1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny obhajob Ph.D.

PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2020/2021
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2019/2020
PROBĚHLÉ OBHAJOBY 2018/2019

Obhajoby dizertačních prací 2021/2022:

Ing. Klára Prajzlerová
Termín obhajoby: 18. listopadu v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití cirkulujících miRNA jako biomarkerů v diagnostice a terapii revmatických onemocnění"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Bohuš Bunganič
Termín obhajoby: 22. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostika karcinomu pankreatu"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Nina B. Dusílková
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Studium regulačních vlastností onkogenních mikroRNA za normálních a patologicky změněných podmínek s cílem využít znalosti k odhalení nových tumorů"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Janka Slatinská
Termín obhajoby: 21. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jiří Vachtenheim
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Vztah proteinu SIVA a signálních drah Hedgehog/GLI a mTOR ke vzniku a progresi nemalobuněčného karcinomu plic“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Simona Maléřová
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Rastislav Ballay
Termín obhajoby: 20. října 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Biologické vlastnosti povrchů aloplatických materiálů“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Silvie Baumann
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Adéla Fendrych Mazancová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Markéta Červenková
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 10:15 hodin
Název dizertační práce: „Kognitivní prediktory zdravého stárnutí"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Gabriela Věchetová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Andrea Efremová
Termín obhajoby: 5. října 2021 v 9:15 hodin
Název dizertační práce: „Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra"
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Hodnocení: spravovat