1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
timkova| tisk | spravovat

Vědecká rada 1. LF UK

Zápisy ze zasedání vědecké rady naleznete ZDE.

Složení Vědecké rady 1. LF UK jmenované ke dni 1. 9. 2016

Fakultní členové:

prof. 55310MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

55311prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. 55312Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN

55270prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

65126doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

55272prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

67884prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

55264

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

55314prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN


55298doc. MUDr. René Foltán, CSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 


55293prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Anatomický ústavu 1. LF UK


65157doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

Oční klinika 1. LF UK a VFN

55308prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

55284prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN


doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. Urologická klinika 1. LF UK a VFN

55317prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

65115prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

55299prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

55302prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

55269prof. MUDr. Hana Papežová, DrSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

55282prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatolog. ústavu

55273doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

55268prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

55285prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN


60338prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

55303prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

55286doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
55278prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

55274doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN


55306prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN

55287prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN

55283prof. MUDr. Libor Vítek, PhD.

IV. interní klinika a Centrální výzkumné laboratoře 1. LF UK a VFN

55290doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

55280prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

55315prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN

Mimofakultní členové:

55294prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Farmakologický ústav LF UP Olomouc

55288RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

55296prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

65127prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

55307doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav

55292prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie

55309prof. MUDr. Zdeněk Kolář, DrSc.

Ústav patologie LF UP Olomouc

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

55276RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR. v.v.i

65822prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan,Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

55277prof. MUDr, Jindřich Mourek, DrSc.

Zdravotně sociální fakulta JU Č. Budějovice

55301RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

65821MUDr. Tom Philipp, Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

55300prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

IKEM

55289prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

FN Brno

55281prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

65128doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Přírodovědecká fakulta MU, Středoevropský technologický institut MU, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

55295prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno

55275doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Privátní stomatologické centrum


55279prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Fakulta stavební ČVUT     

65129doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.  

Centrum chirurgie, s.r.o.                           
68590MUDr. Ján Dudra, Ph.D.

Agel a.s.

 


 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vědy. počet zobrazení: 19360 poslední aktualizace: zburi, 16.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít