1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

tisk | spravovat

Informace o systému

Celouniverzitní studijní informační systém je přístupný na adrese: http://is.cuni.cz/studium/ .

Slouží pro evidenci studijních povinností a poskytuje uživateli informace o průběhu studia.

 

Základní skupiny uživatelů, jak se přihlašují a se kterými aplikacemi nejčastěji pracují:

  • Anonymní uživatel se pro práci se SISem nepřihlašuje a využívá veřejně dostupné části modulů.
  • Uchazeč o studium v systému zakládá přihlášku ke studiu a sleduje průběh přijímacího řízení. Pro účely práce se SISem se přihlašuje zvláštním způsobem, a to za pomoci osobních identifikačních údajů (jména, příjmení, pohlaví, data narození nebo rodného čísla, místa narození, státní příslušnosti a později čísla přihlášky). Využívá zejména moduly "Přihláška ke studiu" a "Průběh přijímacího řízení".
  • Student/stážista se přihlašuje k webovému rozhraní pomocí uživatelského jména a hesla a zpravidla pracuje s moduly "Zápis  volitelných předmětů", "Termíny zkoušek - přihlašování", "Výsledky zkoušek - prohlížení", "Témata prací (Výběr práce)" atd. Systém studenty pravidelně informuje prostřednictvím zasílání emailových zpráv. Student tak má aktuální informace a přehled o průběhu studia. Pro přístup k webovým aplikacím je třeba mít přidělené uživatelské jméno a heslo.
  • Zaměstnanec/vyučující se přihlašuje k webovému rozhraní SIS po aktivaci svého zaměstnaneckého konta. Zaměstnanci zpravidla pracují s moduly "Termíny zkoušek - vypisování", "Výsledky zkoušek", "Vypisování témat prací", "Zápis studentů do předmětů", "Rozvrh NG" apod. Pro přístup k webovým aplikacím je třeba mít přidělené uživatelské jméno a heslo.

 

Loginy

Adresa pro vyhledání loginu: http://is.cuni.cz/studium/loginy/


Hesla

  • Pro nastavení hesla je nutné mít průkaz studenta UK.
  • Adresa výdejních center průkazů: http://www.cuni.cz/UK-1445.html
    Dočasné heslo vydané výdejním centrem si musíte do 5 dnů změnit.
  • Adresa stránky pro změnu hesla:https://ldap.cuni.cz/index.php
  • S novým (změněným heslem) se můžete hlásit do SIS a rektorátních aplikací.

Pro první přihlášení bude používáno heslo z CAS, uživatel si pak heslo změní.

Minimální délka hesla je 6 znaků, heslo musí obsahovat kombinaci malých, písmen, velkých písmen, číslic (např. Praha23)
Heslo nesmí obsahovat jméno a příjmení.

Pokud jste heslo zapomněli, o nové heslo žádejte na stránce: https://ldap1.cuni.cz/

Pokud se opakovaně nedaří nastavit heslo:
použijte Formulář pro dotazy při problémech s přihlášením:
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=Porad2QueryPublic&action=run&apl=cas
případně můžete zajít do výdejního centra průkazů pro nové heslo.

Studijní oddělení ani správce SISu nemají možnost zjistit zapomenuté heslo do SISu, ani Vám nastavit nové heslo!

V případě ztráty nebo odcizení průkazu vyplňte formulář oznámení o ztrátě průkazu na: http://www.cuni.cz/UK-2382.html.                   Až po nahlášení ztráty si můžete vyzvednout ve výdejním centru nový průkaz.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 2101 poslední aktualizace: 24.01.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít