1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podpora UK

72085

Vědecká a výzkumná činnost na UK je financována z řady různých zdrojů. Hlavním z nich je státem poskytovaná institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Převážná část těchto prostředků, dosahujících ročně více než 1 mld. Kč, je v rámci univerzity dále alokována na programy Progres (v letech 2012–2016 šlo o Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, zkráceně "PRVOUK"). Tyto programy pokrývají všechny hlavní vědní oblasti pěstované na UK. Jsou do nich zapojeni akademičtí a vědečtí pracovníci, jakož i studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Cílem těchto programů je udržení a zejména další zlepšování vědeckého výkonu a kvality.

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena na podporu akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. Doba trvání činnosti těchto center je standardně 6 let.

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova také soutěž Primus pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Více informací naleznete zde

Hodnocení: spravovat