1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny přijímacího řízení

 

72039

Platí pro akademický rok 2022/2023

Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2022

16. června 2022 – přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

15. června 2022 – přijímací řízení do bakalářského studijního programu Fyzioterapie, Porodní asistence, Ergoterapie, Nutriční terapie, Adiktologie, Všeobecné ošetřovatelství a do navazujícího studijního programu Adiktologie, Ergoterapie pro dospělé a Výživa dospělých a dětí

Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

24. června 2022 – náhradní termín. 

8. ledna 2022
 – Den otevřených dveří 1. LF UK

Hodnocení: (hodnotilo 18 uživatelů) spravovat