1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kreditní systém

72236

Kredity jsou imaginární body, které dostáváte za splnění studijních povinností – někdy za splnění zápočtu nebo absolvování volitelného předmětu, jindy za složení zkoušky.

Počet kreditů, který můžete sledovat v SIS, je stanoven pro každý ročník zvlášť. Dosáhnout musíte tzv. normálního počtu kreditů v každém ročníku (viz průvodce prváka).

Počet kreditů za volitelné předměty lze započítat jen do výše 15%, tj. max. 9 kreditů za ročník. Kredity nad tento počet nebudou při kontrole studia zohledněny.  

Na konci posledního ročníku  musíte mít po sečtení všech kreditů za povinné a volitelné předměty minimálně 360 kreditů v programu Všeobecné lékařství, 300 v programu Zubní lékařství, 180 v bakalářských programech a 120 kreditů v navazujících magisterských programech.

ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti

Aby vám byl umožněn individuální studijní plán, musíte splnit následující podmínky:

» mít tzv. minimální počet kreditů, který se však nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě

» mít maximálně dvě nesplněné studijní povinnosti v daném ročníku

» o ISP z důvodu nesplnění studijních povinností žádáte maximálně dvakrát za celé studium (z tohoto důvodu lze ISP povolit nejdříve po dvou úsecích následujících po absolvování předchozího úseku podle individuálního studijního plánu)

Jak postupovat při žádosti o ISP:

1. Žádost najdete ZDE

2. Vypíšete hlavičku a do odůvodnění uvedete např.: „Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Anatomie 2 (B02668) a Zdravotnická informatika (B00364)“. Tato formulace ale není pevně daná.

3. V žádosti můžete uvést také předměty z následujícího ročníku, které si chcete zapsat a v jejichž zápisu nejste omezeni nesplněnou prerekvizitou – tj. studijní povinností, kterou musíte splnit, abyste si mohli zapsat jinou studijní povinnost.

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan.

Pozor! Kdo nesplní předmět, který opakuje, musí ukončit studium.

Na konci ISP musíte mít normální počet kreditů a splnit všechny předměty zapsané v ISP – je to součást rozhodnutí o povolení ISP. Pokud nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, studium vám bude ukončeno.

ISP z jiných důvodů lze žádat pouze v případě, že nejsou důvody k ukončení Vašeho studia.

O individuální studijní plán můžete žádat např. i ze zdravotních důvodů:

» máte v průběhu akademického roku velmi komplikovanou zdravotní situaci (např. jste rizikově gravidní, jste dlouhodobě hospitalizováni apod.).

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan, který Vaše důvody posoudí a také zhodnotí, jestli nejdou důvody k ukončení Vašeho studia a tudíž splňujete podmínku udělení ISP. Pokud Vám bude ISP povolen a nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, tak Vám bude studium ukončeno.
Hodnocení: spravovat