1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Aktuální informace

90875

!Nově sídlíme v podkrovních prostorách děkanátu - 4. NP (3. patro) - č. pracoven 4.025, 4.026, 4.028.!


Dovolujeme si oznámit, že 1.LF UK dne 12.1.2022 přešla na nový systém pro podporu veřejných zakázek, a to elektronický nástroj E-ZAK, který je zároveň Profilem zadavatele dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále dle vyhl. č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Adresa nového profilu 1.LF UK je https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html . Nově vypsané veřejné zakázky již bude fakulta zveřejňovat na tomto novém profilu E-ZAK.

Na předchozím profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK, který zadavatel využíval od 30.7.2012, zadavatel ukončí rozpracované veřejné zakázky. Tento předchozí profil je považován za neaktivní.Původní profil (webové stránky zadavatele) je považován za archivní profil do dne 29.7. 2012.

 

 

Hodnocení: spravovat