1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jmenovací řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Teze přednášky obhájené na VR 1. LF UK Jmenován profesorem

10.3.2016
doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 31. 5. 2016 19. 6. 2017

25.2.2016
doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol,    Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol lékařská mikrobiologie 28. 6. 2016 19. 6. 2017

3.12.2015
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 26. 4. 2016 2. 12. 2016

22.10.2015
doc. RNDr. Lubica Lacinová, DrSc. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava lékařská biofyzika zastaveno 20.2.2017  na vlastní žádost

8.10.2015
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK,                 Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

dějiny lékařství 29.3.2016 2. 12. 2016

1.10.2015
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 23.2.2016 2. 12. 2016

20.8.2015
doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. Státní zdravotní ústav, Přírodovědecká fakulta UK lékařská mikrobiologie 26.1.2016 2. 12. 2016

19.2.2015
doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN III. interní klinika 1. LF UK a VFN  hygiena a epidemiologie 22.9.2015 17. 5. 2016
19.2.2015
doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 23.6.2015 17. 5. 2016

23.10.2014
doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 31.3.2015 17. 5. 2016
23.10.2014
doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 28.4.2015 17. 5. 2016

16.10.2014
doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 24.2.2015 1. 11. 2015

7.8.2014
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK I. interní klinika 1. LF UK patologická fyziologie 27.1.2015 1. 11. 2015

20.3.2014
doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN IKEM klinická biochemie 31.3.2015 1. 11. 2015

14.11.2013
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP vnitřní nemoci 27.5.2014 1.5.2015

14.11.2013
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci 25.11.2014 1.5.2015

19.9.2013
doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. Endokrinologický ústav IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 21.10.2014 1.5.2015

19.9.2013
doc. Ing. Ol'ga Križanová, DrSc. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky  lékařská chemie a biochemie 30.9.2014 1.5.2015

5.9.2013
doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 24.6.2014 1.5.2015

5.9.2013
doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D. II. chirurgická klinika - klinika kardivaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN Nemocnice Na Homolce chirurgie 29.4.2014 1.5.2015

12.6.2013
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. ORL klinika LF UP a FN Olomouc  otorinolaryngologie 25.3.2014 19.9.2014
12.6.2013
doc. MUDr. David Kužel, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 24.6.2014 1.5.2015

18.4.2013
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 25.2.2014 19.9.2014

7.3.2013
doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN lékařská farmakologie 26.11.2013 19.9.2014

15.1.2013
doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol radiologie 25.6.2013 1.3.2014
13.12.2012
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 28.5.2013 19.9.2014

18.10.2012
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. I. Neurologická klinika LF SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava neurologie 30.4.2013 19.9.2014

26.7.2012
doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. Ústav dějin UK a Archiv UK, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství 26.2.2013 1.3.2014

26.7.2012
doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu vnitřní nemoci 26.2.2013 1.3.2014

12.4.2012
doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. Ústav patologické fyziolologie 1. LF UK lékařská informatika 25.9.2012 1.3.2014

5.4.2012
doc. MUDr. Jan Malík, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 25.9.2012 11.6.2013
15.3.2012
doc. MUDr. Ivan Špička, CSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 18.12.2012 1.3.2014

2.2.2012
doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.11.2012 1.3.2014
23.12.2011
doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové stomatologie 29.5.2012 11.6.2013
8.12.2011
doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN; Institut klinické a experimentální medicíny, Praha hygiena a epidemiologie 27.11.2012 1.3.2014
3.11.2011
doc. MUDr. Jan Marek, Ph.D. II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Great Ormond Street Hospital for Children and Institute of Childs Health, University College London vnitřní nemoci 24.4.2012 11.6.2013
13.10.2011
doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 19.6.2012 11.6.2013

29.9.2011
doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.3.2012 11.6.2013

22.9.2011
doc. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 28.2.2012 16.11.2012

6.9.2011
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP vnitřní nemoci

na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 27. 3. 2012


6.9.2011
doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. Fyziologický ústav 1. LF UK lékařská fyziologie 19.6.2012 11.6.2013

1.9.2011
doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc ortopedie 27.3.2012 11.6.2013

4.8.2011
doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 27.3.2012 11.6.2013
4.8.2011
doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 24.4.2012 11.6.2013

20.6.2011
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a LF UK v Plzni onkologie 25.10.2011 20.6.2012
19.5.2011
doc. MUDr. David Jahoda, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 28.2.2012 16.11.2012
19.5.2011
doc. MUDr. Ivan Landor, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.11.2011 20.6.2012
19.5.2011
doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 31.1.2012 16.11.2012

3.5.2011
doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 29.11.2011 20.6.2012

28.4.2011
doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. Ústav patologie 1. LF UK patologie 31.1.2012 16.11.2012

7.4.2011
doc. MUDr. David Pokorný, CSc. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 28.2.2012 16.11.2012
3.3.2011
doc. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 21.6.2011 20.6.2012

3.2.2011
doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. Výzkumný ústav stomatologický stomatologie 29.11.2011 16.11.2012

20.1.2011
doc. MUDr. Petr Neužil, CSc. II. interní klinika 1. LF a VFN, Nemocnice na Homolce vnitřní nemoci 31.5.2011 20.6.2012
20.1.2011
doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN; Neurochirugické odd. Neurocentra Krajská nemocnice a.s. Liberec, Ústav zdravotnických studií Technická univerzita Liberec neurochirurgie 31.5.2011 20.6.2012

9.9.2010
Doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 22.2.2011 20.6.2012

27.8.2010
Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN lékařská genetika 29.3.2011 20.6.2012

22.7.2010
Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 2. LF UK lékařská biofyzika 29.3.2011 20.6.2012
1.7.2010
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 14.12.2010 20.6.2012
17.6.2010
Doc. MUDr. Pavel Maruna, CSc. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 22.2.2011 1.2.2012
20.5.2010
Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 26.10.2010 1.2.2012

20.5.2010
Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice neurologie 30.11.2010 1.2.2012
20.5.2010
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc. Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol - Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie ortopedie 25.1.2011 20.6.2012
25.2.2010
Doc. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer Katedra radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulta JU, lékařská biofyzika JŘ bylo ukončeno dne 29. 6. 2010 na návrh uchazeče
4.2.2010
Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc. III. interní klinika Lékařské fakulty UKo, Bratislava klinická biochemie 30.11.2010 1.2.2012
14.1.2010
Doc. MUDr. David Sedmera, Ph.D. Anatomický ústav 1. LF UK anatomie 26.10.2010 1.2.2012

18.6.2009
Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. II. chirurgická klinika - klinika kardivaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN chirurgie 26.1.2010 24.6.2011
16.4.2009
Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D. Urologická klinika LF UK a FN Plzeň urologie 22.12.2009 24.6.2011
5.2.2009
Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D. III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB infekční nemoci 28.4.2009 30.4.2010
15.1.2009
Doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc. Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM lékařská imunologie 28.4.2009 30.4.2010
11.12.2008
Doc. MUDr. Jan Štulík, CSc. Spondylochirurgické oddělení FN Motol ortopedie 31.3.2009 30.4.2010
28.11.2008
Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN neurologie 29.9.2009 8.12.2010
28.11.2008
Doc. Ing. Mária Mareková, CSc. Ústav lékařské chemie, biochemie a klinické biochemie LF UPJŠ Košice lékařská chemie a biochemie 21.9.2010 1.2.2012

6.11.2008
Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie 27.1.2009 30.4.2010

6.11.2008
Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 27.1.2009 30.4.2010
9.10.2008
Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 25.11.2008 18.9.2009
29.4.2008
Doc. MUDr. Milan Rejholec, CSc. Al-Razi Orthopedic Hospital, Kuvajt ortopedie

na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 23.6.2009


7.2.2008
Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol neurologie 24.6.2008 2.3.2009
13.12.2007
Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN IKEM vnitřní nemoci 25.3.2008 2.3.2009
22.11.2007
Doc. MUDr. David Cibula, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 27.5.2008 2.3.2009

