1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Garanti specializačního vzdělávání na 1. LF UK

97297
Základní obor-lékaři
Garant oboru 1. LF UK
alergologie a klinická imunologie
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
anesteziologie a intenzivní medicína
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
angiologie
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
cévní chirurgie
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
dermatovenerologie
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
dětská a dorostová psychiatrie
prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
dětská neurologie
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
dětské lékařství
prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
endokrinologie a diabetologie
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
gastroenterologie
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
geriatrie
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
gynekologie a porodnictví
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
hematologie a transfuzní lékařství
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
hygiena a epidemiologie
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
infekční lékařství
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
kardiochirurgie
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
kardiologie
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
klinická biochemie
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
klinická onkologie
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
lékařská genetika
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
lékařská mikrobiologie
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
nefrologie
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
neurochirurgie
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
neurologie
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
nukleární medicína
MUDr. David Zogala
oftalmologie
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
patologie
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
plastická chirurgie
MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
pneumologie a ftizeologie
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
pracovní lékařství
doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
psychiatrie
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
radiační onkologie
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
radiologie a zobrazovací metody
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
rehabilitační a fyzikální medicína
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
revmatologie
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
soudní lékařství
doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
traumatologie
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
urgentní medicína
MUDr. Milana Pokorná, Ph.D.
urologie
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
vnitřní lékařství
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
orální a maxilofaciální chirurgie
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
ortodoncie
MUDr. Jiří Petr
klinická stomatologie prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat