1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bonifikace

Bonifikaci u přijímací zkoušky je možné získat u níže uvedených studijních programů.

Všeobecné lékařství - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 20 bodů.

Zubní lékařství - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 10 bodů.

Fyzioterpie - maximální možný počet bodů za bonifikaci: 5 bodů.

Bonifikace bude uchazeči přidělena na základě žádosti podané elektronicky nejpozději do 24.5.2024 při splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v bodě 1), 2) nebo 3):

1) Uchazeč absolvoval výuku předmětu český jazyk a matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a průměr známek z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku byl nejvýše 2,00 - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží vysvědčení převedené autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby nebo střední školou vystavený katalogový list s ověřovací doložkou konverze, pokud není katalogový list elektronicky podepsaný školou (katalogový list musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení).
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024.

2) Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem úspěšný řešitel – žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není certifikát elektronicky podepsaný vydavatelem) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+.
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024.

3) Uchazeč se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístil alespoň jako úspěšný řešitel krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy (matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda nebo biologická olympiáda) - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu k žádosti uchazeč vloží dokument osvědčující umístění převedený autorizovanou konverzí listinného dokumentu do elektronické podoby.
Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 24.5.2024. Bonifikace se přiznává pouze jedenkrát i v případě opakovaného umístění v rámci jednoho předmětu či ve více předmětech. Jiné soutěže, než uvedené v podmínkách, nelze bonifikovat.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky do studijního programu (nezatrhává se v přihlášce) a lze ji podat po odeslání a zaevidování přihlášky studijním oddělením. U každého studijního programu, kde lze dle podmínek uplatnit bonifikaci, musí uchazeč podat samostatnou žádost a doložit přílohy. Na žádost o bonifikaci podanou po termínu 24.5.2024 nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.

 
Návod jak si podat elektronickou žádost k přihlášce naleznete ZDE.

Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat