1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podatelna

 

 

Úřední deska podatelny 1. lékařské fakulty

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32

121 08 Praha 2

Telefon:

+420 224 964 222

Úřední hodiny:

po - pá 8:00 - 12:00

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@lf1.cuni.cz

Identifikátor datové schránky:

piyj9b4

Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny:

· PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

· PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,

· XML (Extensible Markup Language Document) – součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí některého ze schématů XML nebo DTD (Document Type Definition),

· Fo/zfo (602XML Filler dokument),

· Html/htm (Hypertext Markup Language document),

· Eml (Electronic Mail Format),

· Msg (Mail Message File Format),

· Odt (Open Document Text),

· Ods (Open Document Spreadsheet),

· Odp (Open Document Presentation),

· Txt (prostý text),

· Rtf (Rich Text Format),

· Doc/docx (MS Word Document),

· Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

 


· Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

· Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

· Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,

· Tif/tiff (Tagged Image File Format),

· Gif (Graphics Interchange Format),

· Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

· Avi (Audio Video Interleave),

· Wav (Waveform Audio File Format),

· Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer II/Layer III),

· Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,

· Edi (Electronic Data Interchange) standard EDIFACT

· Dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

· Shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

· CSV (Comma-separated values),

· Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).

Důsledky vad doručených zpráv:

Po zjištění škodlivého kódu

- není zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny dále zpracovávána,

- odesílatel není informován,

Spam“, tj. hromadně šířené nevyžádané sdělení (např. reklamního charakteru) nebo sdělení odeslané z e-mailové adresy, vyhodnocné jako podvržená:

- nebude dále zpracováván,

- odesílatel není o této skutečnosti informován.

Za spam se nepovažuje vyžádané reklamní sdělení a korespondence obchodního nebo soukromého charakteru.

Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny: 10 MB.

Formáty souborů přijímaných prostřednictvím datové schránky jsou uveřejněny zde:

https://www.cuni.cz/UK-655.html

Maximální velikost přijímané datové zprávy: 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

· CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

· DVD se souborovým systémem UDF

· USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFS

Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání. Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 10 MB. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen.

Důsledky vad dokumentů:

V případě doručeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě, který:

- je neúplný nebo nečitelný,

- není možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,

- je v jiném než výše uvedeném datovém formátu nebo je uložen na výše uvedeném technickém nosiči dat,

se postupuje následovně:

- pokud lze zjistit z dokumentu odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o případných vadách dokumentu informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracováván;

- pokud nelze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo pokud bude dokument obsahovat škodlivý kód, dokument nebude dále zpracováván.

Hlavní systémy pro správu dokumentů

· používané v rámci UK a Rektorátu UK jsou uveřejněny zde:

https://www.cuni.cz/UK-655.html.


· používané na 1. lékařské fakultě:

· Elektronická spisová služba iFIS (s vazbou na systém elektronické spisové služby Univerzity Karlovy)

· Systém VERSO - Žádanky

· PartnerLink – nástroj pro elektronickou komunikaci s orgány státní správy

· Informační systém ISKP MS2014+ - podpora a správa projektů 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat