1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vědecká rada 1. LF UK

99727Vědecká rada je samosprávný akademický orgán fakulty. Schvaluje studijní programy, projednává dlouhodobý záměr fakulty a hraje významnou roli v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorů.
Vědecká rada také navrhuje akreditace studijních programů a akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení. Vědecké radě fakulty předsedá děkan. Dalšími členy jsou významní představitelé medicínských oborů, přičemž nejméně třetina z nich musí být z pracovišť mimo Karlovu univerzitu. Členy vědecké rady jmenuje, s předchozím souhlasem akademického senátu, děkan fakulty.

Zápisy ze zasedání vědecké rady naleznete ZDE.

Termíny zasedání VR v AR 2023/2024: 

  • 25. 10. 2023
  • 29. 11. 2023
  • 20. 12. 2023
  • 31. 1. 2024
  • 28. 2. 2024
  • 27. 3. 2024
  • 24. 4. 2024
  • 29. 5. 2024
  • 26. 6. 2024
  • 25. 9. 2024


Složení Vědecké rady 1. LF UK jmenované ke dni 1. 11. 2020

Fakultní členové:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. René Foltán, CSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
Fyziologický ústav 1. LF UK
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
BIOCEV, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatolog. ústavu
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
IV. interní klinika a Centrální výzkumné laboratoře 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFNMimofakultní členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Farmakologický ústav LF UP Olomouc
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF MU
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF MU a FNUSA
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
RNDr. Šárka Němečková, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
IKEM
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
FCHI VŠCHT, Ústav analytické chemie
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
FN Brno
doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D.
Český metrologický institut Brno
Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
Biocev, Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Fakulta strojní ČVUT
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Klinika dětské onkologie LF MU, Farmakologický ústav LF MU


 

Zahraniční členové: 

C. S. Raman, Ph.D., School of Pharmacy, University of Maryland, Baltimore, USA


Prof. Anthony J. Bleyer, M.D., Nephrology Section, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, USA

Prof. Heiko Herwald, Ph.D., Division of Infection Medicine, Biomedical Center, Lund University, Sweden

Prof. Dr.med. Stefan Rammelt, Ph.D., University Centre of Orthopaedics and Traumatology, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany

Prof. Marcela Votruba, School of Optometry & Vision Sciences, University of Cardiff, UK

Prof. Dr. Med. Jiří Dvořák, Neurology, Spine Unit, Schulthess Klinik, Zurych, Switzerland

Prof. Dr. Jonathan Duke-Cohan, Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA


 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat