1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vědecká rada 1. LF UK

Zápisy ze zasedání vědecké rady naleznete ZDE.

Složení vědecké rady k tisku ZDE.

Složení Vědecké rady 1. LF UK jmenované ke dni 1. 6. 2019

Fakultní členové:

55290doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
55311prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

55312prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
55310prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

65126doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

55272prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

67884prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

55264prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

55314prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

55298prof. MUDr. René Foltán, CSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

55293prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Anatomický ústavu 1. LF UK

55308prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN


65157prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
74860doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN
55284prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

55317prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

65115prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

55299prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

55302prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

55269prof. MUDr. Hana Papežová, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

55282prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatolog. ústavu

55273doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

55268prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN


55285prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN


60338prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN


55303prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN
55278prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN


82278doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
I. interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN55306prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN


55287prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN


55283prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
IV. interní klinika a Centrální výzkumné laboratoře 1. LF UK a VFN 

74811doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
55280prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Mimofakultní členové:

55294prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Farmakologický ústav LF UP Olomouc

55288RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

55296prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

65127prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

86587prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
55307

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav
55292prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie55309prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
Ústav patologie LF UP Olomouc
55276RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR. v.v.i

65822prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
55277prof. MUDr, Jindřich Mourek, DrSc.

Zdravotně sociální fakulta JU Č. Budějovice

55301RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

82098prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
55300prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

IKEM

55289prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

FN Brno

55281prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

65128prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Přírodovědecká fakulty MU
55295prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno

55275doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Privátní stomatologické centrum

doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.


Hodnocení: spravovat