1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kreditní systém

72236

Kredity jsou imaginární body, které dostáváte za splnění studijních povinností – někdy za splnění zápočtu nebo absolvování volitelného předmětu, jindy za složení zkoušky.

Počet kreditů, který můžete sledovat v SIS, je stanoven pro každý ročník zvlášť. Dosáhnout musíte tzv. normálního počtu kreditů v každém ročníku (viz průvodce prváka).

Počet kreditů za volitelné předměty lze započítat jen do výše 15%, tj. max. 9 kreditů za ročník. Kredity nad tento počet nebudou při kontrole studia zohledněny.  

Na konci posledního ročníku  musíte mít po sečtení všech kreditů za povinné a volitelné předměty minimálně 360 kreditů v programu Všeobecné lékařství, 300 v programu Zubní lékařství, 180 v bakalářských programech a 120 kreditů v navazujících magisterských programech.

ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti

Aby vám byl umožněn individuální studijní plán, musíte splnit následující podmínky:

» mít tzv. minimální počet kreditů, který se však nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě

» mít maximálně dvě nesplněné studijní povinnosti v daném ročníku

» o ISP z důvodu nesplnění studijních povinností žádáte maximálně dvakrát za celé studium. Z tohoto důvodu lze ISP povolit nejdříve po dvou úsecích následujících po absolvování předchozího úseku podle individuálního studijního plánu - např. nesplníte předmět v 1./4. ročníku (můžete žádat o ISP ve 2. a 5. ročníku nebo nesplníte předmět ve 2./5. ročníku (můžete žádat o ISP ve 3. a 6. ročníku). Výše uvedené podmínky pro umožnění ISP musí také platit, tj. počet kreditů a max. dvě nesplněné studijní povinnosti.  

Jak postupovat při žádosti o ISP:

1. Žádost najdete ZDE

2. Vypíšete hlavičku a do odůvodnění uvedete např.: „Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Anatomie 2 (B02668) a Zdravotnická informatika (B00364)“. Tato formulace ale není pevně daná.

3. V žádosti můžete uvést také předměty z následujícího ročníku, které si chcete zapsat a v jejichž zápisu nejste omezeni nesplněnou prerekvizitou – tj. studijní povinností, kterou musíte splnit, abyste si mohli zapsat jinou studijní povinnost.

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan.

Pozor! Kdo nesplní předmět, který opakuje, musí ukončit studium.

Na konci ISP musíte mít normální počet kreditů a splnit všechny předměty zapsané v ISP – je to součást rozhodnutí o povolení ISP. Pokud nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, studium vám bude ukončeno.

ISP z jiných důvodů lze žádat pouze v případě, že nejsou důvody k ukončení Vašeho studia.

O individuální studijní plán můžete žádat např. i ze zdravotních důvodů:

» máte v průběhu akademického roku velmi komplikovanou zdravotní situaci (např. jste rizikově gravidní, jste dlouhodobě hospitalizováni apod.).

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan, který Vaše důvody posoudí a také zhodnotí, jestli nejdou důvody k ukončení Vašeho studia a tudíž splňujete podmínku udělení ISP. Pokud Vám bude ISP povolen a nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, tak Vám bude studium ukončeno.
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat