1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vědecká rada 1. LF UK

Zápisy ze zasedání vědecké rady naleznete ZDE.

Nejbližší termíny zasedání VR v AR 2021/2022:

 • 21. 9. 2022

Termíny zasedání VR v AR 2022/2023: 

 • 26. 10. 2022
 • 30. 11. 2022
 • 14. 12. 2022
 • 25. 1. 2023
 • 22. 2. 2023
 • 29. 3. 2023
 • 26. 4. 2023
 • 31. 5. 2023
 • 28. 6. 2023
 • 20. 9. 2023

Složení Vědecké rady 1. LF UK jmenované ke dni 1. 11. 2020

Fakultní členové:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. René Foltán, CSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN


prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol


prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

BIOCEV, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

 

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Anatomický ústav 1. LF UK

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatolog. ústavu


prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN


prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFNprof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze


prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN


prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK


prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN

 

 

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
IV. interní klinika a Centrální výzkumné laboratoře 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK


prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Mimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Farmakologický ústav LF UP Olomouc

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav

prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF MU

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF MU a FNUSA

doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
RNDr. Šárka Němečková, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

IKEM

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

FCHI VŠCHT, Ústav analytické chemie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

FN Brno

Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.

Biocev, Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Fakulta strojní ČVUT

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Klinika dětské onkologie LF MU, Farmakologický ústav LF MU

 

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Privátní stomatologické centrum

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat