1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Nemocnice, které mají specifické požadavky

Institut klinické a experimentální medicíny-IKEM

Uzavírají se pouze smlouvy, které jsou uvedeny v Příloze č.4 IKEM-smlouva. Smlouvy jsou trojstranné - 1.LF/nemocnice/student. Podpisem smlouvy student prohlašuje, že je v době stáže pojištěn pro případ úrazu. POZOR! Přečtěte si pozorně i instrukce, uvedené v příloze jako IKEM - informace pro studenty

 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.                                                                       

Studenti kontaktují Mgr. D. Mikšovskou a dodají potvrzení o studiu.                                                                                                                                   

Krajská zdravotní a.s.

Studenti prostudují Rámcovou smlouvu a vytisknou si Žádost o vykonání praxe, kterou po vyplnění odevzdají ve Vzdělávacím institutu nemocnice paní M. Soukalové

Prázdninové praxe v kraji Vysočina

Zdravotnická zařízení kraje Vysočina poskytnou absolvování bezplatné prázdninové praxe pouze studentům s trvalým bydlištěm v kraji Vysočina.

Zdravotnickým zařízením se rozumí:

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. (nemocnice uzavírá smlouvu dvoustrannou student/nemocnice)

Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.

Dětské centrum Jihlava, p.o.

Dětský domov Kamenice nad Lipou, p.o.

Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č.1 - "Pravidla Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" - viz příloha

Thomayerova nemocnice

Thomayerova nemocnice smlouvu nevyžaduje, pouze nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Studenti všech lékařských fakult, kteří absolvují praxi ve FNKV, mají za povinnost nosit po dobu praxe jmenovku s celým jménem studenta, názvem školy, termínem praxe a klinickým pracovištěm, kde praxe probíhá.

Nemocnice Znojmo, p.o.

Podle ust. § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, musí být studentům před zařazením k výkonu praxe vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Tento posudek vydává lékař pracovně-lékařských služeb právnické osoby, kde se praxe koná, tzn. lékař Nemocnice Znojmo. Studenti musí před zařazením ke konkrétnímu výkonu praxe absolvovat preventivní prohlídku u lékaře Nemocnice Znojmo, která je v současné době zpoplatněna částkou ve výši 158,65 Kč. Úhradu provede sám student. Bez vydání lékařského posudku nebude možno praktickou část výuky v Nemocnici Znojmo absolvovat.


Nemocnice Tábor, a.s. - v nemocnici si student domluví praxi na personálním oddělení

Údaje k doplnění do smlouvy pro nemocnici Tábor:
Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
Zastoupená: Ing. Ivem Houškou, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Janou Chocholovou, místopředsedkyní představenstva 

Dále si student domluví termín proškolení na personálním oddělení, bude mít vlastní oblečení, obuv a vizitku. Nemocnice dále po studentech vyžaduje i pojistnou smlouvu - bližší informace na personálním oddělení, tel.381 608 214, Lucie Bělská, DiS. či na www.nemta.cz.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 4764 poslední aktualizace: bkasa, 27.10.2017
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít