1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kolegium děkana 1. LF UK

Zápisy ze zasedání: ZDE.

Seznam členů kolegia děkana

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. LF UK


e-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 928

 


Proděkani

90244MUDr. Eitan Brizman, BDS
proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce
 

e-mail: eitan.brizman@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
proděkanka pro studium a všeobecné lékařství


e-mail
: andrea.burgetova@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 060

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
proděkanka pro přijímací řízení

e-mail: jana.duskova@lf1.cuni.cz
telefon: 224 966 825/224 966 820

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. p
proděkan pro zubní lékařství


e-mail
: rene.foltan@lf1.cuni.cz
telefon: 224 963 191

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
proděkan pro rozvoj fakulty a vnější vztahy

e-mail: otomar.kittnar@lf1.cuni.cz
telefon: 224 968 483

 

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti


e-mail
: pavel.klener2@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 933


    

89716prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
proděkanka pro grantovou problematiku


e-mail
: petra.liskova@lf1.cuni.cz

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
proděkan pro nelékařské studijní programy a celoživotní vzdělávání


e-mail
: michal.miovsky@lf1.cuni.cz
telefon: 224 968 279

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
proděkan pro zahraniční vztahy


e-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
proděkan pro doktorská studia


e-mail: lukas.zlatohlavek@lf1.cuni.cz
telefon: 224 962 961

 

Členové v rámci Statutu 1. LF UK:

94015Ing. Tereza Lukášová 
tajemnice 1. LF UK

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
ředitel VFN

MUDr. David Kulišiak
zástupce studentů AS 1. LF UK

Další členové KD:

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

prof. MUDr. Martina Koziar
Vašáková, Ph.D.

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

 

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.

   Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

 


Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat