1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Poskytnuté informace – rok 2018

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta obdržela dne 8. 1. 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatel požadovala informace o počtu studentů, počtu zaměstnanců a počtu grantů.
Požadované informace:

1a) Jaký byl celkový počet přihlášek do studia na Vaší fakultě pro AR 2017/2018 ke dni 30.11.2017? (Bc. (prez. + komb.) + nav Mgr./Ing. (prez + komb.) + kont 5-letých Mgr./Ing. (prez. + komb.)

Poskytnutá informace: 7479

1b) Kolik z výše uvedených přihlášených osob (1a) bylo skutečně přijato?

Poskytnutá informace: 1721 (dosáhli bodové hranice stanovené pro přijetí)

1c) Kolik z výše uvedených přihlášených (1a) a přijatých (1b) osob bylo skutečně zapsáno?

Poskytnutá informace: 933

1d) Jaký byl celkový počet studentů na Vaší fakultě k datu 30.11.2017?

Poskytnutá informace: 3883

2) Jaký byl na fakultě celkový počet vyučujících s hodností Ph.D., docent a profesor (dohromady) v pracovním úvazku (nikoli dohody) ve výši min. 0,5 vč. ke dni 31.11.2017.

Poskytnutá informace: 380 *)

3) Kolik vědeckých grantů zahraničních řešila fakulta ke dni 31.11.2017?

Poskytnutá informace: 12 *)

4) Jaký byl počet tuzemských grantů, které řešila fakulta ke dni 31.11.2017?

Poskytnutá informace: 110 *)

*) Vzhledem k tomu, že měsíc listopad má pouze 30 dnů, poskytuje povinný subjekt údaje ke dni 30.11.2017.

Hodnocení: spravovat