1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny přijímacího řízení

72039

12. června 2018 - přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

8. června 2018 - přijímací řízení do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví (obor Adiktologie, Ergoterapie, Nutriční terapeut, Fyzioterapie) a Porodní asistence (obor Porodní asistentka)

8. června 2018 - přijímací řízení do navazujícího studijního programu Specializace ve zdravotnictví (obor Adiktologie, Ergoterapie, Nutriční specialista, Intenzivní péče)

Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

6. ledna 2018 - Den otevřených dveří 1.LF UK

Hodnocení: spravovat