1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kolegium děkana 1. LF UK

Zápisy ze zasedání: ZDE.

Seznam členů kolegia děkana

Děkan

55310

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


Proděkani

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA 42076
proděkanka pro přijímací řízení

e-mail: jana.duskova@lf1.cuni.cz

telefon: 224 966 825/224 966 820

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. 64289proděkan pro zubní lékařství

e-mail: rene.foltan@lf1.cuni.cz

telefon: 224 963 191

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 42084    proděkan pro klinickou pedagogiku

e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

telefon: 224 967 848, 224 967 888

42080prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
proděkanka pro grantovou problematiku
a postgraduální doktorské studium

e-mail: libuse.kolarova@lf1.cuni.cz

telefon: 224 968 459

42082prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
proděkan pro nelékařské studijní programy

e-mail: michal.miovsky@lf1.cuni.cz

telefon: 224 968 279

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. 45699
proděkan pro rozvoj fakulty

e-mail: ivan.mikula@lf1.cuni.cz

telefon: 224 967 755

prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 64290
proděkan pro zahraniční studenty
a sociální problematiku

e-mail: david.sedmera@lf1.cuni.cz

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 42081
proděkan pro studijní problematiku
a teoretickou a preklinickou pedagogiku

e-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz

telefon: 224 965 928

79063doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost

e-mail: pavel.klener2@lf1.cuni.cz

telefon: 224 965 933

 Ostatní členové kolegia děkana:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
člen kolegia
48334
David Kulišiak
zástupce studentů AS 1. LF UK
88600
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
člen kolegia
46899


prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA
člen kolegia
48345

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
člen kolegia
48338

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
člen kolegia
46901


prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
předseda AS 1. LF UK
48350

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
člen kolegia
48342
Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice
46911


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
člen kolegia
48341

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
člen kolegia
48343

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
člen kolegia
64291
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat