1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Platná legislativa

72109

1. Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

  • vyhláška č. 221/2018/ Sb., o základních kmenech lékařů, s účinností od 9.10.2018
  • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1.4.2004 (novela výše uvedeného zákona je označena č. 67/2017 Sb., s účinností od 1.7. 2017), 
  • nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2009 (novela nařízení vlády je označena č. 225/2011 Sb.),
  • vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2009 (novela uvedené vyhlášky je označena č. 361/2010 Sb., s účinností od 1.1.2011), další změny uvádí Vyhláška č. 286/2013 Sb., s účinností od 2.10.2013 a Vyhláška č. 8/2014 Sb., s účinností od 1.2.2014.
  • vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2009,
  • Věstník MZ ČR, částka 1, 2013.

 

Hodnocení: spravovat