25.10.2007
Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha onkologie 31.3.2009 18.9.2009

6.9.2007
Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc. Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha vnitřní nemoci 26.2.2008 2.3.2009

9.8.2007
Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Ústav fyziologie LF UK v Hradci Králové lékařská fyziologie 27.11.2007 1.11.2008

9.8.2007
Doc. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 1. LF UK a VFN urologie 26.2.2008 2.3.2009

9.8.2007
Doc. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Katedra mikrobiologie IPVZ Praha 3. LF UK lékařská mikrobiologie 29.1.2008 2.3.2009

21.6.2007
Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN lékařská imunologie 27.11.2007 1.11.2008
27.4.2007
Doc. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 2.10.2007 1.11.2008
22.2.2007
Doc. MUDr. Richard Plavka,CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN pediatrie 2.10.2007 1.11.2008
25.1.2007
Doc. MUDr. Josef Vymazal, DSc. Nemocnice Na Homolce, Radiodiagnostické oddělení a oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie neurologie 26.6.2007 1.11.2008
14.12.2006
Doc. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.3.2007 20.5.2008
14.12.2006
Doc.MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Centrum diabetologie IKEM vnitřní nemoci 24.4.2007 20.5.2008

23.11.2006
Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci 24.4.2007 20.5.2008
13.10.2006
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol neurologie na základě rozhodnutí VR 1. LF UK bylo řízení zastaveno 24.4.2007

10.8.2006
Doc. MUDr. Václav Hána,CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.3.2007 20.5.2008
13.7.2006
Doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN psychiatrie 27.2.2007 20.5.2008

29.6.2006
Doc. MUDr. Michal Kršek, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.2.2007 20.5.2008
29.6.2006
Doc. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 27.3.2007 20.5.2008
29.6.2006
Doc. MUDr. Jiří Obenberger, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FNB radiologie


27.4.2006
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB onkologie 28.11.2006 20.5.2008

20.4.2006
Doc. MUDr. Josef Veselka, CSc. II. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 28.11.2006 5.11.2007
10.2.2006
Doc. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN lékařská imunologie 24.10.2006 5.11.2007
9.2.2006
Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 26.9.2006 5.11.2007
9.2.2006
Doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Klinika transplantační chirurgie IKEM chirurgie 26.9.2006 5.11.2007
19.1.2006
Doc. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR lékařská chemie a biochemie 26.9.2006 16.4.2007
15.12.2005
Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. Klinika hepatogastroenterologie IKEM vnitřní nemoci 27.6.2006 5.11.2007
22.11.2005
Doc. MUDr. Daniel Pella, Ph.D. I. interní klinika LF UPJŠ Košice, SR vnitřní nemoci 26.9.2006 5.11.2007
13.10.2005
Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové patologická fyziologie 25.4.2006 16.4.2007
7.10.2005
Doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc. Klinika transplantační chirurgie IKEM chirurgie 28.3.2006 16.4.2007
23.9.2005
Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 28.3.2006 16.4.2007
2.6.2005
Doc. MUDr. Milan Lukáš,CSc. IV. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 28.2.2006 16.4.2007

27.5.2005
Doc. MUDr. Radim Černý,CSc. Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni lékařská chemie a biochemie 28.2.2006 6.11.2006

21.4.2005
Doc. RNDr. Jan Hendl, CSc. Katedra klinické biochemie FTVS UK lékařská informatika 31.1.2006 na základě rozhodnutí VR UK bylo řízení zastaveno 25.5.2006 

14.3.2005
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologické odd. TN, Onkologická klinika 1. LF onkologie 20.12.2005 6.11.2006
14.3.2005
Doc. MUDr. Karel Pacák, DrSc. III. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 20.12.2005 6.11.2006
11.3.2005
Doc. MUDr. Richard Češka, CSc. III. interní klinika 1. LF vnitřní nemoci 20.12.2005 6.11.2006
Hodnocení: spravovat