1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2021/2022
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2020/2021
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2022/2023:

MUDr. Radek Jakša
Termín obhajoby: 19. ledna 2023 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Myší modely lidských lymfomů pro experimentální imunoterapeutické postupy"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Hana Štufková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 17:30 hodin
Název dizertační práce: Molecular basis of deficit of F1Fo-ATP synthase and its impact on energy metabolism of a cell"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

Mgr. Libuše Nosková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 16:30 hodin
Název dizertační práce: Biomarkery neurodegenerace v séru a mozkomíšním moku u pacientů s vybranými neurologickými onemocněními"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3073, děkanát 1. LF UK

Mgr. Tereza Rákosníková
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 16:30 hodin
Název dizertační práce: Study of etiopathology of mitochondrial disorders"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

MUDr. Klára Chmelová
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: Vybrané genetické faktory ovlivňující průběh virových infekcí v souvislosti s orgánovými transplantacemi"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3073, děkanát 1. LF UK

RNDr. Jan Novák
Termín obhajoby: 18. ledna 2023 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: Imunitní odpověď paratenického hostitele na infekci Toxocara canis, možné ovlivnění průběhu experimentální autoimunitní encefalomyelitidy."
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: místnost 3074, děkanát 1. LF UK

MUDr. Ladislav Sojka
Termín obhajoby: 12. ledna 2023 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: Klinicko-patologická charakteristika kolorektálního karcinomu produkujícího mucin"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Daniel Rob
Termín obhajoby: 19. prosince 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Adam Pudlač
Termín obhajoby: 19. prosince 2022 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Marek Kollár
Termín obhajoby: 15. prosince 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Imunohistochemické a molekulárně - genetické markery v predikci progrese neoplázií jícnu v korelaci s patofyziologií"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jana Krajčíová
Termín obhajoby: 15. prosince 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Časné neoplázie jícnu: etiologie, patofyziologie, patogeneze a léčba"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MDDr. Jindřich Charvát
Termín obhajoby: 9. prosince 2022 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Detekce zubního kazu pomocí difuzní reflexní spektroskopie"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK

PharmDr. Zdeněk Chmelík
Termín obhajoby: 9. prosince 2022 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Možnosti ovlivnění markerů kardiovaskulárního rizika stravou obohacenou amarantovou moukou."
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK

MUDr. Štěpán Jeřábek
Termín obhajoby: 24. listopadu 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Vliv aterosklerózy a polymorfismu vybraných genů (endoteliální NO syntázy a hemoxygenázy-1) na vasodilataci koronárních tepen"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Vladimír Koucký
Termín obhajoby: 22. listopadu 2022 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Immunological aspects of head and neck cancer in relation to etiology"
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: zasedací místnost I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Mgr. Karolína Vlčková
Termín obhajoby: 25. října 2022 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Prognostic awareness in advanced cancer patients“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Ing. Anna Mengr
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Neuroprotective effects of novel anorexigenic analogs of prolactin-releasing peptide (PrRP) in models of neurodegeneration in vitro and in vivo"
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost Děkanátu 1. LF UK

MUDr. Mgr. Irena Míková
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Metabolická a genetická rizika vzniku a rozvoje nealkoholové tukové choroby jater u pacientů po transplantaci jater a její význam pro přežívání pacientů a štěpů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Kamil Sedláček
Termín obhajoby: 20. října 2022 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie nitrokomorové propagace elektrického vzruchu a její vztah k srdeční resynchronizační léčbě"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Hodnocení: spravovat