1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

Studijní oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory, celoživotní vzdělávání v oblasti teoretických základů oborů a univerzitu třetího věku. 

Studijní oddělení ve vztahu k uchazečům, studentům a absolventům:

 • komunikuje se zájemci o studium
 • podílí se na organizaci Dne otevřených dveří a akcích jako je Jednička na zkoušku atd., sportovní soustředění pro 1.ročníky atd.
 • administrativně zajišťuje přijímací řízení a odvolací řízení (organizaci přijímacích zkoušek a zpracování výsledků)
 • zajišťuje zápisy do studia (přijatých uchazečů i stávajících posluchačů do vyšších ročníků)
 • organizuje imatrikulace
 • zajišťuje veškerou administrativu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům
 • spolupracuje se státními úřady, kolejemi při ubytování studentů, cizineckou policií, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou atd.
 • vede matriku a zpracovává veškeré statistické údaje o studiu, připravuje podklady pro výroční zprávu fakulty týkající se pregraduálního studia
 • vydává potvrzení a výpisy ze studijní evidence
 • je kontaktním místem pro studenty se specifickými potřebami
 • spolupracuje na organizaci státních závěrečných zkoušek
 • organizuje promoce
 • řídí agendu poplatků spojených se studiem
 • spolupracuje při přípravě studijních plánů a podílí se na tvorbě rozvrhů pro daný akademický rok a jejich zadávání do elektronické databáze 
Ostatní činnosti:
 • koordinuje přípravu akreditací stávajících a nových studijních programů ve spolupráci s garanty a vedením fakulty
 • komunikuje a řeší aktuální situace s fakultními instituty (ústavy, klinikami, učiteli apod.)
 • zpracovává nostrifikace vysokoškolských diplomů
 • aktualizuje informace týkající se agendy studijního oddělení na webových stránkách
 • spolupracuje s domácími a zahraničními partnerskými institucemi (např. ECFMG, institucemi poskytujícími půjčky na studium, zahraničními zprostředkovateli atd.)
Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Markéta Sochorová
marketa.sochorova@lf1.cuni.cz 224964240 Vedoucí studijního oddělení
Mgr. Jana Zaspalová
jana.zaspalova@lf1.cuni.cz 224964201 Přijímací řízení, přípravné kurzy, stipendia, CŽV
Marcela Holanová
marcela.holanova@lf1.cuni.cz 224964245

Všeobecné a Zubní lékařství

2. a 3. ročník

Ing. Barbora Kasalová
barbora.kasalova@lf1.cuni.cz 224964243

Všeobecné a Zubní lékařství

4. a 5. ročník

Ilona Nosková
ilona.noskova@lf1.cuni.cz 224964244 Zubní lékařství 5. ročník a Všeobecné lékařství 6. ročník, zástupce vedoucí
Ing. Vladislava Kohútová
vladislava.kohutova@lf1.cuni.cz 224964223 Rozvrhy, rezervace poslucháren
Markéta Demireva
marketa.demireva@lf1.cuni.cz 224964241 Nelékařské obory - Fyzioterapie, Ergoterapie, Adiktologie, Porodní asistentka
Irena Korbelová
irena.korbelova@lf1.cuni.cz
224964216
Nelékařské obory - Nutriční terapie, Nutriční specialista, Intenzivní péče,
Michaela Špitálská mailto:michaela.spitalska@lf1.cuni.cz 224964200

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník

Květoslava Aneltová
kvetoslava.aneltova@lf1.cuni.cz 224964146 Administrativní pracovník - informace
Markéta Karašová
marketa.karasova@lf1.cuni.cz 224964206 Poplatky za studium
Jana Kolářová
jana.kolarova@lf1.cuni.cz 224964308 Nostrifikace, Akreditace
Kristýna Bulínová, DiS.
kristyna.bulinova@lf1.cuni.cz 224964378

Všeobecné a Zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium 

1.ročník

Michaela Vargová
michaela.vargova@lf1.cuni.cz
224964242

Všeobecné a Zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium 

2., 3., 4. ročník

Jitka Wurmová
jitka.wurmova@lf1.cuni.cz 224964242

Všeobecné a Zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium 

5. a 6. ročník

 

Hodnocení: spravovat