1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studijní oddělení

99717

Studijní oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v českém jazyce. 

Agendu cizojazyčných programů pro samoplátce (General Medicine, Dentistry) zajištuje samostatné zahraniční oddělení 


Příjmení, jméno

Email

Telefon

Pracovní agenda

Ing. Markéta Sochorová

marketa.sochorova@lf1.cuni.cz

224964240

Vedoucí studijního oddělení

Irena Korbelová

irena.korbelova@lf1.cuni.cz

224964146

Informace, stipendia,  přijímací řízení - bonifikace

Mgr. Jana Zaspalová

jana.zaspalova@lf1.cuni.cz

224964201

Přijímací řízení, přihlášky, upuštění od přijímací zkoušky,  přípravné kurzy, prospěchová stipendia

Renata Dvořáková

renata.dvorakova@lf1.cuni.cz

224964200

Všeobecné a zubní lékařství 1. ročník, seznamovací kurzy, imatrikulace 

Marcela Holanová

marcela.holanova@lf1.cuni.cz

224964245

Všeobecné a zubní lékařství 2. a 3. ročník, volitelné předměty

Ing. Barbora Kasalová

barbora.kasalova@lf1.cuni.cz

224964243

Všeobecné lékařství 4. a 5. ročník, Zubní lékařství 4. ročník

Univerzita 3. věku 

Ilona Nosková

ilona.noskova@lf1.cuni.cz

224964244

Všeobecné lékařství 6. ročník, Zubní lékařství 5. ročník, promoce 

zástupce vedoucí

Markéta Demireva

marketa.demireva@lf1.cuni.cz

224964241

Nelékařské studijní programy - Adiktologie, Fyzioterapie, Ergoterapie,  Ergoterapie pro dospělé


Martina Veselá


martina.vesela@lf1.cuni.cz


224964216

Nelékařské studijní programy - Nutriční terapie, Výživa dospělých a dětí,  Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Intenzivní péče

Jana Kolářová

jana.kolarova@lf1.cuni.cz 224964308 Nostrifikace, akreditace, koordinátor vzdělávací činnosti Rady pro vnitřní hodnocení UK

Ing. Vladislava Kohútová

vladislava.kohutova@lf1.cuni.cz

224964223

Rozvrhy, rezervace poslucháren, studijní plány


Studijní oddělení ve vztahu k uchazečům, studentům a absolventům:

 • komunikuje s uchazeči o studium v českém jazyce
 • administrativně zajišťuje přijímací řízení a odvolací řízení ve vztahu k právním předpisům (organizaci přijímacích zkoušek a zpracování výsledků)
 • zajišťuje zápisy do studia (přijatých uchazečů a stávajících studentů do vyšších ročníků)
 • zajišťuje sportovní soustředění pro 1.ročníky
 • organizuje imatrikulace
 • zajišťuje veškerou administrativu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům
 • spolupracuje se státními úřady, cizineckou policií, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou atd.
 • vede matriku a zpracovává veškeré statistické údaje o studiu, připravuje podklady pro výroční zprávu fakulty týkající se pregraduálního studia
 • vydává potvrzení a výpisy ze studijní evidence studentům a absolventům 
 • je kontaktním místem pro studenty se specifickými potřebami
 • organizuje promoce
 • spolupracuje při přípravě studijních plánů a podílí se na tvorbě rozvrhů pro daný akademický rok a jejich zveřejnění v elektronické databázi
Ostatní činnosti:
 • koordinuje přípravu akreditací stávajících a nových studijních programů ve spolupráci s garanty a vedením fakulty
 • komunikuje a řeší aktuální situace s fakultními instituty (ústavy, klinikami, učiteli apod.)
 • zpracovává nostrifikace vysokoškolských diplomů a žádosti o nostrifikace související s přijímacím řízením
 • aktualizuje informace týkající se agendy studijního oddělení na webových stránkách
 • spolupracuje s domácími a zahraničními partnerskými institucemi 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat