1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny přijímacího řízení

 

72039

Platí pro akademický rok 2021/2022

16. června 2021 - přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

přidán termín 18. června 2021 - přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

15. června 2021 - přijímací řízení do bakalářského studijního programu Fyzioterapie, Porodní asistence, Ergoterapie, Nutriční terapie, Adiktologie

15. června 2021 - přijímací řízení do navazujícího studijního programu Adiktologie, Ergoterapie pro dospělé, Výživa dospělých a dětí

Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

9. ledna 2021 - Den otevřených dveří 1. LF UK

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat