1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oddělení veřejných zakázek

99762

!Nově sídlíme v podkrovních prostorách děkanátu - 4. NP (3. patro) - č. pracoven 4.025, 4.026, 4.028.!

Oddělení veřejných zakázek (OVZ) zajištuje pro fakultu komplexní podporu a servis při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“), dle pravidel grantů, projektů nebo programů a dále dle opatření rektora č. 30/2020 a opatření děkana č. 9/2020 ve znění dodatku č. 1.

Po předběžné konzultaci Vám zajistíme podporu při podávání žádostí o projekty ve věcech veřejných zakázek, spoluvytvoří harmonogram veřejných zakázek. V realizovaných projektech na Vaši žádost vyplní část monitorovací zprávy o průběhu veřejné zakázky. Poradí Vám v případě unikátních plnění a připraví odůvodnění výjimek.

Zajišťujeme také podporu při podávání nabídek do veřejných zakázek, ve kterých je 1. LF UK uchazečem.

Naše oddělení spolupracuje s externími právníky, odborem veřejných zakázek Rektorátu Univerzity Karlovy a s externími administrátory dle § 43 ZoZVZ. Na úrovni děkanátu spolupracujeme zejména s právním oddělením fakulty, se správci rozpočtu Vašich plnění, tj. grantovým a hospodářským oddělením, oddělením technickoprovozním a s oddělením strategického rozvoje.

Informace o nově vyhlášených, probíhajících či ukončených veřejných zakázkách veřejného zadavatele 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy naleznete na profilu zadavatele ZDE .

Komplexní, přehledné a podpůrné informace o zadávání veřejných zakázek naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – http://www.portal-vz.cz/ včetně úplného aktuálního znění ZoZVZ ZDE .

V oddělení veřejných zakázek působí pracovníci erudovaní v problematice zákona o zadávání veřejných zakázkách, účastnící se pravidelně odborných workshopů, seminářů a konferencí a mající bohaté zkušenosti s problematikou strukturování a realizace veřejných zakázek včetně jejich realizace prostřednictvím evropských fondů a projektů.

 

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Iveta Stachová
iveta.stachova@lf1.cuni.cz
224 964 260 Vedoucí oddělení

Administruje především zakázky financované ze strukturálních fondů

Ing. Jitka Jankolová


jitka.jankolova@lf1.cuni.cz
224 964 109 Administruje především zakázky na stavební práce

Ing. Anna Marková

anna.markova@lf1.cuni.cz  224 964 426

Administruje především veřejné zakázky projektu CNE - OP VVV

Martina Patočková   martina.patockova@lf1.cuni.cz 224 964 429 Administruje veřejné zakázky mimo režim zákona


Mgr. Jakub Hurt                                                                                                        
jakub.hurt@lf1.cuni.cz                                                  

224 964 338                                                         
Administruje veřejné zakázky zadávané formou dynamického nákupního systému (DNS)

 

Profil zadavatele (E-ZAK)  https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html

Směrnice: https://www.lf1.cuni.cz/zadavani-verejnych-zakazek

Vysoutěžené komodity: https://www.lf1.cuni.cz/vysoutezene-komodity-pro-kmenovou-cinnost-zadavatele-1lf-uk

Přepodkládané dodávky, služby a stavební práce na 1 kal. rok: https://www.lf1.cuni.cz/plan-veskerych-dodavek-sluzeb-a-stavebnich-praci-neinvestic-a-investic

CPV kódy: https://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml ,   https://www.lf1.cuni.cz/cpv-kody


 ovz@lf1.cuni.cz 

Hodnocení: spravovat