1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kolegium děkana 1. LF UK

Zápisy ze zasedání: ZDE.

Seznam členů kolegia děkana

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. LF UK


e-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 928


Proděkani

MUDr. Eitan Brizman, BDS
proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce
 

e-mail: eitan.brizman@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
proděkanka pro studium a všeobecné lékařství


e-mail
: andrea.burgetova@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 060

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
proděkanka pro přijímací řízení

e-mail: jana.duskova@lf1.cuni.cz
telefon: 224 966 825/224 966 820

p rof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
proděkan pro zubní lékařství


e-mail
: rene.foltan@lf1.cuni.cz
telefon: 224 963 191

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
proděkana pro rozvoj fakulty a vnější vztahy

e-mail: otomar.kittnar@lf1.cuni.cz
telefon: 224 968 483

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti


e-mail
: pavel.klener2@lf1.cuni.cz
telefon: 224 965 933


    

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
proděkanka pro grantovou problematiku


e-mail
: petra.liskova@lf1.cuni.cz

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
proděkan pro nelékařské studijní programy a celoživotní vzdělávání


e-mail
: michal.miovsky@lf1.cuni.cz
telefon: 224 968 279

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
proděkan pro zahraniční vztahy


e-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
proděkana pro doktorská studia


e-mail: lukas.zlatohlavek@lf1.cuni.cz
telefon: 224 962 961

Členové v rámci Statutu 1. LF UK:

Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. LF UK

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
předseda AS 1. LF UK
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.
ředitel VFN

David Kulišiak
zástupce studentů AS 1. LF UK

Další členové KD:

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

 

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.

   Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

 


Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat