1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Co zařídit před nástupem

72226

V 1. ročníku akademického roku 2021/2022 musíte:

 

  • absolvovat vstupní preventivní prohlídku do 31.03.2022
 Lékař dle vlastního výběru; informace naleznete na https://www.lf1.cuni.cz/studenti-lekarske-prohlidky v sekci Lékařské prohlídky 

 

Očkováni proti virové hepatitidě B – studenti, kteří neodevzdali kompletní očkování, tak potvrzení dodají do 31.03.2022. Potvrzení o očkování vydává studentovi pouze Očkovací centrum Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 7, Praha 2 (dále jen „Očkovací centrum“) jakožto pověřené pracoviště dle opatření děkana č.8/2019 https://www.lf1.cuni.cz/document/85041/8-19-preventivni-prohlidky-a-ockovani-studentu-003.pdf

 

  • pořídit si univerzitní průkaz

Po nástupu na Univerzitu Karlovu si musíte zařídit univerzitní průkaz. Máte možnost (nikoliv povinnost) zařídit si také ISIC licenci, která s sebou přináší více studentských slev.

Pro první vydání průkazu potřebujete potvrzení o studiu. Fotku vám udělají na místě, takže si ji nosit nemusíte. 

Adresa výdejních center průkazů:  http://www.cuni.cz/UK-3249.html.

 

  • vložit osobní údaje do Studijního informačního systému

Přístup do SIS vám umožní login a heslo, které obdržíte při vystavení průkazu studenta ve výdejních centrech UK. Login je číslo pod vaší fotografií na průkazu studenta.

Do SIS jste povinni vložit osobní údaje a v případě změny je neprodleně aktualizovat (bankovní spojení, e-mail, telefon, kontaktní adresu – kolej).

  • registrovat se do knihovny

Studenti 1. ročníku mají možnost vyřídit si registraci v knihovně kdykoliv po zápisu

ke studiu (i v průběhu letních prázdnin a během září). Vždy však až další pracovní den po vydání průkazu studenta UK!

K registraci je nutné přinést průkaz studenta UK a občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti). Při registraci svým podpisem stvrdíte, že jste seznámeni s platným výpůjčním řádem a akceptujete jej. Jeho plné znění je dostupné na adrese http://uvi.lf1.cuni.cz/dokumenty a jeho dodržování bude důsledně vymáháno.


  

Hodnocení: spravovat