1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Bonifikace

Uchazeči u studijního programu Všeobecné lékařství mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 20 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Možnost podání žádosti se zobrazí po odeslání a zaevidování přihlášky na studijním oddělení. Jako přílohu žádosti uchazeč naskenuje originál vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč vloží certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není elektronicky podepsaný vydavatelem) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+. Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky (nezatrhává se v přihlášce). Na žádost o bonifikaci podanou po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.

Uchazeči u studiního programu Zubní lékařství mohou získat bonifikaci za matematiku ve výši 15 bodů v rámci přijímacího řízení při splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku - žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Možnost podání žádosti se zobrazí po odeslání a zaevidování přihlášky na studiním oddělení. Jako přílohu žádosti uchazeč naskenuje originál vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

2. Uchazeč úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo dříve pod názvem Matematika+ organizace CERMAT s výsledkem výborně až chvalitebně – žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky Moje přihlášky - žádosti - žádost o bonifikaci. Jako přílohu žádosti uchazeč vloží certifikát (s ověřovací doložkou konverze, pokud není elektronicky podepsaný vydavatelem) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+. Žádost o bonifikaci musí být podána nejpozději do 25.5.2023.

Upozorňujeme uchazeče, že žádost o bonifikaci se podává pouze elektronicky v žádostech u elektronické přihlášky (nezatrhává se v přihlášce). Na žádost o bonifikaci podanou po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Fakulta si může k posouzení vyžádat zaslání dokladu k ověření pro udělení bonifikace v listinné podobě.

 

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat