1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2022/2023
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2021/2022
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2020/2021
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby disertačních prací 2023/2024:

MUDr. Zdeňka Pechačová
Termín obhajoby: 11.06.2024 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Radiobiologické aspekty toxicity radioterapie nádorů hlavy a krku"
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, Salmovská 1, P - 2

MUDr. Matěj Novák
Termín obhajoby: 07.06.2024 v 10:30 hodin 
Název dizertační práce: „Diagnostika patologických změn na cévním řečišti a nové metody intervenční léčby"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Renata Vytejčková
Termín obhajoby: 23.05.2024 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Vývoj ošetřovatelství a ošetřovatelského školství v první polovině 20. století v českých zemích"
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2

MUDr. Zuzana Hladíková
Termín obhajoby: 16.05.2024 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Vývoj šetrnějších postupů při transplantaci inzulín produkující tkáně"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Milan Dusík
Termín obhajoby: 16.05.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Arrhythmias in pulmonary hypertension"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Lenka Murgašová
Termín obhajoby: 15.05.2024 v 12:45 hodin 
Název dizertační práce: „ORL problematika lysosomálních střádacích onemocnění"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Mgr. Ivana Malíková
Termín obhajoby: 18.04.2024 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Generace trombinu v patofyziologii trombotických stavů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Stanislav Ševela
Termín obhajoby: 25.03.2024 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv tukových emulzí v dlouhodobé parenterální výživě na metabolismus a zánětlivou odpověď"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Veronika Antonyová
Termín obhajoby: 25.03.2024 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Inhibition of TET-1 protein by iron chelators"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Sandra Jelínková
Termín obhajoby: 25.03.2024 ve 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Charakterizace vrozených alterací genů podmiňujících vznik a prognózu dědičných forem vybraných nádorů dospělého věku"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Ing. Magdalena Neřoldová
Termín obhajoby: 25.03.2024 ve 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Molekulární příčiny a mechanismy dědičných cholestáz a statiny indukované myopatie"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: Malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

MUDr. Jan Březina
Termín obhajoby: 21.03.2024 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Mikrobiální transplantace a její vliv na průběh ulcerózní kolitidy"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK - komise č. 1

MUDr.  Andrej Černý
Termín obhajoby: 21.03.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství "
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK - komise č. 1

MUDr. Karel Kopřiva
Termín obhajoby: 21.03.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK - komise č. 2

PharmDr. Jaroslava Šmardová
Termín obhajoby: 19.03.2024 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Animální modely pro in vivo testování farmakokinetických a farmakodynamických vlastností vybraných léčiv"
Studijní program: Farmakologie a toxikologie
Místo obhajoby: v posluchárně Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2

MUDr. Dominik Škrabal
Termín obhajoby: 18.3.2024 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Speech Disorders and Analysis of Their Mechanisms in Neurodegenerative Diseases"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

MUDr. Masego Candy Budka Mokotedi
Termín obhajoby: 12.03.2024 v 10:50 hodin
Název dizertační práce: „Imaging methods in monitoring organ function of critically ill patients with an emphasis on lung ultrasound"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Richard Voldřich
Termín obhajoby: 11.3.2024 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Atypické intrakraniální cévní malformace - jejich chování, léčba a sledování."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

Mgr. Tereza Hrnčiarová
Termín obhajoby: 11.3.2024 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Hodnocení klinických a paraklinických markerů aktivity nemoci u autoimunitních onemocnění nervového systému."
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: v posluchárně Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Pha 2

Ing. Martina  Vlasáková
Termín obhajoby: 21.02.2024 v 8:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití telemedicínských prostředků pro dlouhodobé monitorování pacientů s metabolickými onemocněními."
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

PhDr. Pavel Kysel
Termín obhajoby: 15.02.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Nízkosacharidové režimy (low carb diet, cyklická ketogenní dieta, přerušované hladovění) a jejich vliv na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

D.M. Igor Linetskiy
Termín obhajoby: 8.2.2024 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Kompatibilita vybraných dentálních slitin s metodou vyšetření magnetickou rezonancí"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: I. chirugická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Lesenský
Termín obhajoby: 25.01.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Hodnocení vitality vaskularizované fibuly v aloštěpu při rekonstrukci interkalárnígho defektu s použitím metody kombinovaného štěpu dle Capanny"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr.  Stanislav Popelka
Termín obhajoby: 25.01.2024 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Klinické výsledky endoprotézy prvního metatarsofalangového skloubení PH-Flex Medin a její vliv na biomechaniku přednoží v propulzní fázi krokového cyklu"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Anna Čechová
Termín obhajoby: 23.01.2024 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Studium klinických, biochemických a molekulárně-genetických aspektů vybraných dědičných metabolických poruch"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: v sále prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Renáta Šenkeříková
Termín obhajoby: 18.1.2024 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Genetická predispozice ke komplikacím jaterní cirhózy"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Ľubomír Minařík
Termín obhajoby: 18.1.2024 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Role somatických mutací v patofyziologii myelodysplastického syndromu"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Jana Uhlířová
Termín obhajoby: 17.01.2024 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Role nukleoporinu TPR v buněčném fungování a diferenciaci"
Studijní program: Vývojová a buněčná biologie
Místo obhajoby: v posluchárně B3, přízemí, Viničná 7, Praha 2

MUDr. Bohumil Majtan
Termín obhajoby: 14.12.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Remodelace intimo-mediálního komplexu společné karotidy a myokardu levé komory srdeční u nemocných s primární a sekundární hypertenzí"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Anna Šimonová
Termín obhajoby: 30.11.2023 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Methylace virálních RNA"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

MDDr. Iva Michalus
Termín obhajoby: 30.11.2023 ve 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Vývoj a implementace nových přístupů umožňujících proteomickou charakterizaci kostních tkání ve stomatochirurgii"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Ing. Olga Součková
Termín obhajoby: 30.11.2023 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Study of de novo purine synthesis in model systems of Caenorhabditis elegans and HeLa cell lines"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Jana Křížová
Termín obhajoby: 30.11.2023 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „The study of mitochondrial energy-metabolism maturation"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Lucie Rychtárová 
Termín obhajoby: 30.11.2023 ve 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Congenital disorders of glycosylation and their impact on cellular and energetic metabolism"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Mgr. Monika Žárská
Termín obhajoby: 30.11.2023 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Biomedicínské aplikace kationických zlatých nanočástic"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

MUDr. Petr Fojtík
Termín obhajoby: 29.11.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Poranění syndesmózy u luxačních zlomenin hlezna - Maisonneuveova zlomenina"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Štěpán Kašper
Termín obhajoby: 29.11.2023 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Maisonneuveova zlomenina – anatomie, diagnostika, operační přístupy a techniky osteosyntézy"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Sabína Oreská
Termín obhajoby: 24.11.2023 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: Ruská 87, Praha 10, 3. lékařská fakulta UK

MUDr. Štěpán Novák
Termín obhajoby: 22.11.2023 v 9:45 hodin
Název disertační práce: "Vzájemná komunikace a vztah mezi nádorovými buňkami a nádorovým mikroprostředím"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Martin Kuchař
Termín obhajoby: 16.11.2023 v 11:15 hodin
Název disertační práce: "Patofysiologie nádorového mikroprostředí karcinomu slinných žláz"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Zdeněk Matloch
Termín obhajoby: 16.11.2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Jan Tužil
Termín obhajoby: 25.10.2023 v 9:30 hodin
Název disertační práce: „Cost-effectiveness model of universal screening for thyroid disorders in pregnancy for the Czech Republic"
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby:  v knihovně 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. et MUDr. Gabriela Grusová
Termín obhajoby: 24.10.2023 v 11:00 hodin
Název disertační práce: „Anastomóza v periferním tepenném řečišti, její tvar, uspořádání a remodelace."
Studijní program: Lékařská biofyzika
Místo obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2

MUDr. Martin Šnajdauf
Termín obhajoby: 19.10.2023 v 9:00 hodin
Název disertační práce: Imunologické rysy karcinomu jícnu a jejich vliv na prognózu a terapii"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: Zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MD João Victor de Sousa Cabral
Termín obhajoby: 09.10.2023 v 15:00 hodin
Název disertační práce: „Regenerative Medicine in Ocular Surface Reconstruction: Advancing Cell-Based Therapies for Limbal Stem Cell Deficiency"
Studijní program: Biologie a Patologie buňky

Ing. Nikola Ďásková
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 14:45 hodin
Název disertační práce: „The modification of gut microbiota composition by dietary intervention: the effect of plant-based and western-type diet"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: komise č. 1, knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Ing. Kateřina Žížalová
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 13:45 hodin
Název disertační práce: „Metabolické účinky žlučových lipidů"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: komise č. 1, knihovna Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Marie Vanišová
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 15:00 hodin
Název disertační práce: „Studium změn struktury a energetického metabolismu mitochondrií u pacientů s Huntingtonovou chorobou a u transgenního modelu miniprasete"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, komise č. 2

Mgr. Jana Jedličková
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 14:00 hodin
Název disertační práce: „Vrozené vady čočky a předního segmentu oka"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, komise č. 2

Ing. Lucie Holá
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 13:00 hodin
Název disertační práce: „Interplay between ghrelin and its novel endogenous antagonist LEAP2: possible role in the pathology of obesity"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, komise č. 2

Ing. Klaudia Kvaková
Termín obhajoby: 05.10.2023 ve 12:00 hodin
Název disertační práce: „Fluorescent Nanoprobes Emitting in Near-Infrared Region for Biomedical Applications"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, komise č. 2


 

Hodnocení: spravovat