1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2020/2021:

MUDr. Tereza Gueye
Termín obhajoby: 20. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití vizuální zpětné vazby při obnově pohybových vzorců u pacientů s centrální parézou"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

RNDr. Eva Bínová
Termín obhajoby: 30. dubna 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Encystation and life cycle of free living amoebae of the genus Acanthamoeba spp.“
Studijní program: Parazitologie
Místo obhajoby: bude upřesněno

Mgr. Matyáš Krijt
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
Odkaz na distanční účast na obhajobě

MUDr. Veronika Veškrňová
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
Odkaz na distanční účast na obhajobě

Mgr. Zuzana Stehlíková
Termín obhajoby: 20. dubna 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „The Role of Microbiota in the Pathogenesis of Psoriasis“
Studijní program: Imunologie
Místo obhajoby: Fyziologický ústav AV ČR
Odkaz na distanční účast na obhajobě

MUDr. Lenka Hasíková
Termín obhajoby: 18. března 2021 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Michaela Miškovičová
Termín obhajoby: 11. března 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití spektroskopických metod v detekci kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Barbora Srpová
Termín obhajoby: 8. března 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Ing. Miroslav Mužný
Termín obhajoby: 24. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities.“
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri
Termín obhajoby: 23. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men.“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Benjamin Petruželka
Termín obhajoby: 16. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Teoretické a metodologické problémy produkce evidence v adiktologii.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

MUDr. Jan Rulíšek
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 14:30 hodin
Název dizertační práce:Vliv volby léčebného postupu na výsledek léčby, náklady na hospitalizaci, posthospitalizační péči a kvalitu života pacientů přeživších akutní otravu metanolem.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Stella Mazurová
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Studium klinických projevů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku.
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Mgr. Klára Lhotová
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 13:00 hodin 
Název dizertační práce: „Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcionomu ovaria.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Elena Školníková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Nutrigenomic analysis of diet influence in prenatal and early development on metabolic syndrome aspects manifestation in adulthood.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN 

Mgr. Šárka Šestáková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 9:30 hodin 
Název dizertační práce: „Genetic and epigenetic mechanisms (and their cooperation) in the leukemogenesis of acute myeloid leukemia in adults.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Tereza Indrielle-Kelly
Termín obhajoby: 28. ledna 2021 ve 13:00 hodin 
Název dizertační práce: „Stanovení endometriózy v pánvi.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Mgr. Tomáš Chum
Termín obhajoby: 26. ledna 2021 v 9:00 hodin 
Název dizertační práce: „Quantitative fluorescence microscopy techniques to study three-dimensional organistation of T-cell signalling molecules.“
Studijní program: Vývojová a buněčná biologie
Místo obhajoby: Přírodovědecká fakulta, místnost č. B3, Viničná 7, Praha 2

MUDr. Bohdan Kousal
Termín obhajoby: 25. ledna 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: Epidemiologie a preventivní opatření u dědičných dystrofií sítnice v České republice.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Kristýna Bubová
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Biomarkery zánětlivého postižení subchondrální kosti při axiální spondyloartritidě.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MVDr. Michaela Popková
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Patofyziologie plicního poškození v podmínkách hemodynamických podpor.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. et Bc. Tereza Cikánková
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Vliv psychotropních látek na mitochondriální funkce.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5

MUDr. Jaromír Hanuška
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie a klinické aspekty okulomotoriky u extrapyramidových onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5

Ing. Klára Šmídová
Termín obhajoby: 25. listopadu 2020 ve 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Analysis and mapping of binding sites of gene expression regulators in the genus of Streptomyces.“
Studijní program: Mikrobiologie
Místo obhajoby: posluchárna B8, PřF UK, Viničná 5

MUDr. Zuzana Vacková
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Achalázie jícnu – etiologie, patofyziologie a léčba.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jan Král
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie kolorektálního karcinomu. Efekt screeningu kolorektálního karcinomu a role microRNA v patofyziologii kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Gabriela Vojtěchová
Termín obhajoby: 10. listopadu 2020 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Úloha preventivní kolonoskopie v detekci kolorektální neoplázie.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Kristýna Kubíčková
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Úloha oxidačního stresu v jaterní kancerogenezi.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Tomáš Pelcl
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: Vztah oxidačního stresu k parametrům kompenzace diabetu při rozvoji cévních komplikací."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Slavomír Rokošný
Termín obhajoby: 5. října 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Aneurysmorafie s použitím exoprotézy. Nová chirurgická metoda v léčbě aneuryzmatického aterio-venózního dialyzačního zkratu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

MUDr. Klára Bořecká
Termín obhajoby: 1. října 2020 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: Biochemické parametry energetického metabolismu v mozkomíšním moku u zánětlivých a nezánětlivých onemocnění CNS."
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32

Mgr. Ingrida Šmeringaiová
Termín obhajoby: 1. října 2020 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Use of corneal endothelium and amniotic membrane for transplantation purposes.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

Hodnocení: spravovat