1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Digitální podpis

Elektronický nebo digitální podpis je nástroj pro Vaši bezpečnou identifikaci a autentizaci při elektronické komunikaci. Garantuje příjemci, že odesílatel je skutečně tou osobou, za kterou se prohlašuje, a navíc je prakticky nezfalšovatelný. Další možností využití je bezpečné šifrování Vaší komunikace.
Abyste se mohli takto podepisovat, musíte požádat o certifikát, který vydává certifikační úřad TERENA Personal CA. Tento certifikát je určen pro interní potřeby 1.LF UK, nemůžete jej použít pro styk s úřady.

Návody:

 

 


 

Zajímá-li Vás vysvětlení některých pojmů, které se s elektronickým podpisem pojí, čtěte dál.

  • Certifikační autorita - subjekt, který je důvěryhodný pro uživatele certifikačních služeb, tj. pro podepisující osoby, kterým vydává certifikáty, a pro osoby, které se spoléhají na podpisy, s nimiž jsou tyto certifikáty spojeny. Certifikační autorita zejména vydává certifikáty a zajišťuje jejich správu, včetně vydávání CRL. Vydané certifikáty a CRL podepisuje svým elektronickým podpisem, čímž je chrání proti případné modifikaci a je identifikovatelná jako subjekt, který je vydal.
  • Certifikát - datová struktura, která je svázána s určitou osobou. Pomocí certifikátu lze tedy tuto osobu jednoznačně identifikovat. Pomocí certifikátu lze ověřit elektronický podpis dané osoby. Součástí vydaného certifikátu jsou informace o držiteli certifikátu, doba platnosti, účel použití, veřejný klíč a případně další informace. Obsah certifikátu je podepsán vydávající certifikační autoritou, aby bylo možné prokázat, že byl touto autoritou skutečně vydán.
  • Elektronický podpis - identifikační data, která jsou svázána s danou zprávou. Elektronický podpis generuje určitá osoba a lze pomocí něj ověřit, že zprávu podepsala právě tato osoba a že zpráva nebyla pozměněna.
  • Elektronická žádost o certifikát - datová struktura (uložená v souboru), pomocí níž lze žádat o certifikát. V žádosti je uložen veřejný klíč, který se „přenese“ do vydaného certifikátu.
  • Soukromý klíč/veřejný klíč - tato dvojice tvoří základ pro provádění operací dešifrování/šifrování dat a generování/ověřování elektronického podpisu. Zatímco soukromý klíč musí zůstat pouze ve vlastnictví dané osoby, veřejný klíč této osoby může být dostupný komukoliv.  

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 8589 poslední aktualizace: 23.11.2012
Hodnocení: (hodnotilo 14 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít