1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Atestační zkouška

72111

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2024 na 1. LF UK

1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 282/2019 Sb., pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a týká se vzdělávacích programů vydaných MZ ČR ve Věstnících MZ ČR

2. Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů gynekologie a porodnictví, infekční lékařství, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, neurologie a soudní lékařství

Informace týkající se upraveného vzdělávacího programu specializačního oboru pediatrie (upravené znění vydané ve věstníku mz čr, částka 5, květen 2022). Vzdělávací program pediatrie z roku 2019 zůstává v platnosti (věstník mz čr, částka 3, březen 2019).

Upozornění:

 • opakování atestace je možné pouze dvakrát a nejdříve za rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky
 • úspěšně absolvovaná praktická část atestační zkoušky je platná po dobu dvou let od termínu vykonání
 • možnost odstoupení od atestační zkoušky před zahájením teoretické či praktické části, po jejím zahájení je odstoupení hodnoceno jako neúspěšný pokus
 • při neúčasti u zkoušky je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neúspěšný pokus

Požadavky dané VP (praxe, výkony, stáže, kurzy) musí být splněny nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky.

3. Přihlášky k atestacím. Formuláře přihlášek – jsou k dispozici v elektronické formě na webu MZ ČR v portálu EZP. Řádně vyplněná přihláška, včetně požadovaných příloh se zasílá 60 dní před termínem atestace na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK, pokud atestaci v daném termínu organizuje.

4. Termíny a místo atestací. Od 1. 1. 2012 atestační zkoušky v základních oborech (kromě oborů praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) se konají pouze na lékařských fakultách, termíny a místo konání jsou zveřejněny na webových stránkách všech LF vždy na celý rok.

5. Podrobné informace k atestační zkoušce:

6. Atestační otázky. Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňují shodně MZ, LF a IPVZ na svých webových stránkách. Odkaz naleznete ZDE

7. Jmenný seznam členů atestačních komisí:

8. Platby za atestační zkoušky. Úhrada za atestační zkoušku byla stanovena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. 8. 2011 takto:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)
 • za dříve vykonanou a uznanou část atestační zkoušky se úhrada nevyžaduje.

Poplatek za atestační zkoušku, konanou na 1. LF UK zasílejte na účet 1. LF UK, KB Praha, č. účtu: 43-4187780227/0100, variabilní symbol: je specifický a bude uveden v pozvánce na atestační zkoušku.

9. Ubytování. Lékaři, kteří atestují na 1. LF UK mají možnost ubytování v Hotelu ILF za zvýhodněné ceny, 10 minut od centra Prahy.

 • adresa: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
 • rezervace: rezervace@hotel-ilf.cz nebo booking@hotel-ilf.cz (je třeba uvést termín a doložit pozvánku k atestaci)
 • ceny: dvoulůžkový pokoj je 1500,- Kč/osobu, jednolůžkový pokoj je 1100,- Kč včetně DPH a bufetové snídaně.
 • kontakt: Kateřina Hlavničková - vedoucí rezervačního oddělení Hotelu ILF (tel: 261 092 370, fax: 261 261 846)

 

Hodnocení: spravovat