1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nemocnice, které mají specifické požadavky

72237

Institut klinické a experimentální medicíny - IKEM

Uzavírají se pouze smlouvy, vzor 08, které jsou uvedeny v Příloze IKEM-smlouva. Smlouvy jsou trojstranné - 1.LF/nemocnice/student. Podpisem smlouvy student prohlašuje, že je v době stáže pojištěn pro případ úrazu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady FNKV 

FNKV má vlastní smlouvu, studenti kontaktují přímo nemocnici, kde si dohodnou vyhovující termín - kontaktní osobou je Ing. Michaela Kop, mail: michaele.kop@fnkv.cz, tel. 267 16 8086. Na webu FNKV  https://www.fnkv.cz/informace-pro-studenty-lf.php najdou žádost, kterou zašlou na uvedený kontakt. Studenti, kteří absolvují praxi ve FNKV, mají za povinnost nosit po dobu praxe jmenovku s celým jménem studenta, názvem školy, termínem praxe a klinickým pracovištěm, kde praxe probíhá.

Jako přílohy dole pod článkem naleznete Postup a Žádost, jak si praxi vyřídit a další informace tak, jak byly aktualizovány v říjnu 2022.

Thomayerova nemocnice

Thomayerova nemocnice smlouvu nevyžaduje, pouze nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu - viz příloha  http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani

Oblastní nemocnice Kolín, a.s. - studenti kontaktují Mgr. D. Mikšovskou 321 756 687 a dodají potvrzení o  studiu. Nemocnice Kutná Hora - spadá pod nemocnici Kolín - kontaktujte J. Novotnou, tel. 327 503 497. 

 

Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - studenti prostudují Rámcovou smlouvu a vytisknou si Žádost o vykonání praxe, kterou po vyplnění odevzdají Vzdělávacímu institutu nemocnice paní M. Soukalové

Prázdninové praxe v kraji Vysočina

Zdravotnická zařízení kraje Vysočina poskytnou absolvování bezplatné prázdninové praxe pouze studentům s trvalým bydlištěm v kraji Vysočina. Zdravotnickým zařízením se rozumí:

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. (nemocnice uzavírá smlouvu dvoustrannou student/nemocnice)

Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.

Dětské centrum Jihlava, p.o.

Dětský domov Kamenice nad Lipou, p.o.

Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č.1 - "Pravidla Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" - viz příloha

Nemocnice Tábor, a.s. - student si domluví praxi na personálním oddělení

Údaje k doplnění do smlouvy pro nemocnici Tábor:
Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
Zastoupená: Ing. Ivem Houškou, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Janou Chocholovou, místopředsedkyní představenstva 

Dále si student domluví termín proškolení na personálním oddělení, bude mít vlastní oblečení, obuv a vizitku. Nemocnice dále po studentech vyžaduje i pojistnou smlouvu - bližší informace na personálním oddělení, tel.381 608 214, Lucie Bělská, DiS. či na www.nemta.cz.

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat