1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Úsek lidských zdrojů

100625


Hlavní činností úseku je realizace personální a mzdové politiky zaměstnavatele a řešení pracovně právních a mzdových záležitostí v souladu s právními předpisy, Kolektivní smlouvou a interními směrnicemi.

Vedoucí úseku jsou přímo podřízení samostatní pracovníci, kteří zajištují především obecné komplexní administrativní agendy, zejména:

  • vedou a spravují personální databázi
  • zpracovávají statistické výkazy, výroční zprávy
  • zabezpečují plány dovolených a sledují čerpání dovolených na jednotlivých pracovištích fakulty a na úseku
  • zabezpečují vyplácení mezd z „anglické paralelky“
  • spolupracují s poskytovateli pracovnělékařských služeb
  • připravují rozvojové aktivity úseku v souladu se strategií univerzity
  • zajišťují podpůrné speciální agendy pro úsek

Úsek se člení na: 

  1. Personální oddělení
  2. Oddělení projektové personalistiky
  3. Mzdová účtárna


Kontaktní osoby pro personální a mzdové agendy s jejich kontaktními údaji po pracovištích jsou uvedeny ZDE


Kontakty:

Jméno, příjmení Email Telefon Pozice
Ing. Petra Bernardová  petra.bernardova@lf1.cuni.cz 
224964254
vedoucí úseku
rozvojové aktivity
výb. řízení na obsazení míst přednostů
Jan Sekula
jan.sekula@lf1.cuni.cz
224964289
správa pers. a mzd. systému, dovolené, 
statistika, rozbory
Zdeňka Sole
zdenka.sole@lf1.cuni.cz
224964505
vedení agendy části Děkanátu- vrátní, úklid, údržba včetně DPP/DPČ
anglická paralelka
periodické prohlídky
JUDr. Alena Stejskalová
alena.stejskalova@lf1.cuni.cz
771291740 strategie rozvoje lidských zdrojů


Hodnocení: spravovat