1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studijní oddělení

99717

Studijní oddělení zajišťuje veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy, celoživotní vzdělávání v oblasti teoretických základů oborů a univerzitu třetího věku.

Příjmení, jméno

Email

Telefon

Pracovní agenda

Ing. Markéta Sochorová

marketa.sochorova@lf1.cuni.cz

224964240

Vedoucí studijního oddělení

Irena Korbelová

irena.korbelova@lf1.cuni.cz

224964146

Administrativní pracovník - informace

Mgr. Jana Zaspalová

jana.zaspalova@lf1.cuni.cz

224964201

Přijímací řízení, přípravné kurzy, stipendia, CŽV

Soukenková Samanta

samanta.soukenkova@lf1.cuni.cz

224964200

Všeobecné a zubní lékařství, 1. ročník

Marcela Holanová

marcela.holanova@lf1.cuni.cz

224964245

Všeobecné a zubní lékařství, 2. a 3. ročník

Ing. Barbora Kasalová

barbora.kasalova@lf1.cuni.cz

224964243

Všeobecné lékařství 4. a 5. ročník;

Zubní lékařství 4. ročník

Ilona Nosková

ilona.noskova@lf1.cuni.cz

224964244

Všeobecné lékařství 6. roč.

Zubní lékařství 5. ročník

zástupce vedoucí

Markéta Demireva

marketa.demireva@lf1.cuni.cz

224964241

Nelékařské studijní programy - Adiktologie, Fyzioterapie, Ergoterapie,  Ergoterapie pro dospělé


Martina Veselá


martina.vesela@lf1.cuni.cz


224964216

Nelékařské studijní programy - Nutriční terapie, Výživa dospělých a dětí,  Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Intenzivní péče

Jana Šilhánková

jana.silhankova@lf1.cuni.cz

224964378

Všeobecné a zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium, 1.ročník

Marika Špácová

marika.spacova@lf1.cuni.cz

224964242

Všeobecné a zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium, 2., 3., 4. ročník

Jitka Wurmová

jitka.wurmova@lf1.cuni.cz

224964242

Všeobecné a zubní lékařství v anglickém jazyce - placené studium, 5. a 6. ročník

Ing. Vladislava Kohútová

vladislava.kohutova@lf1.cuni.cz

224964223

Rozvrhy, rezervace poslucháren

Markéta Karašová

marketa.karasova@lf1.cuni.cz

224964206

Poplatky za studium

Sofie Berišvili

sofie.berisvili@lf1.cuni.cz
224964506

Jana Kolářová

jana.kolarova@lf1.cuni.cz

224964308

Akreditace, nostrifikace

Studijní oddělení ve vztahu k uchazečům, studentům a absolventům:

 • komunikuje se zájemci o studium
 • podílí se na organizaci Dne otevřených dveří a akcích jako je Jednička na zkoušku atd., sportovní soustředění pro 1.ročníky atd.
 • administrativně zajišťuje přijímací řízení a odvolací řízení (organizaci přijímacích zkoušek a zpracování výsledků)
 • zajišťuje zápisy do studia (přijatých uchazečů i stávajících posluchačů do vyšších ročníků)
 • organizuje imatrikulace
 • zajišťuje veškerou administrativu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům
 • spolupracuje se státními úřady, kolejemi při ubytování studentů, cizineckou policií, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou atd.
 • vede matriku a zpracovává veškeré statistické údaje o studiu, připravuje podklady pro výroční zprávu fakulty týkající se pregraduálního studia
 • vydává potvrzení a výpisy ze studijní evidence
 • je kontaktním místem pro studenty se specifickými potřebami
 • spolupracuje na organizaci státních závěrečných zkoušek
 • organizuje promoce
 • řídí agendu poplatků spojených se studiem
 • spolupracuje při přípravě studijních plánů a podílí se na tvorbě rozvrhů pro daný akademický rok a jejich zadávání do elektronické databáze
Ostatní činnosti:
 • koordinuje přípravu akreditací stávajících a nových studijních programů ve spolupráci s garanty a vedením fakulty
 • komunikuje a řeší aktuální situace s fakultními instituty (ústavy, klinikami, učiteli apod.)
 • zpracovává nostrifikace vysokoškolských diplomů
 • aktualizuje informace týkající se agendy studijního oddělení na webových stránkách
 • spolupracuje s domácími a zahraničními partnerskými institucemi (např. ECFMG, institucemi poskytujícími půjčky na studium, zahraničními zprostředkovateli atd.)

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat