1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

2017

Poskytnuté informace – rok 2017


1. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 19. 6. 2017 od paní R. Š. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka požadovala zpřístupnit osobní spis prof. RNDr. MUDr. Bohumila Sekly, DrSc. pro vědecké účely.
Požadované informace jsou součástí přílohy.

2. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 3.7.2017 od paní J. B. dvě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaním.
Žadatelka požadovala sdělení informací z druhého opravného termínu zkoušky.
Požadované informace jsou součástí přílohy.

Hodnocení: spravovat