1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny přijímacího řízení

 

72039

Platí pro akademický rok 2024/2025

Přihlášky ke studiu: elektronicky do 29. února 2024

11. června 2024 – přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

10. června 2024 – přijímací řízení do bakalářského studijního programu Fyzioterapie, Porodní asistence, Ergoterapie, Nutriční terapie, Adiktologie, Všeobecné ošetřovatelství a do navazujícího studijního programu Adiktologie, Ergoterapie pro dospělé, Výživa dospělých a dětí a Aplikovaná fyzioterapie.

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost se podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy), a to vždy včetně přílohy (např. lékařské zprávy), kterou svoji žádost uchazeč musí prokazatelně odůvodnit. Další náhradní termín se nepřipouští.

20. června 2024 – náhradní termín. 

6. ledna 2024
 – Den otevřených dveří 1. LF UK

Hodnocení: (hodnotilo 24 uživatelů) spravovat