1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2021/2022
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2020/2021
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2022/2023:

MUDr. Štěpán Jeřábek
Termín obhajoby: 24. listopadu 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Vliv aterosklerózy a polymorfismu vybraných genů (endoteliální NO syntázy a hemoxygenázy - 1) na vasodilataci koronárních tepen"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: malá zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

Mgr. Karolína Vlčková
Termín obhajoby: 25. října 2022 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Prognostic awareness in advanced cancer patients“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Ing. Anna Mengr
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Neuroprotective effects of novel anorexigenic analogs of prolactin-releasing peptide (PrRP) in models of neurodegeneration in vitro and in vivo"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

MUDr. Mgr. Irena Míková
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Metabolická a genetická rizika vzniku a rozvoje nealkoholové tukové choroby jater u pacientů po transplantaci jater a její význam pro přežívání pacientů a štěpů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Kamil Sedláček
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie nitrokomorové propagace elektrického vzruchu a její vztah k srdeční resynchronizační léčbě"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UKHodnocení: spravovat