1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuality

ilodrova 14.07.2017

Antwerp Medical Students’ Congress: “Under Pressure”

The eleventh edition will be held from the 13th until the 17th September in the theme of 'Medicine Under Pressure' or medicine in difficult circumstances. The conference is aimed at all students studying medicine, biomedical sciences, nursery, obstetrics, physiotherapy and pharmacy.


ilodrova 12.07.2017

Nabídka Absolventské stáže

Ve spolupráci s konsorciem Educa (www.educaops.eu) nabízí Evropská kancelář RUK stáže pro studenty – budoucí absolventy.


ilodrova 11.07.2017

Výzva "Joint Call Česko - Bavorsko 2018-2020"

Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.


ilodrova 13.06.2017

International student conference in health sciences „Health in our Hands"

Tartu Health Care College has the pleasure to invite you to international student conference in health sciences „Health in our Hands", which will be held on 23 November 2017 at Tartu Health Care College (Nooruse 5, Tartu, Estonia). Official language is English. There is no registration/participation fee for participants.


ilodrova 10.06.2017

Second International conference „Applying nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities”

The Chair of Nursing at Tallinn Health Care College cordially invites you to participate in the international conference „Applying nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities” which will be held on 8th November 2017.


ilodrova 19.04.2017

Proces realizace zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+

Informace k postupu realizace zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+ na 1. LF UK.


ilodrova 28.03.2017

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.


ilodrova 09.03.2017

ZAKTUALIZOVANÉ výsledky 1. kola konkurzu programu Erasmus+: VŠEOBECNÉ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

K dispozici jsou zaktualizované výsledky 1. kola konkurzu programu Erasmus+ pro všeobecné a zubní lékařství.


ilodrova 09.03.2017

ZAKTUALIZOVANÁ VOLNÁ MÍSTA pro 2. kolo konkurzu programu Erasmus+

K dispozici jsou zaktualizovaná volná místa pro druhé kolo konkurzu programu Erasmus+. Druhé kolo se koná 9. 3. 2017 v Aule Fyziologického ústavu od 14 hod.. 


ilodrova 07.03.2017

Vyhodnocení 1. kola konkurzu programu Erasmus+: BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Zahraniční oddělení vyhlašuje výsledky prvního kola konkurzu programu Erasmus+ pro bakalářské a navazující magisterské programy.


ilodrova 22.11.2016

Zimní a letní jazykové kurzy na Univerzitě ve Freiburgu

Nabídka intenzivních jazykových kurzů němčiny a angličtiny, které budou probíhat v historickém městě v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 13239 poslední aktualizace: 14.07.2017
zavřít