mají dočasnou nebo trvalou disabilitu fyzických, psychických, smyslových nebo mentálních funkcí. S rozvojem ergoterapie se tento obor uplatňuje i v sociální oblasti, v zaměstnanosti, ve vzdělávacím procesu i v práci s minoritním etnikem. Pojmem zaměstnávání je myšlena jakákoli smysluplná činnost pro člověka, která však musí být zaměřena individuálně pro každého jedince. Perspektiva zaměstnávání, tedy perspektiva smysluplných činností je nezbytná pro rozvíjení kvality lidského života. Cílem ergoterapie je dosažení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti pacientů – klientů a zvýšení jejich kvality života a participace ve společnosti. Prostřednictvím cíleného a smysluplného zaměstnání, nácviku všedních denních činností, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a úprav domácího, školního a pracovního prostředí, ergoterapeut napomáhá plné participaci osob s disabilitou ve společnosti. Ergoterapie se výraznou mírou podílí na zlepšování kvality života lidí se speciálními potřebami, možnosti jejich vzdělání, zaměstnanosti, života v rodině apod. Ergoterapeut aktivizuje a motivuje klienty za pomocí kreativních technik.

Ergoterapie pro dospělé (navazující magisterské studium NMgr.)

  • 2leté studium
  • studium v kombinované formě 
  • navazuje na studijní program Ergoterapie
  • absolvent získává titul Mgr.

Navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé je specializačním vzděláním a je koncipován v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Ergoterapie. Je tedy určen pouze pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního programu Ergoterapie, kteří se připravují na vedení ergoterapeutického týmu na pracovištích nebo se již stali vedoucími pracovníky. Dále je program určen pro vysokoškolské pedagogy oboru ergoterapie, pro práci ve vědecko–výzkumných týmech, pro možnost publikace odborných textů a i event. možnosti postgraduálního studia v doktorandských programech.

Více informací k výuce v kombinované formě naleznete ZDE. 

Hodnocení: spravovat