1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Centrum pro eHealth a telemedicínu

99726Centrum pro eHealth a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET)


Mise:

Misí pracoviště je vytvoření tématicky vyprofilovaného centra výzkumu a vývoje v oblasti eHealth a telemedicíny. Umožní realizaci vlastního výzkumného programu s navazující interdisciplinární výukou studentů 1.LF UK a FBMI ČVUT v Praze.

Kdo jsme:

 • interdisciplinární tým se specializací pro výzkum a vývoj inovativních telemedicínských prostředků
 • pracoviště zaměřené na realizaci komplexních telemedicínských řešení, která nacházejí uplatnění v klinické praxi
 • původci udělených patentů, nositelé inovací a know-how v oblasti lékařské elektroniky, eHealth a telemedicíny
 • autoři odborných publikací a metodik
 • řešitelé řady národních a mezinárodních grantových projektů
 • spolupořadatelé odborných konferencí a dalších vzdělávacích akcí
 • zakladatelé a majitelé fungující spin-off firmy HomeBalance s.r.o., viz https://www.homebalance.cz působící v oblasti distanční terapie a telerehabilitace

Co nabízíme:

 • smluvní výzkum a vývoj v oblasti lékařské elektroniky, vývoj SW pro PC, servery, mobilní telefony a tablety
 • konzultace a rešerše variant telemedicínských řešení v optimální podobě pro konkrétní zdravotnická zařízení
 • poradenství v oblasti certifikace zdravotnické techniky
 • pomoc při sběru a analýze pacientských dat, jejich vyhodnocení, interpretaci a zpracování výsledků pro klinické studie, klinickou praxi i publikační činnost

Kontakt:

Centrum eHealth a telemedicíny Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, místnost číslo 412, tel.: 224 96 8574, fax.: 224 910 471, e-mail: karel.hana@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat