1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Zápisy ze zasedání vědecké rady

timkova 06.04.2017

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 3. 2017

Z programu:

Habilitační řízení:

RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D., lékařská biologie a genetika

MUDr. Petr Peichl, Ph.D., vnitřní nemoci

MUDr. Martin Magner, Ph.D., pediatrie


timkova 10.03.2017

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 2. 2017

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D., lékařská fyziologie

Řízení ke jmenování profesorkou:

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., oční lékařství 


timkova 24.02.2017

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 1. 2017

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., chirurgie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., gynekologie a porodnictví


timkova 07.02.2017

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 13. 12. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Helena Brodská, Ph.D., klinická biochemie

Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., klinická biochemie


timkova 07.12.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 11. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., pracovní lékařství 

MUDr. David Hoskovec, Ph.D., chirurgie

MUDr. Josef Kořínek, Ph.D., vnitřní nemoci


timkova 14.11.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 25. 10. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., radiologie

Ing. Daniel Jirák, Ph.D., lékařská biofyzika


timkova 23.11.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 9. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., vnitřní nemoci

MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., vnitřní nemocitimkova 12.07.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 6. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., neurologie

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., anesteziologie a resuscitace

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. Pavel Dřevínek, Ph.D., lékařská mikrobiologie 


timkova 10.06.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 5. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., infekční nemoci

MUDr. Jan Bláha, Ph.D., anesteziologie a resuscitace

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., lékařská biologie a genetika


timkova 03.06.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 4. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

RNDr. Bohumír Procházka, CSc., lékařská informatika

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D., otorinolaryngologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., gynekologie a porodnictví


timkova 05.04.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 29. 3. 2016

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc., dějiny lékařství


timkova 08.03.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 2. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Juri Marinov, CSc., vnitřní nemoci

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc., vnitřní nemoci


timkova 25.02.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 1. 2016

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., otorinolaryngologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., lékařská mikrobiologie


timkova 14.01.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 15. 12. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D., neurochirurgie

MUDr. Eva Závadová, CSc., lékařská imunologie


timkova 04.12.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 11. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Jakub Závada, Ph.D., vnitřní nemoci


timkova 04.11.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 20. 10. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Pavel Klener, Ph.D., vnitřní nemoci

MUDr. Petr Schalek, Ph.D., otorinolaryngologie


timkova 20.02.2016

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 22. 9. 2015

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorkou

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., hygiena a epidemiologie

Habilitační řízení:

MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., urologie


timkova 30.06.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 23. 6. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., lékařská psychologie

Řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., ortopedie


timkova 05.06.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 26. 5. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D., vnitřní nemoci


timkova 14.05.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 28. 4. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Hana Malíková, Ph.D., radiologie

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., gynekologie a porodnictví


timkova 10.04.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 31. 3. 2015

Z programu:

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., klinická biochemie

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., patologie


timkova 10.03.2015

Vědecká rada 1. LF UK zápis ze zasedání ze dne 24. 2. 2015

Z programu:

Habilitační řízení:

MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., gynekologie a porodnictví

Řízení ke jmenování profesorem:

doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., lékařská biologie a genetika


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty . počet zobrazení: 13995 poslední aktualizace: 06.04.2017
zavřít