1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny přijímacího řízení

 

72039

Platí pro akademický rok 2019/2020

20. června 2019 - přijímací řízení do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

18. června 2019 - přijímací řízení do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví (obor Fyzioterapie), Porodní asistence (obor Porodní asistentka), Ergoterapie, Nutriční terapie, Adiktologie

18. června 2019 - přijímací řízení do navazujícího studijního programu Specializace ve zdravotnictví (obor Nutriční specialista) a Adiktologie

Pokud se nemůže uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud nejpozději do dne konání přijímací zkoušky omluví doporučeným dopisem a doloží lékařské potvrzení, může mu být umožněno konání zkoušky v náhradním termínu. O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.

5. ledna 2019 - Den otevřených dveří 1. LF UK

Hodnocení: spravovat