1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Poskytnuté informace - rok 2022

1.  Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 10. 1. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    Žadatelka požadovala informace: řádné odůvodnění, jak jste dodrželi povinnost rovného zacházení a zákaz diskriminace podnikatelských subjektů při opakovaném uzavření smlouvy nájemní na nemovitosti ve správě 1. LF UK na adrese Studničkova 2039/2 (jak je upřesněno níže) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2) zákona č. 134/2016“ s ohledem na to, že UK je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

    Žádost ze dne 10.1.2022 - anonymizováno

    Odpověď na žádost ze dne 10.1.2022 – odmítnutí - anonymizováno

2.   Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 15. 2. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

  Žadatel požadoval informace dotýkající se informací evidovaných na fakultě o zaměstnancích. Podrobnosti a konkrétní znění žádosti viz dále

Žádost ze dne 15.2.2022 - anonymizováno  

Odpověď na žádost, ze dne 4.3.2022 – anonymizováno 

3. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 28.11. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval informace o poskytování příspěvku klinikám. Podrobnosti a konkrétní znění žádosti viz dále

Žádost ze dne 8.12.2022 - anonymizováno 

Odpověď na žádost, ze dne 8.12.2022 – anonymizováno 

 

 

Hodnocení: spravovat