1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

O nás

Studijní oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory, celoživotní vzdělávání v oblasti teoretických základů oborů a univerzitu třetího věku. 

Studijní oddělení ve vztahu k uchazečům, studentům a absolventům:

 • komunikuje se zájemci o studium
 • podílí se na organizaci Dne otevřených dveří a akcích jako je Jednička na zkoušku atd., sportovní soustředění pro 1.ročníky atd.
 • administrativně zajišťuje přijímací řízení a odvolací řízení (organizaci přijímacích zkoušek a zpracování výsledků)
 • zajišťuje zápisy do studia (přijatých uchazečů i stávajících posluchačů do vyšších ročníků)
 • organizuje imatrikulace
 • zajišťuje veškerou administrativu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům
 • spolupracuje se státními úřady, kolejemi při ubytování studentů, cizineckou policií, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou atd.
 • vede matriku a zpracovává veškeré statistické údaje o studiu, připravuje podklady pro výroční zprávu fakulty týkající se pregraduálního studia
 • vydává potvrzení a výpisy ze studijní evidence
 • je kontaktním místem pro studenty se specifickými potřebami
 • spolupracuje na organizaci státních závěrečných zkoušek
 • organizuje promoce
 • řídí agendu poplatků spojených se studiem
 • spolupracuje při přípravě studijních plánů a podílí se na tvorbě rozvrhů pro daný akademický rok a jejich zadávání do elektronické databáze 


Ostatní činnosti:

 • koordinuje přípravu akreditací stávajících a nových studijních oborů ve spolupráci s garanty a vedením fakulty
 • komunikuje a řeší aktuální situace s fakultními instituty (ústavy, klinikami, učiteli apod.)
 • zpracovává nostrifikace vysokoškolských diplomů
 • aktualizuje informace týkající se agendy studijního oddělení na webových stránkách
 • spolupracuje s domácími a zahraničními partnerskými institucemi (např. ECFMG, institucemi poskytujícími půjčky na studium, zahraničními zprostředkovateli atd.)

 

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Markéta Sochorová
marketa.sochorova@lf1.cuni.cz 224964240 Vedoucí studijního oddělení
Mgr. Jana Zaspalová
jana.zaspalova@lf1.cuni.cz 224964201 přijímací řízení, přípravné kurzy, stipendia, CŽV
Marcela Holanová
marcela.holanova@lf1.cuni.cz 224964245 2. a 3. ročník
Ing. Barbora Kasalová
barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 224964243 4. a 5. ročník
Ilona Nosková
ilona.noskova@lf1.cuni.cz 224964244 5. ročník - ZUB a 6. ročník. Zástupce vedoucí studijního oddělení
Ing. Vladislava Kohútová
vladislava.kohutova@lf1.cuni.cz 224964223 Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jana Kolářová jana.kolarova@lf1.cuni.cz 224964308
Akreditace
Michaela Špitálská michaela.spitalska@lf1.cuni.cz 224964200
1. ročník
Markéta Demireva
marketa.demireva@lf1.cuni.cz 224964241
Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová irena.korbelova@lf1.cuni.cz 224964216
Zdravotnické nelékařské obory
Květoslava Aneltová
kvetoslava.aneltova@lf1.cuni.cz 224964146 Nostrifikace
Markéta Karašová
marketa.karasova@lf1.cuni.cz 224964206 Poplatky za studium
Kristýna Bulínová, DiS.
kristyna.bulinova@lf1.cuni.cz 224964378 Anglická paralelka
Michaela Vargová michaela.vargova@lf1.cuni.cz 224964242
Anglická paralelka
Jitka Wurmová
jitka.wurmova@lf1.cuni.cz 224964242 Anglická paralelka

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 7055 poslední aktualizace: josmart, 05.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít