1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2020/2021
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2021/2022:

Mgr. Martin Řádek
Termín obhajoby: 17. března 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Stanovení exprese markerů aktivace krevních destiček v patofyziologii trombotických stavů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Martin Srp
Termín obhajoby: 7. března 2022 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Respirační fyzioterapie v neurologii"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.
Termín obhajoby: 7. března 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Analýza ICP za účelem stanovení predikčních patofyziologických markerů"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Ing. Ivana Jedličková
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Genetické a molekulární příčiny neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

Mgr. Jana Bohatá
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 10:45 hodin
Název dizertační práce: Molekulární patofyziologie primární hyperurikemie a dny"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

Mgr. Alžběta Zinková
Termín obhajoby: 3. února 2022 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Funkce telomer a volné DNA u zdravých jedinců a u vybraných patologických stavů"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4

MUDr. Michal Bumbálek
Termín obhajoby: 27. ledna 2022 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Hodnocení vlastností NiTi nástrojů používaných v současné endodoncii“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová
Termín obhajoby: 27. ledna 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Osteogeneze a kostní hojení u vrozeně krátkého femuru“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Petra Kovaříková
Termín obhajoby: 20. ledna 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Význam antiangiogenní terapie u lymfomu z plášťových buněk“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

PaedDr. Lenka Pospíšilová
Termín obhajoby: 18. ledna 2022 v 10:30 hodin
Název dizertační práce: „Klinický obraz vývojové dysfázie v konceptu neurovývojových poruch"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

PhDr. Jana Müllerová
Termín obhajoby: 18. ledna 2022 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Jakub Žytek
Termín obhajoby: 5. ledna 2022 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620“
Studijní program: Dějiny lékařství
Místo obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2

MUDr. Michaela Andělová
Termín obhajoby: 13. prosince 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití magneticko-rezonančních volumetrických technik při sledování aktivity nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Iveta Vojtěchová
Termín obhajoby: 13. prosince 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Aleš Vlasák
Termín obhajoby: 6. prosince 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: Použití experimentálního MR zobrazení v neurochirurgii, diagnostické markery u expanzivních procesů mozku. Diagnostické markery u pacientů s normotenzním hydrocefalem"
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Ján Debre
Termín obhajoby: 24. listopadu 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Paraartikulární osifikace po endoprotéze kyčelního kloubu. Možnosti předoperační a pooperační intervence k jejich odstranění“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Jan Klouda
Termín obhajoby: 24. listopadu 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Filip Kaššák
Termín obhajoby: 23. listopadu 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Gene expression regulation by nuclear receptors in a specific metabolic context - evolutionary perspective."
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, seminární místnost č. 4

Ing. Klára Prajzlerová
Termín obhajoby: 18. listopadu 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití cirkulujících miRNA jako biomarkerů v diagnostice a terapii revmatických onemocnění"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Bohuš Bunganič
Termín obhajoby: 22. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostika karcinomu pankreatu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Nina B. Dusílková
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Studium regulačních vlastností onkogenních mikroRNA za normálních a patologicky změněných podmínek s cílem využít znalosti k odhalení nových tumorů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Janka Slatinská
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jiří Vachtenheim
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Vztah proteinu SIVA a signálních drah Hedgehog/GLI a mTOR ke vzniku a progresi nemalobuněčného karcinomu plic“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Simona Maléřová
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Rastislav Ballay
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Biologické vlastnosti povrchů aloplatických materiálů“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Silvie Baumann
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Adéla Fendrych Mazancová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Markéta Červenková
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Kognitivní prediktory zdravého stárnutí"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Gabriela Věchetová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Andrea Efremová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Hodnocení: spravovat